SLIM-regeling voor mkb-ondernemingen nader toegelicht

 

Op maandag 11 november maakte Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nieuwe SLIM-regeling bekend. Deze subsidieregeling biedt individuele mkb-ondernemers tot wel 80% en 24.999 euro subsidie als ze investeren in leven lang ontwikkelen. De SLIM-regeling kent drie doelgroepen, waaronder grote bedrijven en samenwerkingsverbanden. De belangrijkste doelgroep is echter het mkb.

SLIM-regeling specifiek voor ondernemers in het mkb

De reden dat het zwaartepunt – zowel qua inhoud als budget – van deze regeling bij het mkb ligt, is gelegen in het feit dat mkb-ondernemers om verschillende redenen moeite hebben om te investeren in het ontwikkelen, opleiden en begeleiden van werknemers gedurende de hele loopbaan. Het gedurende de loopbaan blijvend ontwikkelen is nodig om werknemers goed inzetbaar te houden en ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden. De SLIM-regeling helpt mkb-ondernemers nu dus bij hun inspanningen om het Leven Lang Ontwikkelen in hun onderneming voor elkaar te krijgen.

Leven lang ontwikkelen

De SLIM-regeling is beschikbaar voor de uitvoering van een aantal initiatieven al dan niet met de inzet van externen. Zo kunnen mkb-ondernemers subsidie krijgen voor:

  • de doorlichting van de onderneming, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk of
  • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen – in de derde leerweg – ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

SLIM-subsidie aanvragen

Voor mkb-ondernemers is er de komende vier jaar jaarlijks bijna 30 miljoen euro beschikbaar. De minister bepaalt jaarlijks het aanvraagtijdvak voor mkb-ondernemers. Voor 2020 is het aanvraagtijdvak vanaf 2 maart 12.00 uur tot en met 31 maart 17.00. Alleen gedurende deze periode kunnen ondernemers aanvragen indienen. De SLIM-subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten voor ondernemers met meer dan 50 werknemers. Voor ondernemers met minder dan 50 werknemers bedraagt de subsidie zelfs 80%. De subsidiabele kosten – waaronder de facturen van externen – moeten minimaal 5.000 euro bedragen. De subsidie is maximaal 24.999 euro. Dus een mkb-ondernemer met minder dan 50 werknemers die 31.250 euro aan kosten maakt in een 12-maanden-periode, kan deze maximale subsidie aanvragen.

De subsidieverstrekker behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. Daarom is het indienen van een volledige aanvraag belangrijk, gelet op het beperkte budget. Wilt u meer weten over de SLIM-regeling? Neem dan contact op via 088-838 13 81 of door onderstaand formulier op te sturen:


    * = verplicht veld.    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement