Haalbaarheidsproject? Vraag MIT regeling aan!

Mkb’s die innovaties onderzoeken of ontwikkelen kunnen vanaf 20 april tot 20.000 euro MIT-subsidie aanvragen voor het (laten) uitvoeren van een haalbaarheidsproject. De afgelopen jaren heeft PNO met succes honderden MIT-haalbaarheidsprojecten ingediend en zijn wij een expert geworden. Dit artikel schetst de voorwaarden van de MIT-regeling, en bevat praktische voorbeelden van haalbaarheidsprojecten.

MIT-regeling: brede toepassing voor ruime doelgroep

Veel bedrijven zijn inmiddels bekend met de MIT-regeling. MIT staat voor ‘Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren’. De subsidieregeling bestaat al jaren en is erg populair. Die populariteit is goed te verklaren: de MIT is een laagdrempelige regeling, met aantrekkelijke voorwaarden en een brede doelgroep. Een nieuwe aanvraagronde staat in de startblokken, schreven wij al eerder. En ook dit jaar biedt de MIT weer aantrekkelijke subsidies voor kennisvragen, R&D-projecten en haalbaarheidsprojecten. In dit artikel gaan wij in op die laatste categorie: de haalbaarheidsprojecten.

Wat is een MIT-haalbaarheidsproject?

Een ‘haalbaarheidsproject’ bij de MIT is een studie naar de economische en technische haalbaarheid van een voorgenomen technische innovatie. Die innovatie kan een nieuw product zijn, maar ook een nieuw productieproces of een nieuwe dienst. Het is een misverstand dat een MIT-haalbaarheidsproject moet bestaan uit technisch R&D-werk. Er mag best sprake zijn van een deel R&D-werk, maar dat is niet verplicht. De haalbaarheidsstudie mag ook volledig bestaan uit deskresearch, gericht op oriëntatie en andere voorbereidingen op het ontwikkelen van een beoogde innovatie. Bijvoorbeeld een marktverkenning, concurrentieanalyse, octrooionderzoek, literatuuronderzoek, of inventarisatie van beschikbare technologie (en potentiële partners).

Het aanvragende bedrijf mag het haalbaarheidsproject zelf uitvoeren. Er hoeft dus geen uitbesteding aan derden plaats te vinden (dat is een ander veel voorkomend misverstand). Het haalbaarheidsproject mag maximaal twaalf maanden duren. De MIT-regeling vergoedt tot 40% van de kosten en bedraagt maximaal 20.000 euro.

Voorbeelden van MIT-haalbaarheidsprojecten

Hieronder volgen enkele praktijkvoorbeelden van haalbaarheidsprojecten die al eerder deze subsidie ontvingen. Het gaat om slechts een kleine greep van gesubsidieerde projecten, vooral bedoeld ter illustratie en ter inspiratie.

Productieprocessen 

Veel MIT-haalbaarheidsprojecten zijn gericht op nieuwe productieprocessen, of verbeteringen aan bestaande processen, die de productie slimmer, efficiënter of schoner maken. Enkele praktijkvoorbeelden:

 • een was/droog-systeem voor voorverpakte sla (Safe-sla van Sormac)
 • een nieuw fijnstoffilter voor de pluimveesector (Van Boxtel Kunststof)

Nieuwe materialen

Bij andere bedrijven lag de nadruk op onderzoek naar nieuwe materialen. Zo ging er subsidie naar haalbaarheidsstudies voor onder meer:

 • een beschermende supercoating voor staalbouw (Albricht Holding)
 • composietmateriaal voor spuitgieten en 3D-printen (Syromould)

Energietechnologie

Steeds meer bedrijven zien kansen rondom de energietransitie en onderzoeken de mogelijkheden voor nieuwe producten en systemen op dit gebied. Zo ging er MIT-subsidie naar haalbaarheidsprojecten gericht op onder meer:

 • een windturbine voor de consumentenmarkt (New Wave Engineering)
 • ontwikkeling van een innovatieve automotorcontroller (Next Level Electronics)

Transport en Logistiek

Ook bij bedrijven die werken aan mobiliteitsoplossingen is de MIT-haalbaarheidssubsidie erg in trek. Zo gingen er subsidies naar bijvoorbeeld:

 • een autostuur met biometrische sensoren (NeuroLOGXBV)
 • brandstofcel-/waterstof-conversietechnologie voor tankstations (FAST Group)

ICT en security

Tenslotte hebben veel MIT-innovaties betrekking op onderzoek naar ‘digitale’ producten en diensten. Om er een paar te noemen:

 • intelligente recommendation engine voor online video-kijkers (TV2Z)
 • een medische ‘lotgenoten app’ voor chronisch zieken (Game Solutions Lab).

MIT-regeling aanvragen: wees er op tijd bij!

Het mag duidelijk zijn dat de MIT-regeling ruimte biedt voor haalbaarheidsprojecten binnen een breed scala aan toepassingsgebieden. Er is nog één laatste punt waar aanvragers beslist rekening mee moeten houden: de subsidies voor MIT-haalbaarheidsprojecten worden verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De belangstelling voor deze subsidie is zeer groot, en zorgde er bij eerdere rondes voor dat het beschikbare budget al na de eerste dag was overvraagd. Snelheid is dus beslist een factor bij het aanvragen van deze populaire subsidie.

Belangstelling voor de MIT-regeling? Kom nu in actie!

De MIT-aanvraagronde start op 20 april. Belangstellenden adviseren wij om hun plannen zo spoedig mogelijk aan ons voor te leggen. Onze MIT-experts helpen u graag bij het indienen van een tijdige aanvraag met optimale slaagkansen. Belangstelling? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement