Horizon Europe draft werkprogramma’s 2023-2024

De draft werkprogramma’s van Horizon Europe voor 2023 en 2024 zijn inmiddels bekend. Onderzoekers in heel Europa kunnen nu al een vroege glimp opvangen van welke R&D-projecten de komende twee jaar voor financiering in aanmerking komen.

Horizon Europe draft werkprogramma’s 2023-2024 gepubliceerd

Het doorgaans goed ingevoerde Science|Business forum, gevestigd in Brussel, heeft de ontwerp-werkprogramma’s voor de komende twee jaar van het EU-onderzoeksprogramma Horizon Europe gepubliceerd. Omwille van transparantie en eerlijkheid. Tijdens de ontwerpfase worden de programma’s voor advies en goedkeuring voorgelegd aan de lidstaten en enkele geselecteerde belanghebbenden. Afhankelijk van wie ze in handen krijgt, worden ze vaak doorgegeven aan geselecteerde onderzoeksorganisaties. Door deze vroege toegang kunnen sommige onderzoekers eerder beginnen met de voorbereiding van hun voorstellen dan anderen, wat hun een oneerlijk voordeel oplevert.

Officiële publicaties eind dit jaar verwacht

De formele werkprogramma’s voor 2023 en 2024 worden voor het einde van het jaar verwacht, waarbij de eerste subsidieoproepen (‘calls for proposals’) binnen enkele dagen na goedkeuring worden geopend. Hieronder zijn de links en de uitsplitsing van wat u kunt vinden in de bijna definitieve versies van de documenten.

Cluster 1: Health

Volgend jaar besteedt de Commissie meer dan 1 miljard euro aan gezondheidsonderzoek en ongeveer 500 miljoen euro in 2024. Het grootste deel van de financiering, 551 miljoen euro, gaat naar projecten ter bestrijding van ziekten zoals kanker en andere niet-overdraagbare ziekten, en ook paraatheid en reactie op gezondheidsbedreigingen.

De Commissie trekt ook veel geld uit voor preventie, onderzoek naar milieufactoren die van invloed zijn op de gezondheid en de transformatie van gezondheidszorgstelsels. Dit betreft onder meer het versnellen van de ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde, het stimuleren van het concurrentievermogen van de gezondheidsindustrie en het creëren van digitale gezondheidsinstrumenten. Het budget zal ook de EU-kankermissie ondersteunen, die tot doel heeft tegen het einde van het decennium drie miljoen levens te redden; hiervoor wordt 116 miljoen euro uitgetrokken.

Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society

Dit cluster krijgt 291 miljoen euro in 2023 en 260 miljoen euro in 2024, voor onderzoek naar democratie en bestuur, cultureel erfgoed en creatieve industrieën, en sociale en economische transformaties.

Cluster 3: Civil Security for Society

Het kleinste van de zes clusters voor grote samenwerkingsprojecten heeft volgend jaar een budget van 171 miljoen euro en in 2024 van 161 miljoen euro. Er is 69 miljoen euro voor projecten die misdaad en terrorisme helpen bestrijden, 48 miljoen euro voor het beheer van de buitengrenzen, 26 miljoen euro voor de bescherming van infrastructuur, 101,6 miljoen euro voor cyberveiligheid, 51,5 miljoen euro voor het vergroten van de veerkracht van Europa bij rampen en 20,5 miljoen euro voor het vergroten van de toepassing van veiligheidsinnovatie.

Cluster 4: Digital, Industry and Space

Dit cluster draait om het stimuleren van de strategische autonomie van de EU, met een sterke focus op de groene transitie. Dit is een van de grootste clusters met 1,67 miljard euro in 2023 en 1,12 miljard euro in 2024. De drie grootste onderdelen van dit budget gaan naar milieuvriendelijke en gedigitaliseerde productie (635 miljoen euro), meer autonomie in belangrijke strategische waardeketens (560 miljoen euro) en het creëren van technologieën voor de Green Deal (461,5 miljoen euro). Er is ook financiering voor data- en computerprojecten, infrastructuren in de ruimte, toepassing van diensten en gegevens, en om te zorgen voor een mensgerichte en ethische ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Cluster 5: Climate, Energy and Mobility

Nu de EU-deadline voor koolstofneutraliteit in 2050 nadert, wil de Commissie veel geld stoppen in Green Deal-gerelateerd onderzoek. In de calls voor volgend jaar is 1,655 miljard euro uitgetrokken voor klimaat-, energie- en mobiliteitsprojecten en 1,112 miljard euro voor het jaar daarna. Energie domineert het werkprogramma, met meer dan 1 miljard euro voor energievoorzieningsprojecten in de komende twee jaar. Er is ook 208 miljoen euro voor energie-efficiëntie.

Vervoer is een ander groot thema, met 420 miljoen euro voor onderzoek naar schoon en concurrerend vervoer en 231,5 miljoen euro voor slim en veerkrachtig vervoer en mobiliteit. Er is ook financiering voor klimaatwetenschap en reacties daarop, en sectoroverschrijdend Green Deal-onderzoek.

Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Dit cluster heeft ook aanzienlijke financiering voor duurzaamheidsgerelateerde projecten. Het totale budget voor volgend jaar bedraagt 1,056 miljard euro en 903,9 miljoen euro voor 2024, inclusief financiering voor Green Deal-gerichte onderzoeksmissies. Onderzoek in de sectoren biodiversiteit en ecosysteemdiensten (326 miljoen euro), voedselsystemen (453 miljoen euro) en circulaire economie en bio-economie (326 miljoen euro) beheersen de werkprogramma’s. Er is ook veel geld voor de aanpak van vervuiling, de vermindering van emissies, steun voor plattelands-, kust- en stadsgemeenschappen en het beheer van de Green Deal.

Missies

De Commissie investeert in 2023 614 miljoen euro in de vijf missies die het heeft gedefinieerd voor 2030.

Het werkprogramma wordt volgend jaar bijgewerkt, maar tot dusver lijkt het budget lager dan de 1,9 miljard euro die aanvankelijk in 2021 en 2022 werd geïnvesteerd. Er zijn financiële middelen voor de uitvoering en demonstratie van alle vijf missies, die tot doel hebben kanker aan te pakken, regio’s te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering, steden naar klimaatneutraliteit te leiden en de Europese wateren en bodems te verbeteren. Deze keer zijn er ook drie gezamenlijke calls om oplossingen voor verschillende missies tegelijk te demonstreren. Er is ook een apart document over de missie voor klimaatadaptatie.

European Innovation Council

Budgetten en deadlines zijn nog niet vastgesteld, maar de innovatieprogramma’s Accelerator, Pathfinder en Transition gaan door. Het werkprogramma betreft alleen 2023, aangezien de programmering van de EIC niet om de twee jaar, maar jaarlijks opnieuw wordt geëvalueerd.

Marie Skłodowska-Curie Actions

De MSCA-regelingen voor mobiliteit en opleiding van onderzoekers worden de komende twee jaar voortgezet. Er is 885,95 miljoen euro voor doctoraatsopleidingsprogramma’s, 531,22 miljoen euro voor postdoctorale beurzen, 159 miljoen euro voor personeelsuitwisselingen en 195,85 miljoen euro voor de medefinanciering van bestaande en nieuwe doctorale en postdoctorale regelingen.

Bredere deelname en versterking van de Europese onderzoeksruimte

De EU investeert 910,52 miljoen euro om haar onderzoeksecosysteem rechtvaardiger te maken. In de Horizon Europe-wetgeving is vastgelegd dat 3,3% van het budget moet gaan naar projecten die de deelname bevorderen van regio’s die in het programma achterblijven, waarvan de meeste in Midden- en Oost-Europa liggen. In navolging van de oproepen van voorgaande jaren blijft de Commissie investeren in Teaming, Twinning, ERA Chair, ERA Fellowships en andere oproepen.

Onderzoeksinfrastructuur

De financieringspijler voor grote wetenschappelijke laboratoria krijgt in 2023 320,26 miljoen euro en in 2024 333,80 miljoen euro uit Horizon Europe. De Commissie heeft middelen uitgetrokken om de Europese onderzoeksinfrastructuren te verbeteren en hun mondiale leiderschap, de European Open Science Cloud en de groene en digitale transitie van de EU mogelijk te maken.

Europese innovatie-ecosystemen

Dit onderdeel van het werkprogramma financiert projecten om innovatie binnen het totale kaderprogramma te versnellen en versterken en ondersteunt het partnerschap van de EU met het Eureka-netwerk, dat financiering verstrekt voor grensoverschrijdende projecten waarbij innovatieve mkb’s betrokken zijn. Het totale budget voor de komende twee jaar bedraagt 142,6 miljoen euro.

European Research Council

Dit werkprogramma is officieel door de Commissie gepubliceerd.

Horizon Europe aanvragen?

Heeft u innovatieplannen of -ideeën voor een Horizon Europe-voorstel? De experts van PNO helpen u graag verder bij het uitwerken ervan, het vinden van consortiumpartners en het indienen van een optimale aanvraag. Waardevolle informatie vindt u ook in het Horizon Europe magazine. Direct contact opnemen doet u via 088-838 13 81 of het contactformulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement