CHIMERA test proefinstallatie emissieloze verwerking pluimveemest

In Italië werkt CHIMERA momenteel aan de installatie van een proefopstelling die mest van pluimveehouderijen op CO2-neutrale manier kan verwerken. Op 17 mei organiseert CHIMERA een project-event waarbij geïnteresseerden de werkende prototypes kunnen bekijken. De getoonde oplossing moet op termijn ook koeien- en varkensmest kunnen verwerken. De organisatie heeft ons gevraagd onze relaties voor dit event uit te nodigen. U bent dus van harte welkom!

Interessant voor (pluim)veehouders die willen investeren in het milieu

Dit project-event is bij uitstek een geschikt moment voor (pluim)veehouders die zijn geïnteresseerd in milieuvriendelijke oplossingen voor de verwerking van mestafval. Ten eerste biedt het een interessante kijk in de keuken van collega-bedrijven die op dit gebied een concrete stap zetten. Daarnaast geeft het ook de mogelijkheid om het eigen netwerk uit te breiden en kennis op te doen van het Europese subsidieprogramma LIFE – in het kader waarvan dit CHIMERA-project is opgezet. Een en ander kan een belangrijke impuls geven aan uw eigen plannen.

Programma

Mocht u gebruik willen maken van de uitnodiging van CHIMERA, dan staat u een volle, maar zeer interessante 17 mei te wachten. Het programma is als volgt:

 • 9.30 uur: Welkom
 • 10.00 uur: Opening
 • 10.15 uur: Presentatie LIFE-programma
 • 10.40 uur: CHIMERA project: wat staat er op het spel?
 • 11.15 uur: CHIMERA: de technische oplossing
 • 12.00 uur: Netwerken en lunch
 • 14.00 uur: Vervoer naar eerste bedrijfslocatie
 • 14.30 uur: Bezoek bedrijfslocatie Fileni
 • 15.30 uur: Vervoer naar tweede bedrijfslocatie
 • 16.00 uur: Bezoek bedijfslocatie Lorenzetti
 • 17.15 uur: Vervoer naar Ancona

De voertaal op deze dag is Engels.

Aanmelden voor CHIMERA-event

Als u wilt deelnemen aan dit projectevent dan kunt u zich hier aanmelden. Wilt u zich vooraf al inlezen op LIFE-subsidie? Download dan hier onze whitepaper ‘A LIFE’s guide to grant success 2018 – 2020’.

LIFE CHIMERA – CHIckens Manure Exploitation and RevAluation
Project funded by the European Union – GA n. LIFE15 ENV/IT/000631.

LIFE