EIT Food zet in op verandering voedselsysteem

EIT Food, Europa’s toonaangevende initiatief op het gebied van voedselinnovatie, stelt in het voorjaar opnieuw subsidie beschikbaar in de tweede aanvraagronde van zijn Open Innovation call 2023. Samenwerkende organisaties kunnen voorstellen indienen voor technologische innovaties in de agrifood-sector.

Duurzaam, veilig en gezond

EIT Food (European Institute of Innovation and Technology for Food) is een pan-Europees partnerschap van bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra dat als doel heeft een hoogwaardige voedingssector te creëren. Dit in het kader van de Europese ‘Farm to Fork’-strategie, bij ons beter bekend als de ‘Van Boer tot Bord’-strategie. Het vergezicht daarbij is een wereld waarin iedereen toegang heeft tot duurzaam, veilig en gezond voedsel. EIT Food is op zoek naar projecten die nieuwe producten op de markt brengen, nieuwe en verbeterde commerciële processen en diensten introduceren en realiseren. Het streeft de volgende missies na waarbij het realiseren van impact centraal staat:

 • gezondere levens door voedsel: zoals het vergroten van de beschikbaarheid van levensmiddelen met een verbeterd voedingsprofiel voor de consument
 • een netto-nul voedselsysteem: onder meer het verminderen van CO2 in het voedselsysteem (gemeten in ton)
 • een volledig transparant, eerlijk en veerkrachtig voedselsysteem: bijvoorbeeld het verlagen van de geraamde kosten in verband met voedselonzekerheid en -veiligheid issues.

Wie kunnen aanvragen?

Organisaties uit de EU-lidstaten en Geassocieerde Landen komen in aanmerking voor subsidie. Een consortium dient de aanvraag in. Consortia moeten bestaan uit ten minste drie in aanmerking komende organisaties uit minstens twee in aanmerking komende landen. Minimaal één consortiumpartner moet een exploitatiepartij zijn die de nieuwe of verbeterde innovatieve oplossing (product, dienst, startup, proces) lanceert. Deze exploitatiepartij moet een bestaande, officieel geregistreerde bedrijfsentiteit zijn op het moment van de indiening.

Het consortium moet verder bijdragen aan de integratie van de ‘kennisdriehoek’, en verschillende gebieden van het voedselsysteem vertegenwoordigen, door organisaties te betrekken uit ten minste twee gebieden van de kennisdriehoek:

 • onderwijs/academie
 • onderzoek
 • bedrijfsleven/industrie.

Organisaties die een projectvoorstel indienen, hoeven geen partner te zijn van EIT Food. Wel worden zij automatisch partner zodra zij subsidie ontvangen.

EIT Food: subsidie voor diverse activiteiten

EIT Food nodigt consortia van organisaties uit om projectvoorstellen in te dienen die gericht zijn op innovatieve technologische oplossingen voor de agrifood-sector. Boven op de traditionele R&D-projecten die dicht bij de markt staan, is er subsidie beschikbaar voor bijvoorbeeld:

 • bestaande onderzoeksprojectteams die een commercialiseringsplan hebben dat vervolgfinanciering nodig heeft om op de markt te komen
 • het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor bestaande technologie – het overbrengen van bewezen technologie uit andere sectoren naar de voedingsindustrie
 • het uitvoeren van proof-of-concept-activiteiten voor producten of diensten met een potentieel grote impact
 • het uitvoeren van marktdemonstratie- en opschalingsactiviteiten voor technologie of diensten met een grote impact die al veelbelovende resultaten hebben opgeleverd.

Deadline, subsidie en budget

De tweede indieningsronde van de Open Innovation call 2023 heeft als deadline 13 april. De EIT Food oproep valt onder Horizon Europe, het ambitieuze EU-subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Projectvoorstellen moeten dan ook voldoen aan de voorwaarden van Horizon Europe. Projecten mogen een looptijd hebben van maximaal 24 maanden. Per project bedraagt het subsidiebedrag maximaal 70% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag is 600.000 euro voor een project van twaalf maanden en 1,2 miljoen euro voor een project van 24 maanden. Het beschikbare subsidiebudget is 5 miljoen euro.

Waaraan moet een voorstel voldoen?

Een projectvoorstel moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het moet gaan om een technologische innovatie die commercieel levensvatbaar is, dicht bij de markt staat en afgestemd is op de aandachtsgebieden, uitdagingen en het impactkader van EIT Food.
 • De innovatie moet op het moment van indiening minimaal in de ontwikkelingsfase verkeren (TRL-niveau 5 of hoger).
 • Het project moet ten minste leiden tot één innovatieve oplossing met een gerealiseerde opbrengst van minimaal 10.000 euro binnen uiterlijk zes maanden na de officiële einddatum van de activiteit.
 • Consortia moeten voortdurend de resultaten van hun activiteiten verspreiden: aantal resultaten, goede praktijken en geleerde lessen.

Excellentie is doorslaggevend

Een panel van externe deskundigen beoordeelt de projectvoorstellen die aan alle toelatingscriteria voldoen. De beoordeling kent twee fasen, deel A en deel B. Na evaluatie en rangschikking van de voorstellen in deel A beoordeelt het panel de voorstellen die doorgaan naar deel B (maximaal dertig), op basis van diverse criteria. Excellentie is met 40% in beide fasen doorslaggevend.

Wat kan PNO voor u betekenen?

Heeft u ideeën voor een technologische innovatie in de agrifood-sector? Ideeën die u samen met andere organisaties wilt uitwerken? De consultants van PNO helpen u graag bij het vinden van consortiumpartners en het opstellen en aanscherpen van uw projectvoorstel. Heeft u belangstelling, laat het ons weten – wij zijn u graag van dienst. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement