Interview: Innovatiebox-specialist beantwoordt meest gestelde vragen

De innovatiebox is een belangrijke stimuleringsregeling voor bedrijven die ontwikkelwerkzaamheden verrichten in de zin van de WBSO. Regelmatig ontvangen wij vragen over de innovatiebox. Bijvoorbeeld: komt ons bedrijf hiervoor in aanmerking? Hoe ziet het aanvraagtraject eruit? Hoe moeten we ons voorbereiden? En andere bedrijven willen weten of er meer voordeel mogelijk is dan alleen het forfait. We leggen de meest gestelde vragen voor aan Herwin Schutten, innovatiebox-specialist bij PNO.

De innovatiebox als stimuleringsregeling

Met de juiste innovaties kunnen bedrijven zorgen voor forse belastingvoordelen. Bijvoorbeeld de WBSO, waarschijnlijk de bekendste stimuleringsregeling voor innovatief onderzoek. Minder bekend is de innovatiebox. Toch biedt ook die regeling een zeer aantrekkelijke belastingkorting voor de winsten die ondernemers behalen met hun innovaties. Voor deze ‘innovatiewinsten’ geldt een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van maximaal 9%. De innovatiebox-regeling is gestart in 2010, als vervolg op de eerdere octrooibox. De groeiende populariteit van de innovatiebox blijkt onder meer uit het feit dat steeds meer bedrijven gebruikmaken van zowel de WBSO als de innovatiebox (zo schreven we al eerder). Het totale innovatiebox-belastingvoordeel voor ondernemingen in 2021 wordt geschat op een bedrag van zo’n 696 miljoen euro. Iemand die dagelijks werkt met de innovatiebox is Herwin Schutten, werkzaam als Senior Consultant bij PNO. We legden hem een paar veelgestelde vragen voor over de regeling.

Innovatiebox: eenvoudig of complex?

De Innovatiebox is een aantrekkelijke regeling voor bedrijven die gebruikmaken van de WBSO. Toch hoor je soms dat ondernemers de regeling ingewikkeld vinden. Is dat terecht?

“Ja dat denk ik wel. De innovatiebox is namelijk een regeling waar meerdere vakgebieden samenkomen. De regeling vraagt om goede technische kennis, maar óók om expertise op financieel, bedrijfskundig en fiscaal-juridisch gebied. Dus ik snap het wel als ondernemers dat lastig vinden, want elk bedrijf is uniek en kan te maken hebben met specifieke elementen die het complex kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van de innovatieve winst in situaties waarbij sprake is van verschillende omzetstromen, ontwikkelwerkzaamheden voor derden, aangekochte patenten, of als een tweede toegangsticket vereist is. Ook de fiscale groepsstructuur kan het soms extra complex maken.

Aan de andere kant wordt de regeling soms ook juist onderschat. Dan wordt er te gemakkelijk omgegaan met de kansen die de innovatiebox biedt. Je ziet dat nogal eens bij de forfaitaire regeling. Het innovatiebox-forfait is relatief eenvoudig toe te passen, maar… ook het voordeel is beperkt. Zie het als een soort ‘innovatiebox-light’. In onze praktijk kom je weleens gevallen tegen dat je denkt: ‘Hier zijn kansen gemist, hier was méér dan het forfait uit te halen!’ Want in plaats van het forfait is het ook mogelijk om met de Belastingdienst afspraken te maken voor meerdere jaren. Dat is bewerkelijker, maar het kan de ondernemer ook veel meer voordeel opleveren.”

Innovatiebox-voordeel aanvragen

Kun je wat meer vertellen over het aanvraagtraject van de innovatiebox?

“De ‘aanvraag’ om de innovatiebox te mogen toepassen, doe je in de vorm van een verzoekschrift. Bij een positieve beoordeling leidt dat tot een ‘ruling’. Dat is een maatwerkafspraak met de Belastingdienst over de toepassing van de innovatiebox. Voorafgaand aan zo’n ruling is er uitgebreid contact met de Belastingdienst. Tegenwoordig vooral ‘online’ vanwege de coronapandemie, maar normaal ook met fysieke afspraken en rondleidingen op bedrijfslocaties.”

Hoe lang duurt dat maatwerktraject?

“Het hele traject – van verzoekschrift tot en met de ruling – duurt gemiddeld zo’n drie tot negen maanden. Bij complexere cases is de doorlooptijd vaak langer. Zo is bij verzoekschriften met een internationaal karakter nog een tweede toetsing nodig, en moet een (anonieme) samenvatting van de ruling worden gepubliceerd. Het totale traject duurt nog langer, als je ook de voorbereidingen en de nazorg meetelt. Want het innovatieboxvoordeel moet uiteraard ook elk jaar correct worden toegepast. Ook bij die ‘realisatiefase’ willen wij als PNO onze cliënten natuurlijk optimale ondersteuning bieden.”

Voorbereidingsfase – integrale aanpak

Over de voorbereidingen van een innovatiebox-maatwerktraject: hoe ziet die fase eruit? Wanneer kun jij als expert aan de slag, wat doe je precies, en waar let je op?

“Het traject om gebruik te maken van de innovatiebox begint met de WBSO. Dat is voor de meeste bedrijven het ‘toegangsticket’ voor de innovatiebox. Grotere organisaties moeten daarnaast nog over een tweede toegangsticket beschikken. Een bedrijf zonder WBSO komt in beginsel niet in aanmerking voor de innovatiebox! De innovatiebox komt binnen bereik zodra een bedrijf winst gaat maken met een eigen innovatie. Een net gestart R&D-project is dus te pril. Maar zodra er sprake is van winst, is het interessant om ons in te schakelen. Een maatwerktraject wordt interessant bij een bedrijfsresultaat van circa 300.000 euro of meer.

Bij de innovatiebox-verzoekschriften van PNO ligt veel nadruk op de technische aspecten. Een goede beschrijving van de techniek en het belang van de innovatie; dat is in onze ogen minstens zo belangrijk als een gedegen cijfermatige onderbouwing. Als PNO hebben wij het voordeel dat we ‘in-house’ beschikken over zowel WBSO- als Innovatiebox-specialisten, die nauw samenwerken. Daardoor kunnen we alle R&D-innovaties goed in kaart brengen en onderbouwen. Dat is de basis van ons onderbouwde voorstel aan de Belastingdienst. Daarnaast kunnen we door onze WBSO-expertise ook meedenken en aanbevelingen doen voor de opzet en vormgeving van WBSO-projecten.”

Wat bedoel je met het ‘goed onderbouwen’ van een innovatie? Kun je een voorbeeld geven?

“De Belastingdienst is op zoek naar objectieve maatstaven die bruikbaar zijn als basis voor de te maken innovatiebox-afspraken. De hoeveelheid WBSO-uren is een goed voorbeeld. Toch kan het voorkomen dat het aantal uren geen goede indicatie is voor de werkelijke ‘impact’ van de innovatie. In zo’n geval moet je met een goede onderbouwing komen. Dus: waarom is die impact groter dan je zou vermoeden op basis van de gerealiseerde WBSO-uren? En waarom is deze innovatie zo briljant? Want de impact van een briljant idee kan heel groot zijn, óók bij relatief weinig WBSO-uren of kosten…”

Aan tafel met de Belastingdienst

Wat wil je zeggen tegen bedrijven die met succes gebruikmaken van de WBSO en die meer willen weten over de innovatiebox?

“Ons Innovatiebox-magazine is een goede eerste introductie. Ook maken we soms korte filmpjes over succesverhalen bij onze klanten. En voor vragen kan iedereen natuurlijk gewoon contact met ons opnemen. En ja, dat mogen best bedrijven zijn die hun WBSO zelf regelen, of laten verzorgen door een andere partij. Of bedrijven die hulp zoeken bij het toepassen van de innovatiebox, of advies willen inwinnen over een optimale vennootschapsstructuur voor hun R&D en IP.”

Tot besluit nog een persoonlijke vraag. Je bent opgeleid tot accountant. Hoe komt het dat je ervoor hebt gekozen om te gaan werken bij PNO?

“Haha! Als accountant ben je vooral met het verleden bezig. Zelf kijk ik veel liever vooruit. Bij PNO ben ik betrokken bij de allernieuwste innovaties ‘van morgen’. Het werk is elke dag weer anders, en de diversiteit is zeer groot. Boeiend is ook dat je mag meekijken ‘in de keuken’ van erg interessante bedrijven.”

Meer weten?

De komende periode besteedt PNO vaker aandacht aan interessante aspecten van de innovatiebox-regeling, via de wekelijkse Subsidieflits en de PNO-website. Heeft u specifieke vragen over de innovatiebox die u wilt voorleggen aan ons expert-team? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement