TKI toeslag call zoekt voorstellen rondom datagedreven logistiek

 

Vorige maand lanceerde Dinalog een subsidiecall voor onderzoeksprojecten voor de topsector Logistiek & Transport. Tot 14 augustus kunnen onderzoeksvoorstellen worden ingediend voor uitdagingen op het gebied van onder meer ‘Data Driven Logistics’ en International Data Space (IDS).

TKI toeslag call bij Actieprogramma Logistiek

De lopende aanvraagronde bij Dinalog wordt wel aangeduid als de TKI toeslag call (voluit: TKI PPS-toeslagregeling). De subsidie hangt nauw samen met het ‘Actieprogramma Topsector Logistiek 2020-2023′. Dat programma draait om grote thema’s als Duurzame logistiek, Datagedreven Logistiek, Ketenregie, Human Capital, Internationalisering, Wet en regelgeving en Innovatie-monitoring. In de nieuwe TKI toeslag call roept Dinalog partijen op tot het indienen van onderzoeksvoorstellen. Dit biedt met name kansen voor organisaties die werken aan toegepast en industrieel onderzoek voor de sector transport en logistiek. Maar let op: samenwerking is verplicht, en er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de onderstaande onderwerpen.

Om wat voor onderzoek kan het gaan?

De huidige TKI toeslag call heeft betrekking op twee onderdelen van het genoemde Actieprogramma. Er kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoek gericht op:

 • Toepassing van International Data Space (IDS) in de logistiek.
  Dit onderwerp sluit aan op het bredere thema ‘Data-gedreven Logistiek’. Bij IDS gaat het om referentie-architectuur die grote kansen biedt voor de logistieke sector, met name op het gebied van datadeling. Dit vraagt echter om onderzoek naar de toepassingsgebieden van IDS voor de logistieke sector (via inzichtelijke ‘use cases’), en het verkennen van goede manieren om bestaande initiatieven aan te sluiten op het IDS-principe (zoals IShare en OTM), bij voorkeur in samenhang met internationale activiteiten binnen de IDS-community.
 • Human Capital: veranderend leiderschap in de logistiek.
  De logistieke sector staat voor grote veranderingen op het gebied van digitalisering, verduurzaming en personeelstekorten. Dit vraagt om het flexibel (kunnen) omgaan met veranderingen, om goede veranderingsprocessen en implementatietrajecten. Daarbij is behoefte aan onderzoek naar nieuwe effectieve manieren van vernieuwend leiderschap. Belangrijke elementen daarbij: het betrekken van een groter deel van de sector bij dit proces, en een goede afstemming met lopende projecten, bijvoorbeeld gericht op kennisdeling, of voor het vergelijken van methodieken en hun effecten.

Samenwerkingseis, subsidiebedragen en termijnen

De TKI toeslag call stelt een aantal samenwerkingseisen:

 • onderzoekssubsidie wordt alleen verstrekt aan samenwerkingsprojecten
 • alleen consortia kunnen een onderzoeksvoorstel insturen, een samenwerkingsverband moet bestaan uit minstens twee bedrijven en één kennisinstelling.

De subsidie vergoedt tot 50% van de kosten en bedraagt per samenwerkingsproject maximaal 300.000 euro (voor leiderschapsonderzoek) of 500.000 euro (IDS-onderzoeksprojecten). Een project mag maximaal twee of drie jaar duren. Voor de lopende aanvraagronde is een subsidiebudget beschikbaar van in totaal 800.000 euro.

Het indienen van onderzoeksvoorstellen/subsidieaanvragen voor deze ronde is nog mogelijk tot uiterlijk 14 augustus 2020.

Meer weten over de TKI toeslag?

Belangstellende partijen wordt verzocht om zo snel mogelijk contact op te nemen met PNO. Onze experts zijn u graag van dienst bij het opstellen van uw onderzoeksvoorstel en indienen van een optimale subsidieaanvraag. Zoekt u nog partners voor uw consortium? Ook dan helpen wij u graag verder, want door onze jarenlange ervaring beschikken wij over een uitgebreid netwerk in de logistieke sector. Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement