Fast Track to Innovation verkort tijd van idee tot markt

 

De Fast Track to Innovation subsidie ondersteunt bedrijven en kennisinstellingen met een snelle time-to-market van een innovatief product, proces of dienst. In 2020 resteert er nog één indieningsronde.

Fast Track to Innovation brengt innovaties versneld naar markt

De Fast Track to Innovation subsidie (FTI) is onderdeel van het Horizon 2020-programma. FTI versnelt de marktintroductie van baanbrekende innovaties van Europese consortia. Het voorziet in financiering voor bottom-up voorstellen voor innovatieactiviteiten die dicht bij de markt staan op elk technologie- of toepassingsgebied. In de praktijk zijn vooral ‘clinical medicine’, ‘ict’ en ‘electronic engineering’ de onderwerpen waarvoor consortia een aanvraag indienen.

Fast Track to Innovation gaat om innovaties die:

 • al bijna marktklaar zijn
 • betrekking hebben op de ‘laatste ontwikkeling’ (vooral optimalisatie en opschaling)
 • bestaan uit het zo groot mogelijk uitrollen van een innovatief product, proces of dienst
 • iets nieuws en beters betekenen (een ‘need to have’, een verbetering  van 50% of meer)
 • zorgen voor het opschudden van bestaande markten.

Wie kunnen aanvragen?

Alleen consortia kunnen de Fast Track to Innovation subsidie aanvragen. Zij kunnen bestaan uit een grote variëteit aan partijen zoals: industrie, universiteiten, onderzoeks- en technologieorganisaties, clusterorganisaties, eindgebruikers, brancheorganisaties, incubatoren, investeerders, de publieke sector en start-ups. Voor het aanvragen van subsidie geldt een aantal voorwaarden:

 • Consortia moeten bestaan uit drie tot vijf rechtspersonen die zijn gevestigd in ten minste drie verschillende EU-lidstaten of landen die zijn geassocieerd met Horizon 2020.
 • Acties moeten ‘bedrijfsgericht’ zijn omdat ze bedoeld zijn om baanbrekende innovatie-ideeën een laatste duwtje in de rug te geven voordat ze de markt opschudden.
 • Aanzienlijke betrokkenheid van het bedrijfsleven bij FTI-acties is verplicht om te zorgen voor een snelle marktintroductie (namelijk binnen drie jaar na de start van de FTI-actie, met uitzondering van Life Sciences & Health). Deze betrokkenheid van de industrie houdt in: toewijzing van ten minste 60% van het budget aan de deelnemers uit de industrie in het consortium; of de aanwezigheid van ten minste twee deelnemers uit de industrie in een consortium van drie of vier partners; of van drie deelnemers uit de industrie in een consortium van vijf partners.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Fast Track to Innovation ondersteunt innovatieprojecten vanaf het demonstratiestadium tot aan de marktintroductie, met inbegrip van fasen zoals proefprojecten, proefbanken, systeemvalidatie in reële wereld/werkomstandigheden, validatie van bedrijfsmodellen, prenormatief onderzoek en het vaststellen van normen. FTI is gericht op relatief volwassen nieuwe technologieën, concepten, processen en bedrijfsmodellen die een laatste ontwikkelingsstap nodig hebben om de markt en een bredere inzetbaarheid te bereiken. In het geval van technologische innovatie moet de betrokken technologie ten minste op Technology Readiness Level (TRL) 6 zijn. Dit is een schaal die de Europese Commissie aanhoudt om innovatie te kunnen meten. TRL 6 wil zeggen dat de technologie gedemonstreerd moet zijn in een relevante omgeving (industrieel relevante omgeving in het geval van sleuteltechnologieën). Het is de bedoeling het TRL op te trekken tot 8 voor technologische innovaties en tot een vergelijkbaar niveau van rijpheid voor niet-technologische innovaties gedurende de looptijd van de FTI-actie.

Subsidiebedragen, budget en aanvraagtijdvak

De maximale subsidie bedraagt 3 miljoen euro per project. De subsidie vergoedt 70% van de kosten voor profitorganisaties (industrie, mkb) en 100% van de kosten voor non-profitorganisaties (universiteiten). Het totaal beschikbare budget voor 2020 is 100 miljoen euro. Consortia kunnen doorlopend aanvragen indienen die de Europese Commissie vervolgens evalueert en rangschikt op basis van uitmuntendheid, impact en kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering. De laatste deadline voor de FTI-subsidie in 2020 is op 27 oktober. Dit is tevens de laatste deadline van het huidige programma.

Voorbeelden van Fast Track to Innovation projecten

FTI-projecten richten zich bij uitstek op publiek-private-samenwerking. Ze zijn bij voorkeur interdisciplinair en bestrijken verschillende sectoren en technologieën. Enkele praktijkvoorbeelden van projecten die FTI-subsidie kregen:

 • Ser-Col; van vinger tot laboratorium. Gepersonaliseerde en geautomatiseerde serumverzameling voor laboratoriumdiagnostiek (SCAUT-project met de Nederlandse projectcoördinator Labnovum B.V.)
 • kunstmatige intelligentie oplossing die lokaal de videokwaliteit verbetert om internetverkeer gekoppeld aan videostreaming te beperken (ENHANCEplayer-project met de Nederlandse projectpartner NPO)
 • nieuwe gecombineerde oplossing om het potentieel van golfenergie volledig duurzaam te benutten voor duurzame elektriciteits- en zoetwaterproducties (W2EW-project met de Nederlandse projectpartner Vryhof Achors B.V.).

Wat kan PNO voor u doen?

Is uw bedrijf actief binnen de industrie en heeft u goede ideeën of plannen voor nieuwe innovaties in samenwerking met andere Europese partijen? Wij kijken graag samen met u naar de subsidiemogelijkheden voor Fast Track to Innovation of een ander subsidieprogramma binnen Horizon 2020. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement