Bedrijven halen 1,3 miljard uit WBSO in 2022

2022 was een topjaar voor Nederlandse innovatieprojecten: in totaal investeerden Nederlandse bedrijven zo’n 8,2 miljard euro in nieuw onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten. Zij konden daarbij een beroep doen op forse steun vanuit de WBSO-regeling. Lees hier meer over het WBSO-jaar 2022 en het recente jaarverslag.

WBSO als belangrijke aanjager van innovaties

De WBSO is een uitermate succesvolle fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve bedrijven. Dit blijkt wel uit het feit dat de regeling al bijna 30 jaar bestaat en erg positief wordt beoordeeld bij evaluaties. Zo concludeerde Dialogic in 2019 dat de WBSO een kostenefficiënte regeling is, die een aantoonbaar positief effect heeft op de innovatieactiviteiten van bedrijven.

Een vergelijkbare conclusie komt naar voren in het recente WBSO-jaarverslag 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). We beginnen met de belangrijkste kerncijfers rondom het WBSO-jaar 2022:

Aantal bedrijven
19.484
Mkb in de WBSO
97%
Aantal starters
2.405
Toegekende ontwikkelingsprojecten
87.359
Toegekende TWO-projecten (Technisch Wetenschappelijk Onderzoek)
4.032
Toegekende arbeidsjaren
92.848
Toegekende kosten
8,2 miljard euro
Toegekende loonkosten
4,7 miljard euro
Toegekende niet-loonkosten
3,5 miljard euro
Toegekende afdrachtvermindering
1,7 miljard euro
Toegekende afdrachtvermindering MKB
63% 
Verzilverde afdrachtvermindering
1,3 miljard euro

 

Toelichting op deze cijfers

In totaal maken jaarlijks zo’n 20.000 innovatieve Nederlandse bedrijven gebruik van de WBSO-regeling. Het gaat daarbij om zowel bestaande als jonge/startende bedrijven, die voor het overgrote deel behoren tot het mkb (97%).

Zoals blijkt uit de bovenstaande tabel investeerde het Nederlandse bedrijfsleven in 2022 in totaal 8,2 miljard euro in R&D-projecten (aan loonkosten en niet-loonkosten). Niet eerder ging het om een dusdanig groot investeringsbedrag! Bedrijven ontvingen hiervoor in totaal 1,3 miljard euro aan steun uit de WBSO-regeling.

De WBSO blijft onverminderd populair bij het mkb. Toch is het aantal bedrijven dat in 2022 gebruikt maakte van de regeling licht gedaald (van 20.339 naar 19.484 bedrijven). Ook het aantal starters met WBSO nam af (van 2.770 naar 2.405 bedrijven).

Opvallend is de daling van het aantal toegekende R&D-projecten in 2022 (van 138.941 naar 91.391 toekenningen). Dit verschil komt echter mede door een wijziging in de aanvraagsystematiek voor vervolgprojecten. Ondernemers staken namelijk juist meer tijd in WBSO-werkzaamheden! In 2022 ging het om in totaal 92.848 toegekende ‘arbeidsjaren’ (een arbeidsjaar is 1.400 uren) versus 91.272 in 2021.

Typen projecten en trends

Het is ook aardig om te kijken naar de typen projecten die elk jaar worden ingediend. Zo was in 2022 bij 30% van alle aanvragers sprake van ICT-projecten (programmatuur-ontwikkeling). De rest bestaat uit R&D-projecten gericht op de ontwikkeling van fysieke producten of productieprocessen, en een relatief bescheiden aantal projecten met technisch-wetenschappelijk onderzoek.

De Energietransitie is nog steeds erg populair binnen de WBSO, met veel innovatieprojecten op het gebied van energieopslag, energiebesparing, duurzame energie-opwekking. Een andere trend is het toenemend aantal uren dat bedrijven steken in innovaties op het gebied van Voedingsmiddelen (gezondere voeding, minder E-nummers, vega/vegan, plantaardige eiwitten, duurzamere productie).

Tot besluit

Binnenkort start een nieuwe evaluatie van de WBSO-regeling over de jaren 2018-2022, zo belooft Minister Micky Adriaansens in de inleiding op het jaarverslag. Geen reden voor paniek, voegen wij er maar snel aan toe. Het recente rapport Aanpak Fiscale regelingen was erg lovend over de effectiviteit van de WBSO (‘overtuigend positief’). Toch worden verdere verbeteringen niet uitgesloten.

Het WBSO-jaarverslag 2022 is voor belangstellenden te downloaden op de website van RVO. Wellicht vindt u ook in deze nieuwe editie (net als in eerdere jaren) weer mooie projecten en praktijkverhalen waar PNO aan heeft meegeholpen!

Meer weten over WBSO?

Heeft u plannen voor een nieuw WBSO-project? Wilt u een WBSO-aanvraag indienen? Neem voor meer informatie of ondersteuning contact op met onze WBSO-experts. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement