Energie

De overheid stimuleert de noodzakelijke transitie naar duurzame energie met een grote diversiteit aan subsidie-instrumenten. Ook voor uw project is er ongetwijfeld een energie-subsidie beschikbaar. Bekijk eens deze subsidies voor energie-projecten.

De SDE++ subsidie stimuleert investeringen in duurzame energieopwekking en CO2-reductie.
De BIK-regeling helpt ondernemers bij het naar voren halen van hun investeringen.
De Green Deal is interessant voor bedrijven die werken aan innovaties die Europa schoner en duurzamer maken.
Het Innovation Fund financiert klimaatinnovaties en koolstofarme technologieën.
De MOOI-subsidie is voor stevige 'integrale' samenwerkingsprojecten, gericht op innovaties die bijdragen aan de energietransitie en de Nederlandse klimaatdoelen.
De VKI-subsidie is specifiek bedoeld voor het 'versnellen' van CO2-reducerende investeringen door Nederlandse industriebedrijven.
EIA
Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) krijgt u als ondernemer een fiscale korting van ruim 11% op uw energiebesparende investeringen.
De MIA Vamil (Milieu-investeringsaftrek) geeft u korting op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
DEI+ staat voor Demonstratie energie- en klimaatinnovatie en is bedoeld voor innovaties op het gebied van energie en CO2-reductie.
Met de subsidies voor Topsector energieprojecten kunt u als innoverend bedrijf financiële én kennisondersteuning krijgen voor baanbrekend energieonderzoek.
Werkt u aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor LIFE subsidie binnen een van de EU LIFE programma’s.