Verkoop energie- of milieuproducten met subsidie

 

Verkoopt uw bedrijf innovatieve energiebesparende of milieuvriendelijke producten? Laat deze dan plaatsen op de ‘subsidielijst’ van de EIA– of de MIA/Vamil-regeling. Zo biedt u deze producten met een mooie overheidssubsidie aan uw afnemers aan. Dat is niet alleen goed voor uw groene imago, het zorgt ook voor meer omzet.

Hoe werken de subsidielijsten?

Nederlandse bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen op het gebied van energie en milieu. Kort gezegd gaat het dan om apparaten die staan vermeld op de Energielijst of op de Milieulijst (die worden gebruikt bij de EIA- en de MIA/Vamil subsidie). Deze ‘subsidielijsten’ worden jaarlijks aangepast. Op dit moment zijn de nieuwe EIA- en MIA-subsidielijst in voorbereiding: tot 1 september 2019 kunt u nieuwe producten aanmelden voor plaatsing op de Energie- of Milieulijst van 2020.

Wie kunnen producten aanmelden?

Het aanmelden van producten voor deze subsidielijsten is interessant voor partijen die nieuwe innovatieve energiebesparende- of milieuvriendelijke producten op de markt zetten. Dat zijn met name ontwikkelaars en fabrikanten/producenten, en soms ook leveranciers en installateurs. Als verkopende partij ontvangt u zelf geen subsidie maar het met subsidie aanbieden van uw producten is natuurlijk wel interessant voor uw afnemers.

Voorwaarden EIA- en MIA-subsidielijst

Welke producten komen in aanmerking voor plaatsing op de lijst met subsidiabele investeringen? Het moet gaan om een product (machine/apparaat/installatie) dat:

  • aantoonbare energie- of milieuvoordelen biedt (ten opzichte van traditionele producten)
  • is gebaseerd op een nieuwe innovatieve (of sterk verbeterde) techniek of technologie
  • marktrijp of reeds in de markt verkrijgbaar is, maar nog niet verplicht of al te gangbaar.

Verder is van belang dat:

  • de toepassing van het product niet beperkt is tot één enkel bedrijf
  • de verkoop van het product niet beperkt is tot één leverancier of fabrikant.

Positieve EIA- en MIA-subsidielijst

Naast de bovenstaande mogelijkheid kunnen aanbieders hun product soms ook nog laten plaatsen op een zogenaamde ‘positieve lijst’. Die lijsten zijn bedoeld als praktisch hulpmiddel voor afnemers die subsidie willen aanvragen op basis van de MIA-Vamil: ze bevatten merken en types van machines en andere bedrijfsmiddelen die voldoen aan de eisen van de officiële milieulijst. Dit schept helderheid over de subsidiekansen.

Wat kan PNO voor u doen?

Wilt u uw innovatieve product aanmelden voor plaatsing op de lijst met subsidiabele voorzieningen voor de EIA- of MIA-regeling in 2020? PNO verzorgt dit graag voor u! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via het aanmeldformulier. PNO komt ook graag in contact met andere partijen die op grote schaal energiezuinige of milieuvriendelijke apparaten verkopen. Zoals zonnepanelen, windmolens, of installaties voor waterzuivering of biomassa. PNO kan u wellicht helpen bij het indienen van subsidieaanvragen voor uw (zakelijke) klanten. Vraag ons gerust om een aantrekkelijke propositie!