Energie

Met de subsidies voor Topsector energieprojecten kunt u als innoverend bedrijf financiële én kennisondersteuning krijgen voor baanbrekend energieonderzoek De ervaren experts uit ons Energieteam hebben op dit gebied al veel goede resultaten gerealiseerd voor onze klanten.
Met de SDE+ kunt u subsidie krijgen voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonnepanelen, windenergie en duurzame warmte uit bijvoorbeeld biomassa.
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) geeft u korting op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) krijgt u als ondernemer een fiscale korting van bijna 14% op uw energiebesparende investeringen.