Laatste ronde ‘Woningbouwimpuls’ start in september

 

Het tekort aan betaalbare woningen is anno 2021 nog steeds fors. Veel bouwprojecten komen maar moeizaam van de grond, omdat gemeenten grote moeite hebben bij het rondkrijgen van de financiering. De Woningbouwimpuls helpt daarbij: gemeenten kunnen in september weer subsidieaanvragen indienen voor (geplande) bouwprojecten met een financieel tekort.

Over de Woningbouwimpuls voor gemeenten

De Woningbouwimpuls is gestart in 2020, met een budget van in totaal 1 miljard euro. De subsidies zijn uitsluitend aan te vragen door gemeenten. De subsidieregeling werkt met officiële (en korte!) aanvraagrondes. De komende (derde) ronde loopt van 1 tot en met 17 september 2021. Het budget bedraagt 250 miljoen euro. Plannen voor verdere subsidierondes zijn er vooralsnog niet.

Subsidiebedragen en subsidievoorwaarden

De subsidie vergoedt tot 50% van het publiek financieel tekort van de projectkosten (minstens 50% moet worden gedekt door medeoverheden). Dit zijn de belangrijkste voorwaarden en wijzigingen:

  • een project moet bestaan uit het realiseren/versnellen van de bouw van betaalbare woningen (in een kwalitatief goede leefomgeving, in een afgebakend gebied)
  • het moet daarbij gaan om minimaal 500 woningen (soms minimaal 200, zie hieronder)
  • minstens 50% van de woningen moeten ‘betaalbare woningen’ zijn, dat wil zeggen: sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens, en koopwoningen onder de NHG-grens
  • het project mag nog niet zijn begonnen: de woningbouw moet starten binnen 3 jaar na de subsidietoekenning (de bouw van de laatste woningen moet starten binnen uiterlijk 10 jaar).

Gewijzigd: het minimum aantal woningen

De aanstaande Woningbouwimpuls-ronde heeft één belangrijke wijziging: voor sommige gemeenten wordt de verplichte ondergrens van 500 woningen verlaagd naar 200 woningen. De verlaging geldt voor ‘functionele woningmarktgebieden’ met relatief veel gemeenten van minder dan 50.0000 inwoners. Het gaat daarbij om gemeenten in het woningmarktgebied van: Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Oss, Sittard, Tilburg en Zwolle.

Terugblik op eerdere subsidierondes

De Woningbouwimpuls had al twee eerdere aanvraagrondes. De allereerste ronde was in juli 2020: daarbij ontvingen 27 projecten in totaal 290 miljoen euro subsidie (goed voor 51.000 woningen). In oktober 2020 volgde een tweede ronde, waarbij 30 projecten subsidie ontvingen voor een bedrag van in totaal 266 miljoen euro (voor ruim 44.500 woningen). Een mooi overzicht van alle projecten is te vinden op deze kaart.

Alleen de beste projecten ontvangen subsidie. Bij de beoordeling van de ingediende voorstellen wordt met name gekeken naar zaken als noodzaak, effectiviteit, efficiëntie en urgentie.

Meer weten?

Heeft u als gemeente woningbouwplannen waarvoor u op zoek bent naar subsidie, zoals de bovenstaande Woningbouwimpuls? Of zoekt u andere regelingen voor de stedelijke omgeving? Zoals de SAH-proeftuinsubsidie voor het aardgasvrij maken van bestaande huurwoningen, de Europese EUCF-subsidie voor klimaatactieplannen, of een INTERREG-subsidie voor grensregio-projecten?

PNO beschikt over de vereiste expertise voor alle relevante regelingen (zowel op Europees, nationaal of regionaal niveau). Onze experts kunnen ook helpen bij andere subsidiegerelateerde vragen op het gebied van staatssteun en warmtenetten, lokaal stimuleringsbeleid of compliance. De teams van PNO, EGEN, ffiqs en INNFLOW staan voor u klaar. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement