Energie

De overheid stimuleert de noodzakelijke transitie naar duurzame energie met een grote diversiteit aan subsidie-instrumenten. Ook voor uw project is er ongetwijfeld een energie-subsidie beschikbaar. Bekijk eens deze subsidies voor energie-projecten.

De SDE++ subsidie stimuleert investeringen in duurzame energieopwekking en CO2-reductie.
De Green Deal is interessant voor bedrijven die werken aan innovaties die Europa schoner en duurzamer maken.
Het Innovation Fund financiert klimaatinnovaties en koolstofarme technologieën.
Horizon Europe is een ambitieus onderzoeks- en innovatieprogramma van ruim 95 miljard euro als opvolger van Horizon 2020.
De MOOI-subsidie is voor stevige 'integrale' samenwerkingsprojecten, gericht op innovaties die bijdragen aan de energietransitie en de Nederlandse klimaatdoelen.
De VKI-subsidie is specifiek bedoeld voor het 'versnellen' van CO2-reducerende investeringen door Nederlandse industriebedrijven.
EIA
Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) krijgt u als ondernemer een fiscale korting van bijna 12% op uw energiebesparende investeringen.
De MIA-Vamil-regelingen geven u korting op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
DEI+ staat voor Demonstratie energie- en klimaatinnovatie en is bedoeld voor innovaties op het gebied van energie en CO2-reductie.
Met de subsidies voor Topsector energieprojecten kunt u als innoverend bedrijf financiële én kennisondersteuning krijgen voor baanbrekend energieonderzoek.
Werkt u aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor het nieuwe LIFE subsidieprogramma.