Subsidie schoon en emissieloos bouwmaterieel komt eraan

Goed nieuws voor ondernemers in de bouwsector! De vorig jaar al aangekondigde SSEB (Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel) is in aantocht. Bleek de beoogde startdatum van september 2021 nog onhaalbaar, nu gaat de regeling dan eindelijk van start vanaf 9 mei.

Waarom SSEB?

Na de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 lagen bouwprojecten stil of liepen vertraging op omdat bouwbedrijven niet meer zomaar mochten bouwen in de buurt van Natura 2000-gebieden (beschermde natuurgebieden). De bouwsector had hier grote last van. Met een groot tekort aan woningen en infrastructuur moest er een oplossing komen. Die kwam er in de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor tijdelijke stikstofemissies van activiteiten van de bouwsector.

Voor het realiseren van deze vrijstelling heeft het kabinet een omvangrijk pakket met maatregelen in het leven geroepen voor verduurzaming van de bouwsector. De aanpak van de uitstoot van mobiele werktuigen en bouwvoertuigen via stimuleringsmaatregelen, zoals de SSEB, is hiervan een belangrijk onderdeel. Het kabinet wil hiermee de uitstoot van emissies reduceren door de toename van het aantal schone en emissieloze bouwmachines te versnellen.

Stikstofuitstoot reduceren

Het doel van de SSEB is het reduceren van de stikstofuitstoot van bouwmaterieel (bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen) in overeenstemming met de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. Dit doet het door middel van drie subsidieonderdelen:

 • aanschafsubsidie voor nieuwe emissieloze bouwmachines die gebruikt worden in de bouw, inclusief het ombouwen van nieuwe machines vóór aflevering aan de gebruiker
 • retrofitsubsidie voor bestaand bouwmaterieel dat omgebouwd wordt naar emissieloos of schoner wordt gemaakt door de installatie van een NOx-nabehandelingssysteem
 • innovatiesubsidie voor het doorontwikkelen van nieuwe emissieloze technieken (inclusief oplossingen voor laden op de bouwplaats), zodat bedrijven ze nog gedurende de looptijd van de regeling in de praktijk kunnen toepassen.

Wie kunnen SSEB aanvragen?

Alleen ondernemingen met een vestiging in Nederland, die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen de aanschaf- en retrofitsubsidie aanvragen. De koop of financial lease van een bouwmachine komt in aanmerking voor subsidie. Het is de bedoeling dat de SSEB ten goede komt aan de bouwsector. RVO maakt daarom een koppeling met de SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling) die bekend zijn in het handelsregister. Tot de bouwsector horen onder meer bedrijven die zich richten op de nieuwbouw, het onderhoud, de verbouw of het slopen en verwijderen van een onroerende zaak.

Voor de innovatiesubsidie komen ook publiek-gefinancierde onderzoeksorganisaties of niet-gouvernementele organisaties in aanmerking. Zij moeten dan wel samenwerken met een of meer ondernemingen, commerciële onderzoeksorganisaties uitgezonderd.

Subsidiebedragen

Voor de verschillende onderdelen zijn de subsidiebedragen als volgt:

 • De aanschafsubsidie voor een emissieloze bouwmachine is maximaal 40% of 50% (voor middelgrote en kleine bedrijven) van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met een verbrandingsmotor, verminderd met 11,25% forfaitaire milieu-investeringsaftrek (MIA) over de investeringskosten zoals genoemd in de overeenkomst (en vergelijkbaar met de catalogusprijs bij voertuigen) tot een bedrag van 300.000 euro. De vermindering van het subsidiebedrag met MIA geldt alleen voor bouwmachines die op de milieulijst voorkomen op het moment van de subsidieaanvraag.
 • De retrofitsubsidie is maximaal 40% of 50% (voor middelgrote en kleine bedrijven) van de investering (exclusief btw) voor een retrofit emissieloze aandrijflijn of een retrofit SCR-katalysator, verminderd met 11,25% forfaitaire milieu-investeringsaftrek (MIA) over de investeringskosten zoals genoemd in de overeenkomst (en vergelijkbaar met de catalogusprijs bij voertuigen), met een maximum van 300.000 euro. In het geval van een zeegaand bouwvaartuig komen meerdere SCR-katalysatoren voor subsidie in aanmerking.
 • Bij de innovatiesubsidie zijn er twee onderdelen: experimentele ontwikkeling (draagt bij aan het versnellen van de ontwikkeling van emissieloze bouwmachines): de subsidie bedraagt 25%; haalbaarheidsstudie (onderzoekt de haalbaarheid van een project experimentele ontwikkeling): de subsidie is 50%.
 • Bovengenoemde percentages kunnen omhoog gaan met 10 procentpunten bij daadwerkelijke samenwerking, met 15 procentpunten bij ruime verspreiding van projectresultaten en met een opslag van 10% voor kleine of middelgrote ondernemingen.

Budgetten en aanvraagperioden

Het subsidiebudget voor de looptijd van de regeling is 270 miljoen euro. In 2022 is er 20 miljoen euro beschikbaar, dat wordt als volgt verdeeld:

 • aanschaf emissieloos: 5 miljoen euro
 • retrofit-SCR: 5 miljoen euro
 • innovatieprojecten: 10 miljoen euro.

Partijen kunnen een aanvraag indienen bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland):

 • voor de aanschaf- en retrofitsubsidie en de haalbaarheidsstudie: van 9 mei tot en met 30 december 2022. Indiening vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt dus: wie het eerst komt, het eerst maalt!
 • voor experimentele ontwikkeling: van 31 mei tot en met 31 augustus 2022. RVO rangschikt en kent subsidie toe aan de beste projecten. Daarbij gaat het om onderwerp, impact en kwaliteit van het project.

SSEB aanvragen?

Bent u een bedrijf in de bouwsector en gaat u uitstootvrij bouwmaterieel aanschaffen zoals een graaf- of heimachine? Of gaat u zelf een emissieloze bouwmachine ontwikkelen? Maak gebruik van de SSEB. Wacht niet af en kom in actie. Bij aanschaf geldt sowieso dat snelle aanvragers in het voordeel zijn, want op is op! Neem contact op met de experts van PNO. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement