Extra impuls voor innovaties in Noord-Nederland

Ondernemers in Drenthe, Friesland en Groningen die bezig zijn met innoveren, kunnen binnenkort weer een aanvraag indienen voor de VIA-subsidie (Versneller Innovatieve Ambities) en de Call Valorisatie & Kennisontwikkeling. Dit meldt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Beide subsidies werden sinds de openstelling in het voorjaar van 2021 snel overtekend.

Waar richten deze subsidies zich op?

Doel van de VIA-subsidie is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de drie noordelijke provincies. Ondernemingen die een innovatief idee hebben voor een product of dienst en die dat idee graag willen ontwikkelen en testen, kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen.

De regeling Valorisatie & Kennisontwikkeling is speciaal bedoeld voor ondernemingen die samen met een kennisinstelling of een ander bedrijf werken aan een groot innovatief project en/of onderzoek. De regeling helpt deze ondernemingen niet alleen om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen, maar ook om nieuwe kennis aan te boren en toe te passen.

Innovatiekracht en kennisdeling

Met het openstellen van de VIA en de Call Valorisatie & Kennisontwikkeling wordt het laatste budget beschikbaar gesteld uit het zogenoemde REACT-EU-fonds. Dit fonds is bedoeld voor het duurzaam economisch herstel tijdens en na de coronacrisis. De drie noordelijke provincies en het SNN stellen hiervoor graag nogmaals financiële middelen beschikbaar, om de innovatiekracht in de regio een extra ‘boost’ te geven.

Beide subsidieregelingen blijven, zoals het nu lijkt, inhoudelijk hetzelfde. Wel zullen enkele details – bijvoorbeeld het subsidiepercentage en het maximale subsidiebedrag – nog worden bijgesteld. SNN wil met het beschikbare budget in elk geval zo veel mogelijk partijen laten profiteren. Ook zien we hier een zekere ‘voorsortering’ op het nieuwe programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor 2022. Belangrijke pijlers van dit programma zijn samenwerking en kennisdeling.

Definitief besluit volgt

Uiterlijk begin november nemen SNN en Gedeputeerde Staten van Drenthe, Friesland en Groningen een definitief besluit over de regelingen. SNN geeft aan dat de loketten voor de VIA-subsidie en de Call Valorisatie & Kennisontwikkeling naar verwachting half november opengaan.

Meer weten?

Is uw onderneming gevestigd in Noord-Nederland en heeft u innovatieve ideeën die rijp zijn voor ontwikkeling? De consultants van PNO-team Groningen helpen u graag bij het onderzoeken van de genoemde subsidiemogelijkheden, zeker wanneer de nieuwe regelingen straks officieel bekend zijn. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement