Gebruik Innovatiebox neemt toe

In zijn recente WBSO-evaluatie heeft onderzoeksbureau Dialogic ook de Innovatiebox onderzocht. Het blijkt dat een steeds grotere groep bedrijven zowel van de WBSO als van de Innovatiebox gebruikmaakt.

Toename gebruik Innovatiebox

Innovatieve bedrijven in Nederland kunnen zowel voor de WBSO als voor de Innovatiebox in aanmerking komen. De WBSO zorgt voor een korting op R&D-uren en wordt verrekend via de loon-of inkomstenbelasting. In het verlengde daarvan ondersteunt de Innovatiebox de winst die voortkomt uit innovatie door deze aantrekkelijk te belasten met een vennootschapsbelastingtarief van 7% in plaats van 25%. Het gebruik van de Innovatiebox onder WBSO-gebruikers is sterk toegenomen, van 3,62% in 2013 tot 8,14% in 2016. Dit heeft een aantal oorzaken:

  • de introductie van een forfaitair regime in de Innovatiebox per 2013, waardoor de Innovatiebox toegankelijker is geworden voor onder meer het mkb
  • het gebruik van de WBSO onder Innovatiebox-gebruikers neemt sterk toe. Dit laat zien dat de groepen bedrijven die de beide individuele regelingen toepassen steeds meer met elkaar gaan samenvallen. Sinds 2017 neemt het WBSO-gebruik nog eens extra toe doordat bedrijven tenminste een S&O-verklaring nodig hebben om in aanmerking te komen voor de Innovatiebox.

Meer S&O-uren, ook vaker Innovatiebox

Uit de evaluatie komt naar voren dat naarmate bedrijven meer S&O-uren opvoeren ze ook vaker gebruikmaken van de Innovatiebox. Het gebruik van de Innovatiebox onder WBSO-gebruikers is in de loop van de evaluatieperiode toegenomen. Van de respondenten die in de evaluatie aangeven de Innovatiebox te gebruiken, geeft met name het grootbedrijf aan dat de relatie tussen de S&O-verklaring en de Innovatiebox van cruciaal belang is. De Innovatiebox wordt voor hen een steeds belangrijkere reden om WBSO aan te vragen, hoewel de toegangseisen tot de Innovatiebox per 2017 zijn aangescherpt. Voor het mkb blijft de toegang tot de Innovatiebox eenvoudig want alleen een S&O-verklaring is genoeg.

Stimulering softwareontwikkeling binnen WBSO biedt kansen Innovatiebox?

Hoewel in 2016 de definitie van technisch nieuwe programmatuur in de WBSO is aangepast, heeft dit niet geleid tot de gewenste duidelijkheid. Nog steeds zijn er discussies met het werkveld over welke ict-activiteiten in aanmerking zouden moeten komen voor WBSO. Het kabinet heeft toegezegd enkele onafhankelijke experts te vragen of de definitie van technisch nieuwe programmatuur in de WBSO niet te strikt is. Het streeft ernaar om de uitkomsten van dit onderzoek met Prinsjesdag te presenteren. Wellicht biedt dit meer Innovatiebox-kansen voor ict-bedrijven in de toekomst?

Meer weten?

Heeft u vragen over de Innovatiebox of wilt u de Innovatiebox aanvragen of verlengen? Neem dan contact op met een van onze fiscalisten. Bel ons op 088-8381381 of stuur ons via onderstaand formulier een berichtje:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement