Subsidie voor open en online onderwijs

De jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs staat weer open voor nieuwe projecten. Het gaat hierbij om projecten gericht op hergebruik van leermaterialen en online onderwijsvormen.

ICT inzetten voor innovatie en kwaliteitsverbetering van onderwijs

ICT heeft al op veel manieren bijgedragen aan het verbeteren van onderwijs. Van online trainingen tot een ‘open learning’ platform: dergelijke projecten hebben in het recente verleden met subsidie bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Ook dit jaar kan deze subsidie worden aangevraagd. De regeling is opgedeeld in twee pijlers.

Pijler 1: Online onderwijs

Projecten die binnen deze pijler in aanmerking willen komen voor subsidie moeten zijn gericht op het zinvol en effectief inzetten van (online) technieken en tools. De achterliggende gedachte is dat de kwaliteitsverbetering niet zozeer is gebaat bij nieuwe ideeën en toepassingen (want die zijn er al genoeg) maar een betere benutting van de vele mogelijkheden die er al zijn. Het jaarthema van 2019, interactie en feedback, geeft eveneens extra richting. Voorbeelden hiervan zijn online peer assessment en online peer feedback. De subsidie binnen deze pijler bedraagt maximaal 100.000 euro.

Pijler 2 Open leermaterialen

Ook binnen deze pijler speelt hergebruik een centrale rol. Hier gaat het erom via hergebruik van open leermaterialen een grotere en meer diverse collectie aan digitale open leermaterialen te ontsluiten voor docent en student. Samenwerking met docenten vergroot de succeskans van het project, omdat zij de kwaliteit en de relevantie van het bestaande materiaal goed kunnen beoordelen. Voor projecten binnen deze pijler kan tot 175.000 euro subsidie wordt aangevraagd.

Aanvragen Open en Online Onderwijs uiterlijk 16 december indienen

Deze subsidie kan worden aangevraagd door (een community van) vakdocenten aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling die geaccrediteerd onderwijs aanbiedt. De aanvraag moet uiterlijk 16 december (om 12.00 uur) zijn ontvangen. Wilt u meer weten over deze subsidie? Of wilt u met een van onze onderwijsspecialisten sparren over uw projectidee? Neem dan contact met ons op via 088-8381381 of stuur ons een berichtje:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement