Commissie publiceert jaarverslag Europese mkb 2020/2021

De Europese Commissie heeft onlangs het jaarverslag over het Europese mkb 2020/2021 gepubliceerd. Het jaarverslag geeft een overzicht van de omvang, de structuur en het belang van mkb’s voor de Europese economie en een overzicht van hun prestaties in het verleden en de prognoses.

Waarom een jaarverslag over Europese mkb?

Het jaarverslag over het Europese mkb 2020-2021 is voor de Commissie een van de belangrijkste instrumenten voor het volgen en beoordelen van de vooruitgang van landen bij de uitvoering van de mkb-strategie. De Commissie heeft deze strategie, die inzet op een duurzaam en digitaal Europa, in maart 2020 – net voor de eerste lockdown – gepubliceerd. De strategie omvat acties op basis van de volgende drie pijlers:

 • capaciteitsopbouw en steun voor de overgang naar duurzaamheid en digitalisering
 • vermindering van de regeldruk en verbetering van de markttoegang en
 • verbetering van de toegang tot financiering.

Het doel is het vergroten van het aantal mkb’s dat zich bezighoudt met duurzame bedrijfsvoering en gebruikmaakt van digitale technologieën. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Europa de meest aantrekkelijke plaats wordt voor het starten, laten groeien en opschalen van een klein bedrijf. Het nieuwe jaarverslag komt uit terwijl de mkb-sector in de EU nog steeds de gevolgen ondervindt van de Covid-19-pandemie. Het eerste deel van het verslag geeft een overzicht van de gevolgen van de pandemie voor het mkb in de EU in 2020, en de waarschijnlijke prestaties van het mkb in de EU in 2021. Het tweede deel van het verslag gaat over de digitalisering van mkb’s.

Mkb’s in de EU-27 en de Covid-19-pandemie

De gevolgen van de pandemie voor het mkb verschilden sterk van lidstaat tot lidstaat en van bedrijfstak tot bedrijfstak. Het is geen verrassing dat de accommodatie- en voedselvoorzieningssector verreweg het zwaarst getroffen werd. Mkb’s in de digitale sector konden het gegenereerde niveau van toegevoegde waarde bijna handhaven ten opzichte van 2019 en presteerden beter dan de andere sectoren. Voor 2021 wordt een soortgelijke trend verwacht.

Stand van zaken digitalisering mkb

Volgens het jaarverslag 2020 varieert de mate van digitalisering van ondernemingen niet alleen met de grootte van de onderneming, maar ook tussen de lidstaten. Een analyse van de stand van de digitalisering van kleine en middelgrote mkb’s in de EU-27 laat drie verschillende groepen lidstaten zien:

 • een eerste cluster van lidstaten (Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Polen, Roemenië, Slowakije) waar kleine en middelgrote mkb’s duidelijk achterblijven bij hun tegenhangers in andere EU-27-lidstaten
 • een tweede cluster van lidstaten (Oostenrijk, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Estland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Slovenië) waar de digitalisering van kleine en middelgrote mkb’s in grote lijnen vergelijkbaar was met het EU-27-gemiddelde
 • een derde groep lidstaten (België, Denemarken, Finland, Ierland, Malta, Nederland, Zweden) waar kleine en middelgrote mkb’s het beter deden dan hun tegenhangers in de andere twee groepen.

Belangrijkste uitdagingen voor mkb’s op Europese schaal

Met betrekking tot de overgang naar een slimme en groene economie identificeert het jaarverslag twee grote uitdagingen:

 • In vergelijking met 2015 is het aandeel mkb’s dat groene producten of diensten aanbiedt, niet gestegen. Ongeveer een derde van de EU-lidstaten beschikt niet over specifieke regelingen om de aanpassing van mkb’s aan milieu- en energievoorschriften te bevorderen. Ook groene overheidsopdrachten ontwikkelen zich traag.
 • Vaardigheden, opleiding, innovatie en digitalisering blijven belangrijke uitdagingen voor mkb’s in een groot aantal lidstaten. Het gebrek aan voldoende toegang tot technische vaardigheden of hooggeschoolde werknemers is een vaak gesignaleerde uitdaging. Het aandeel werkenden met specialistische ICT-vaardigheden is sinds 2015 zelfs gedaald en de opleiding van werknemers in ICT-vaardigheden vordert niet snel. NB Het kabinet heeft vorig jaar de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) geactualiseerd.

Meer weten?

Bent u een mkb en benieuwd of er subsidieregelingen zijn die bovengenoemde uitdagingen aanpakken? En of die er zijn! Zo is er de nieuwe SVM-subsidie voor een verkennend energieadvies- en begeleidingstraject voor het energiezuiniger en duurzamer maken van uw bedrijf. En met de nieuwe subsidieregeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek’ kunt u subsidie aanvragen voor het omscholen van medewerkers die nog niet werkzaam zijn in deze sectoren. Geïnteresseerd? Neem contact op met onze experts. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement