Mkb’s opgelet: deadline fase 1 SME Instrument nadert

Binnenkort sluit de laatste subsidieronde van 2018 voor fase 1 aanvragen voor het SME Instrument. De deadline voor nieuwe fase 1 aanvragen van deze innovatiesubsidie is op 7 november.

Wat is fase 1 van het SME Instrument?

Het SME Instrument, onderdeel van Horizon 2020, kent twee fases die voor subsidie in aanmerking komen. Mkb’s die een aanvraag doen voor fase 1 van het SME Instrument kunnen een vast subsidiebedrag ontvangen van 50.000 euro voor de eerste stappen in een innovatietraject. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het doen van een risicoanalyse of het opstellen van een IP-strategie. Het is de vierde en dus laatste keer dit jaar dat partijen een aanvraag kunnen indienen voor dit soort projecten. In 2019 zijn er opnieuw vier aanvraagrondes voor fase 1.

Goede SME-aanvraag kost tijd

De laatst bekende resultaten voor SME fase 1 laten zien dat partijen in de tweede ronde van dit jaar 2.149 aanvragen hebben ingediend. Daarvan heeft de Europese Commissie slechts 242 projecten goedgekeurd. Projecten zitten vooral in de sectoren ICT, Health en Engineering. Het percentage geslaagde aanvragen voor het SME Instrument is dus niet heel erg hoog: ruim 11%. Het is daarom extra belangrijk dat partijen aandacht besteden aan hun aanvraag. Dat vraagt om een goede voorbereiding en dus om tijd. Voor fase 2 aanvragen geldt dat des te meer. Fase 2 richt zich namelijk op het financieren van innovatieprojecten met een goed businessplan. Daarbij kan het onder meer gaan om activiteiten zoals het uitvoeren van een demonstratieproject, het doen van testen of het ontwikkelen van een proeflijn. De subsidie in een fase 2 traject kan oplopen tot maar liefst 2,5 miljoen euro. De eerstkomende deadline voor een fase 2 aanvraag is 9 januari 2019. Ook in 2019 zijn er opnieuw vier aanvraagrondes voor fase 2.

Wij reviewen graag uw aanvraag

Wij helpen u graag met een review van uw SME-aanvraag. Daarmee hebben we veel ervaring. Ons slagingspercentage ligt meer dan twee keer hoger dan het EU-gemiddelde voor fase 1 aanvragen. Met die ervaring kijken we graag vóór de deadline van 7 november naar uw aanvraag en doen we suggesties voor verbetering, waar nodig. Neem hiervoor gerust contact met ons op.