Bedrijven halen 1,8 miljard uit de WBSO in 2021

De recent gepubliceerde WBSO-jaarrapportage 2021 laat zien dat ruim 20.000 Nederlandse bedrijven, waarvan 97% mkb, gebruik hebben gemaakt van de WBSO-regeling. Het gezamenlijke voordeel dat ze genoten, was 1,8 miljard euro met 3% meer toegekende projecten dan in 2020.

WBSO-jaarrapportage 2021 in cijfers

De WBSO is een uitermate succesvolle fiscale regeling. Dit blijkt wel uit het feit dat de regeling al meer dan 25 jaar bestaat en uit de positieve evaluatie in 2019 door onderzoeksbureau Dialogic. Het bureau concludeerde dat de WBSO een kostenefficiënte regeling is, die de meeste gebruikers waarderen en die een aantoonbaar positief effect heeft op de innovatieactiviteiten van bedrijven. In zijn WBSO-jaarrapportage 2021 zet subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de cijfers voor u op een rij:

Aantal bedrijven
20.339
Mkb in de WBSO
97%
Aantal starters
2.770
Toegekende ontwikkelingsprojecten
133.443
Toegekende TWO-projecten (Technisch Wetenschappelijk Onderzoek)
5.498
Toegekende arbeidsjaren
91.272
Toegekende kosten
7,8 miljard euro
Toegekende loonkosten
4,6 miljard euro
Toegekende niet-loonkosten
3,2 miljard euro
Toegekende afdrachtvermindering
1,8 miljard euro
Toegekende afdrachtvermindering MKB
66% 
Verzilverde afdrachtvermindering
1,4 miljard euro

 

Dat innovatieactiviteiten cruciaal zijn voor toekomstige banen en inkomsten, onder meer onder impuls van de WBSO, komt ook tot uiting in de vierde plaats van Nederland in het EU innovatiescorebord 2022. Dit scorebord geeft inzicht in de innovatieprestaties per land. Alle landen worden beoordeeld op 32 indicatoren zoals investeringen in onderzoek en ontwikkeling, innovatie binnen het mkb en digitalisering. Op de eerste drie plaatsen staan dit jaar Zweden, Finland en Denemarken.

Verdeling WBSO-projecten 2021

In 2021 heeft RVO 138.941 R&D-projecten toegekend (2020: 135.370). Dit is een stijging van ruim 3%. Het valt op dat gedurende de coronapandemie bedrijven juist meer innovatieve projecten hebben opgestart. PNO herkent ook deze positieve kentering die een trendbreuk vormt met de jaren daarvoor waarin sprake was van een daling van het aantal toegekende R&D-projecten. Bij klanten van PNO is deze stijging zelfs nog groter dan het percentage dat RVO publiceert.

Van het aantal toegekende projecten in 2021 was 96% een ontwikkelingsproject (gericht op de ontwikkeling van een product, productieproces of programmatuur) en 4% een technisch-wetenschappelijk onderzoek. Van de toegekende projecten is:

 • 74% gericht op de ontwikkeling van producten
 • 16% op de ontwikkeling van programmatuur
 • 10% op de ontwikkeling van productieprocessen.

WBSO-trends 2021

In zijn rapportage signaleert RVO een aantal trends:

Trend energietransitie

De energietransitie wordt steeds belangrijker. Dit blijkt uit het feit dat de afgelopen vijf jaar het totale aantal projecten op het gebied van de energietransitie met 46% is toegenomen. RVO heeft de belangrijkste oplossingen voor de energietransitie van de afgelopen vijf jaar gerangschikt:

 • slimme duurzame energieoplossingen
 • energieopslag
 • zonne-energie
 • energie uit aardwarmte en biomassa
 • windenergie
 • getijdenenergie.

De toename van energieonderzoek en -innovatie blijkt ook uit het feit dat de Rijksoverheid 421 miljoen euro investeerde in energieonderzoek en -innovatie (exclusief WBSO) in 2021. Een stijging met 181 miljoen euro ten opzichte van 2020 volgens de jaarlijkse ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek‘. De meeste subsidie, 234 miljoen euro, ging naar het thema energiebesparing.

Trend innovatie in voeding

Innovaties in voeding spelen een prominente rol op weg naar een nieuw klimaatneutraal en circulair voedselsysteem. De afgelopen vijf jaar is het totale aantal projecten op het gebied van
voedings-innovaties met bijna 10% toegenomen. RVO signaleert de volgende innovaties:

 • gezondere voeding
 • minder E-nummers
 • verlaging ecologische voetafdruk
 • vega & vegan
 • duurzame voeding.

Meer weten over WBSO?

Heeft u plannen voor een nieuw WBSO-project? Wilt u een WBSO-aanvraag indienen voor 2022? Neem voor meer informatie of ondersteuning contact op met onze WBSO-experts. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement