WBSO ICT

Met de WBSO ICT-subsidie verlaagt uw bedrijf de R&D-kosten voor ICT-innovaties. De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) zorgt voor korting op de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw ICT R&D-project. De lat ligt hoog bij het beoordelen van WBSO ICT-aanvragen. Het is daarom belangrijk dat u aan een aantal voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op de WBSO ICT-subsidie.

WBSO voor ICT projecten

Voorwaarden WBSO ICT-subsidieaanvraag

Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is kritisch in zijn beoordeling van ICT-projecten voor de WBSO ICT-subsidie. Uw aanvraag moet daarom aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Ontwikkel technische nieuwe programmatuur

Een ICT-project komt in aanmerking voor de WBSO ICT als er sprake is van de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur. Dit is het geval wanneer een developer technische knelpunten oplost met behulp van nieuwe code in een formele programmeertaal zoals JavaScript of C++. De uren die een developer hieraan besteedt , komen in aanmerking voor deze subsidie. Zorg er wel voor dat developers bij uw bedrijf op de loonlijst staan. Zo maakt u aanspraak op de WBSO ICT.

2. Geen routinematig ontwikkelwerk

Werkzaamheden die om een kerninnovatie heen zitten om deze uiteindelijk tot volwaardige programmatuur te maken en geen risico en onzekerheid met zich meebrengen, beschouwt RVO als routinematig. In vragenbrieftrajecten keurt RVO dan ook vaak dit soort aanvragen af. Dit gaat bijvoorbeeld om GUI-schermen, mapping en koppelingen uitprogrammeren. Implementeert u een nieuw systeem, en schrijft u daarvoor ook technisch nieuwe programmatuur om het naar uw eigen hand te zetten? In dat geval passen deze werkzaamheden mogelijk wel in de WBSO ICT. Ook hier geldt dat een developer technische knelpunten oplost met behulp van nieuwe code in een formele programmeertaal.

3. Het technische element van uw WBSO ICT-project is nieuw

Uw ICT-innovatie hoeft niet baanbrekend te zijn om in aanmerking te komen voor WBSO ICT- subsidie. U hoeft niet verder te gaan dan de state-of-the-art. Het moet wel nieuw zijn voor uw organisatie. Stel: u ontwikkelt een nieuwe koppeling met een extern CRM-systeem. Hiervoor komt u wellicht in aanmerking voor WBSO ICT. Voor het aanpassen van een al eerder ontwikkelde koppeling voor het ondersteunen van een nieuwe versie van uw CRM-systeem vervolgens weer niet.

4. Zorg voor een technisch gedetailleerde WBSO-aanvraag

Juist vanwege de abstractie van veel ICT-innovaties is het belangrijk dat u de technische diepgang van de ontwikkeling goed aantoont. Dus geen jip-en-janneke-taal! RVO is in zijn beoordeling erg kritisch op deze technische gedetailleerdheid en diepgang. Als u dit bij het indienen van de aanvraag al goed inzichtelijk maakt, scheelt dit later veel werk.

Uw WBSO-voordeel

Het WBSO-voordeel verrekenent u in de aangifte  loonheffingen of voor zzp’ers via de aangifte inkomstenbelasting. Het bedrag berekent u als volgt:

((S&O-uren x S&O-uurloon) + (forfaitair bedrag of begrote kosten en uitgaven)) x percentage eerste of tweede schijf. U kunt het bedrag ook direct berekenen met de WBSO rekentool.

U ontvangt een korting van 40% over de eerste 350.000 euro aan S&O-loonkosten en overige S&O-kosten en uitgaven. Over het bedrag boven 350.000 euro ontvangt u een korting van 16%. Starters krijgen een korting van 50%. Voor de R&D-kosten en -uitgaven ontvangt u tot 1.800 uur een opslag van het S&O-uurloon met 10 euro. Vanaf 1.800 uur ontvangt u een opslag van het S&O-uurloon met 4 euro.

WBSO in 2021

Tarief per schijf percentage
Tarief eerste schijf 40%
Tarief eerste schijf starters 50%
Grens eerste schijf € 350.000 S&O-(loon)kosten
Tarief tweede schijf 16%

 

Aftrek voor zelfstandigen (minimaal 500 S&O-uren) bedrag
Vaste aftrek € 13.188
Extra aftrek starters* € 6.598

 

* U kunt maximaal drie jaar als starter worden aangemerkt in de eerste vijf jaar dat u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

 

Accepteer marketing cookies om de YouTube video te kunnen zien

Wilt u meer weten over de WBSO voor ICT-projecten binnen uw organisatie? Onze ICT-experts staan u graag te woord. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Hulp bij uw WBSO ICT-subsidieaanvraag


    * = verplicht veld.
    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement