13,5 miljard voor Horizon Europe in 2023-2024

De Europese Commissie heeft onlangs het Horizon Europe werkprogramma voor 2023-2024 goedgekeurd. Met een budget van ongeveer 13,5 miljard euro ondersteunt zij organisaties en onderzoekers bij het zoeken naar baanbrekende oplossingen voor uitdagingen op gebieden als milieu, energie en digitaal. De eerste ‘calls voor proposals’ staan al open voor het indienen van aanvragen.

Horizon Europe 2023-2024

Eind oktober berichtten we u dat de draft werkprogramma’s van Horizon Europe voor 2023 en 2024 bekend waren. Op 6 december jongstleden heeft de Commissie de formele werkprogramma’s officieel goedgekeurd. Als onderdeel van het totale Horizon Europe programma met een budget van ruim 95 miljard euro draagt de nieuwe financiering ertoe bij dat de EU haar klimaatdoelstellingen haalt, de energiezekerheid vergroot en digitale kerntechnologieën ontwikkelt. Ook onderneemt ze gerichte acties om Oekraïne te ondersteunen, de economische veerkracht te vergroten en het duurzaam herstel van de COVID-19-pandemie te bevorderen. Het nieuwe budget draagt bij aan een sterker Europees onderzoeks- en innovatie-ecosysteem, onder meer door een bredere deelname van onderzoekers en innovators in heel Europa, meer mobiliteit en financiering voor onderzoeksinfrastructuur van wereldklasse.

Klimaatactie en digitale transformatie

Klimaatactie en digitale transformatie zijn belangrijke speerpunten van de EU. We lichten een aantal onderdelen eruit:

 • 5,67 miljard euro (meer dan 42% van de begroting van het werkprogramma) is bestemd voor de verwezenlijking van belangrijke klimaatdoelstellingen, het vinden van innovatieve oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de aanpassing aan de klimaatverandering.
 • Meer dan 4,5 miljard euro is bestemd voor de ondersteuning van de digitale overgang in de EU, onder meer voor de ontwikkeling van digitale kerntechnologieën en de bevordering van de integratie daarvan in ons leven.
 • 1,67 miljard euro draagt bij aan ondersteuning van de biodiversiteit.
 • Er is ook uitgebreide steun voor het Nieuwe Europese Bauhaus, dat de voordelen van de groene transitie in het dagelijks leven en de leefomgeving van mensen wil laten zien.

Schone energie en een veilig en veerkrachtig Europa

De Europese Unie zet in op schone energie en een veilig en veerkrachtig Europa. We lichten een aantal onderdelen toe:

 • De EU investeert bijna 970 miljoen euro om de overgang naar schone energie te helpen versnellen, in lijn met het REPowerEU-plan, en Europa energieonafhankelijker te maken van onbetrouwbare leveranciers en volatiele fossiele brandstoffen.
 • In 2023 investeert het werkprogramma meer dan 1 miljard euro vanuit NextGeneration EU in het herstel van Europa van de economische en sociale schade als gevolg van de COVID-19-pandemie. Bovendien ondersteunt het onderzoek en innovatie met 336 miljoen euro om beter voorbereid te zijn op pandemieën en te reageren op noodsituaties op gezondheidsgebied.
 • Het programma ondersteunt ook kritieke infrastructuur tegen fysieke en cyberdreigingen om de veerkracht van de EU te versterken.

Gerichte steun aan Oekraïne

De Europese Unie verleent gerichte steun aan Oekraïne boven op de 70 miljoen euro aan specifieke maatregelen die al in 2022 van start zijn gegaan. Nieuwe acties zijn onder meer versterking van de toegang van onderzoekers uit Oekraïne tot de Europese onderzoeksinfrastructuur, voortzetting van de steun aan gezondheidswetenschappers uit Oekraïne en steun voor de klimaatneutrale wederopbouw van verschillende Oekraïense steden via de EU-missie voor klimaatneutrale en slimme steden.

EU-missies

In 2023 investeert Horizon Europe meer dan 600 miljoen euro in de vijf EU-missies. Deze investering ondersteunt onderzoeks- en innovatieprojecten die naar verwachting resulteren in bijvoorbeeld een betere voorbereiding van lokale en regionale autoriteiten op klimaatgerelateerde risico’s, het herstel van ten minste 25.000 kilometer vrijstromende rivieren, Klimaatstadcontracten met honderd steden, de uitrol van bodembewakingsprogramma’s of de optimalisering van minimaal invasieve diagnostische kankerinterventies. De Commissie verwacht dat de missies ondersteuning uit andere financieringsbronnen krijgen om zo eind 2023 een totaal investeringsniveau te bereiken dat de investeringen uit Horizon Europe overtreft.

Horizon Europe 2023-2024 in detail

De formele werkprogramma’s voor 2023 en 2024 zijn te vinden in de Funding en Tender portal van de Europese Commissie. Hieronder vindt u de bijbehorende links:

Pillar 1:

Pillar 2:

Pillar 3:

 • European Innovation Council: Met een budget van ruim 725 miljoen euro op een totaal van ruim 1,2 miljard euro is het EIC Accelerator programma het belangrijkste onderdeel binnen het EIC-werkprogramma 2023. Alleen de meest innovatieve mkb’s komen voor subsidie in aanmerking. U kunt in 2023 vier keer een aanvraag indienen. De eerste deadline is al op 11 januari. De overige deadlines zijn op 22 maart, 7 juni en 4 oktober.
 • European Innovation Ecosystems

Horizon Europe aanvragen in 2023-2024?

Heeft u innovatieplannen of -ideeën voor een Horizon Europe-voorstel? De experts van PNO helpen u graag verder bij het uitwerken ervan, het vinden van consortiumpartners en het indienen van een optimale aanvraag. Waardevolle informatie vindt u ook in het Horizon Europe magazine. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement