Energie

De overheid stimuleert de noodzakelijke transitie naar duurzame energie met een grote diversiteit aan subsidie-instrumenten. Ook voor uw project is er ongetwijfeld een energie-subsidie beschikbaar. Bekijk eens deze subsidies voor energie-projecten.

De MOOI-subsidie is voor stevige 'integrale' samenwerkingsprojecten, gericht op innovaties die bijdragen aan de energietransitie en de Nederlandse klimaatdoelen.
De VKI-subsidie is specifiek bedoeld voor het 'versnellen' van CO2-reducerende investeringen door Nederlandse industriebedrijven.
In het najaar van 2020 start de langverwachte SDE++ subsidie. Dit bredere vervolg op de populaire SDE+ regeling stimuleert investeringen in duurzame energieopwekking en CO2-reductie.
Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) krijgt u als ondernemer een fiscale korting van ruim 11% op uw energiebesparende investeringen.
De MIA Vamil (Milieu-investeringsaftrek) geeft u korting op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
Met SDE subsidie kunt u financiële steun krijgen voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonnepanelen, windenergie en duurzame warmte uit bijvoorbeeld biomassa.
DEI-subsidie is onderdeel van Topsector Energie en is bedoeld voor energie-innovaties.
Met de subsidies voor Topsector energieprojecten kunt u als innoverend bedrijf financiële én kennisondersteuning krijgen voor baanbrekend energieonderzoek.
Werkt u aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor LIFE subsidie binnen een van de EU LIFE programma’s.