Kabinet actualiseert Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020

 

In 2018 heeft het kabinet de Nederlandse Digitaliseringsstrategie gelanceerd. Deze strategie vormt de basis van een integrale aanpak op het gebied van digitalisering. Onlangs heeft het kabinet de jaarlijkse actualisatie van de strategie gepresenteerd. De uitbraak van het coronavirus benadrukt het belang van digitalisering des te meer. Wij zetten voor u een aantal feiten op een rij.

Wat houdt Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020 in?

De Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) ondersteunt de ambities en doelstellingen van het kabinet voor een succesvolle digitale transitie in Nederland. Ieder jaar bekijkt het kabinet of nieuwe ontwikkelingen een aanpassing van de strategie noodzakelijk maken. De update van de NDS vindt plaats op een moment dat wereldwijd nog volop tegen het COVID-19 virus wordt gevochten. De uitbraak van het virus heeft juist ook op het terrein van digitalisering nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. Op veel terreinen, zoals in de zorg en het onderwijs, is een forse digitale impuls waarneembaar. Een goed voorbeeld hiervan was de uitbreiding van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) met een speciale SET Covid-19 noodregeling. De regeling heeft slechts kort opengestaan voor het indienen van aanvragen vanwege snelle overschrijding van het budget.

Wat zijn de prioriteiten?

Het kabinet heeft de Nederlandse Digitaliseringsstrategie breed geformuleerd. Het betreft onder meer digitalisering in de zorg, digitale vaardigheden en cybersecurity. Prioritaire thema’s in 2020 zijn:

 1. Artificiële Intelligentie (AI): AI is een digitale technologie die de wereld transformeert. Het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (SAPAI) stelt Nederland in staat om de maatschappelijke en economische kansen van AI te verzilveren en de publieke belangen bij AI te borgen en zodoende bij te dragen aan welvaart en welzijn.
 2. Data delen en -toegang: Het beschikbaar stellen van data, ‘data delen’, is essentieel voor bijvoorbeeld het verbeteren van bestaande producten en diensten. Met het oog hierop hebben tientallen organisaties de zogenoemde Data Sharing Coalition opgezet voor nieuwe vormen van cross-sectorale verantwoorde datadeling.
 3. Digitale vaardigheden en inclusie: De digitalisering van de samenleving verloopt in een hoog tempo, laat ook de coronacrisis zien. Het is daarom van belang dat mensen blijven leren en ontwikkelen voor veranderende beroepen en taken.
 4. Digitale overheid: De digitale dienstverlening van de overheid moet veilig en gebruiksvriendelijk zijn. Dit staat onder meer centraal in de interbestuurlijke ‘Agenda Digitale Overheid’, NL DIGIbeter.
 5. Digitale connectiviteit: Een van de speerpunten binnen dit thema is het ‘Actieplan Digitale Connectiviteit’ met een integraal plan voor zowel de vaste als de mobiele infrastructuur.
 6. Digitale weerbaarheid: Voor het behoud van vertrouwen van burgers en bedrijven in digitalisering is digitale weerbaarheid essentieel. Aan de hand van de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) werkt het kabinet in Nederland en internationaal aan het vergroten van de digitale slagkracht en weerbaarheid van bedrijven, burgers en de overheid zelf.

Deze prioriteiten sluiten ook aan bij de prioriteiten van de Europese Commissie die digitalisering als één van de topprioriteiten in Europa ziet. Dit blijkt onder meer uit de publicatie ‘Europe fit for the digital age: Towards a truly European digital society’.

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Nederland heeft zichzelf ten doel gesteld om een koppositie in te nemen in Europa op het gebied van digitalisering. Het is daarom van belang dat het de ambities uit de NDS verwezenlijkt. Tot nu toe heeft het onder meer de volgende resultaten gerealiseerd:

Artificiële Intelligentie (AI):

 • Het kabinet heeft in 2019 het strategische actieplan AI gelanceerd en maakt hiervoor ruim 23 miljoen euro vrij tot en met 2024
 • AI is binnen de Smart Industry aanpak een belangrijke sleuteltechnologie. Smart industry fieldlabs dragen bij aan de digitalisering van de industrie. Tot op heden hebben deze field labs 314 miljoen euro aan investeringen bij elkaar gebracht.

Digitale vaardigheden en inclusie:

 • Sinds dit jaar is de SLIM-regeling voor werkenden van start gegaan. Mkb’s kunnen met deze regeling subsidie aanvragen voor het creëren van een leerrijke werkomgeving en het stimuleren van leren en ontwikkelen op de werkvloer. Tot en met 2022 is er per jaar 48 miljoen euro beschikbaar. In september 2020 gaat er een nieuwe indieningsronde open.
 • Met de subsidie ‘MKB-Werkplaatsen Digitalisering’ helpen onderwijsinstellingen mkb’s met het maken van een digitaliseringsslag en laten ze hun studenten oefenen in de beroepspraktijk. In november 2020 gaat er een tweede indieningsronde open.

Generieke subsidies ondersteunen Digitaliseringsstrategie

Het ministerie van Economische Zaken en klimaat zet vooral innovatie-instrumenten met een brede werking in ter ondersteuning van digitale innovatie, maar dit is niet specifiek gelabeld.  De volgende tabel geeft een goed overzicht van de voorgenomen generieke investeringen:

(x €1 mln) Stand voorjaarsnota 2020 2021 2022 2023 2024
PPS-toeslag 137 170 180 193 183
Internationaal innoveren 41 41 40 40 40
Innovatiekrediet 55 56 57 57 59
Eurostars 18 18 18 18 18
MIT 31 41 40 40 41
WBSO 1.281 1.281 1.281 1.281 1.281
Totaal 1.563 1.607 1.616 1.629 1.622

 

Subsidie aanvragen voor digitalisering?

Heeft u een idee voor een digitaliseringsproject en bent u benieuwd welke subsidie hierbij het beste aansluit? De ICT-experts van PNO helpen u graag bij het uitwerken van uw plannen tot een optimale subsidieaanvraag. Belangstelling? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement