WBSO weer omhoog in 2019?

In haar brief van 4 april meldt staatssecretaris Keijzer (Economische zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer de voorlopige WBSO-sleutels voor 2019. Met de sleutels worden de percentages voor de eerste en tweede schijf en de grenswaarde van de eerste schijf bedoeld. De definitieve percentages worden met Prinsjesdag bekend gemaakt. Het voorlopige beeld is erg positief en betekent een ophoging van de percentages. Voor innovatieve bedrijven is dit goed nieuws!

Voorlopige WBSO-parameters voor 2019

Voor zowel het percentage van de eerste schijf (inclusief starters) als de tweede schijf is een voorlopige ophoging van 1% aangekondigd. Ook is het voornemen om de grenswaarde tussen de eerste en tweede schijf op te hogen, namelijk met 25.000 naar 375.000 euro. Voor innovatieve bedrijven is dit een enorme opsteker, mede omdat het percentage van de tweede schijf in 2018 juist is verlaagd.

Bekendmaking definitieve percentages is op Prinsjesdag

Zoals gebruikelijk zullen de definitieve parameters voor de WBSO 2019 op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Dit is ook aangekondigd in de brief van 4 april. Halverwege 2018 is er een definitief beeld over de realisatie van de RDA 2015 (werkt nog door in 2018) en de WBSO 2017. Deze realisatie heeft invloed op het beschikbare budget voor 2019 en daardoor kunnen de sleutels voor 2019 pas definitief gemaakt wanneer er meer duidelijkheid is over de realisatie over 2017 en ook nog de RDA over 2015.

Meer weten over de WBSO?

Heeft u innovatieve projecten, maar bent u nog op zoek naar financiële ondersteuning? Wilt u meer weten over deze subsidie? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.