Skills Gap Analysis laten uitvoeren met 50% korting dankzij ESF-DI subsidie

In een veranderende arbeidsmarkt is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met de daarbij behorende competenties niet altijd vanzelfsprekend. Zo kan een specifiek werkveld of functie drastisch veranderen door de komst van een nieuwe technologie, een nieuw product of doordat bedrijven zelf inzetten op innovatie. Hoe zorgen ze er dan voor dat hun medewerkers, net als de organisatie zelf, meegroeien in deze veranderende markt? Dat doen ze door PNO een Skills Gap Analysis te laten uitvoeren met 50% korting (!) door hiervoor de ESF-DI subsidie aan te vragen.

Wat is een Skills Gap Analysis?

Met de Skills Gap Analysis helpt PNO bedrijven inzichtelijk te maken hoe zij hun medewerkers duurzaam kunnen inzetten ondanks een veranderende markt of andere bedrijfsveranderingen. De analyse brengt in kaart welke competenties medewerkers nodig hebben om de (innovatie)strategie van het bedrijf succesvol te kunnen implementeren. Concreet bestaat een Skills Gap Analysis uit de volgende vier stappen:

  1. Set-up: In de eerste stap wordt met de klant afgestemd wat de specifieke scope van de analyse is.
  2. Profielschets: In stap twee wordt een deskresearch uitgevoerd en vinden korte interviews plaats om te analyseren welke profielen en competenties nodig zijn voor de bedrijfsactiviteiten en werkzaamheden in de toekomst. Hierbij wordt gekeken naar zowel de interne organisatie (onder andere type werkzaamheden) als de externe omgeving (hoe doen andere bedrijven het en hoe gaat de markt eruit zien?)
  3. Matching: In stap drie wordt de verbinding gelegd tussen de huidige competenties en de gewenste competenties van de medewerkers.
  4. Rapportering: De laatste stap staat in het teken van het opstellen van een helder overzicht en eventueel praktische verbetervoorstellen. Met het rapport zien bedrijven snel welke competenties hun medewerkers nodig hebben om blijvend bij te kunnen dragen aan de (innovatie)strategie van het bedrijf. En kunnen ze bovendien hun (innovatie)strategie nog beter managen op weg naar succes!

Skills Gap Analysis ondersteund door ESF-DI

Het competentiegericht onderzoek dat PNO uitvoert onder de dienstverlening Skills Gap Analysis past perfect binnen de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid 2019 – Bedrijven en Instellingen. Hierdoor zijn de uren die de consultants van PNO besteden aan het onderzoek voor 50% subsidiabel! PNO verzorgt bovendien desgewenst de subsidieaanvraag waardoor de kosten van dit onderzoek worden gehalveerd.

Kom tijdig in actie

De aanvraagronde voor de subsidieregeling ESF Duurzame inzetbaarheid loopt van 8 april tot en met 12 april 2019. Voor bedrijven die gebruik willen maken van de mogelijkheid om de Skills Gap Analysis met 50% korting uit te laten voeren, is het belangrijk dat zij dat ruim voor 8 april laten weten. Wilt u meer weten over de Skills Gap Analysis? Neem dan contact op met een van onze Innovation Services specialisten. Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement