Ministerie van EZK verhoogt VEKI-subsidie naar 82 miljoen

De chemische sector draagt de komende jaren veel bij  aan de doelstellingen van het klimaatakkoord. Een van de subsidies die hierbij kan helpen is de VEKI-subsidie. Het budget hiervoor was ondertussen uitgeput, maar recent heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit uitgebreid van 28 miljoen naar 82 miljoen euro. U kunt dus weer aanvragen indienen!

Wat is de VEKI-subsidie?

Het programma Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) is een van de programma’s uit het subsidie-instrumentarium van de Topsector Energie. Het doel van de VEKI is het ondersteunen van investeringen in bewezen apparaten, technieken of systemen die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies of emissies van overige broeikasgassen in Nederland. Het gaat daarbij om (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar. Bovendien moet de werking ervan al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd zijn.

Interessant voor chemische sector

De VEKI-subsidie is interessant voor bedrijven die bezig zijn met het verminderen van CO2-emissie en andere broeikasgassen met technieken die al eerder bewezen zijn. Hierin speelt de chemische industrie uiteraard een grote rol. De chemische sector, een van de negen topsectoren in Nederland, is een prominente sector die bij veel verschillende industrieën betrokken is. Van duurzame procestechnologie tot de overgang naar biobased feedstock, tot het hergebruik en recyclen van afvalstromen, tot de productie van advanced materials.

Relevante subsidievoorwaarden

Bij het aanvragen van de VEKI-subsidie moet u aan enkele belangrijke voorwaarden voldoen. De subsidie is alleen bedoeld voor individuele ondernemingen uit de industrie die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren. De realisatietermijn van het project is maximaal drie jaar en het project moet vallen onder een van de volgende thema’s:

 • energie-efficiëntie (energiereductie bij de eigen bedrijfs-/productieprocessen)
 • recycling en hergebruik van afval (zoals kunststoffen, textiel, meubels en matrassen)
 • lokale infrastructuurvoorzieningen (in aanmerking komen alleen open infrastructuurvoorzieningen)
 • overige CO2-reducerende maatregelen (die verder gaan dan eventuele EU-milieunormen).

Subsidiepercentages, -bedragen en -budget

Een individuele onderneming uit de industrie die voor eigen rekening en risico een project uitvoert, kan de subsidie aanvragen. De subsidiabele kosten bestaan uit de extra kosten ten opzichte van een minder milieuvriendelijke investering die zonder steun op geloofwaardige wijze zou zijn verricht. De subsidiepercentages liggen tussen de 30 en 70% afhankelijk van het soort investering:

 • energie-efficiëntie: 30%
 • recycling en hergebruik van afval: 35%
 • investering die verder gaat dan eventuele EU-milieunormen: 40%
 • lokale infrastructuurvoorziening: 50%
 • het percentage gaat omhoog met:
  – 10 procentpunten, wanneer de aanvrager een middelgrote onderneming is die de subsidiabele kosten maakt en betaalt of
  – 20 procentpunten, wanneer de aanvrager een kleine onderneming is die de subsidiabele kosten maakt en betaalt.

Het ministerie van Economische zaken en Klimaat heeft het maximum subsidiebedrag per project verhoogd van 3 miljoen naar 15 miljoen euro en het totale budget uitgebreid van 28 naar 82 miljoen euro.

Aanvraagtermijn

De aanvraagtermijn van de VEKI-subsidie loopt tot en met 14 december 2021 17:00 uur. Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wie het eerst komt, het eerst maalt!

Meer weten over VEKI?

Wilt u meer weten over de VEKI-subsidie? De chemiespecialisten van PNO en de energiespecialisten van EGEN (onderdeel van de PNO Group) hebben veel ervaring met innovatietrajecten op het gebied van chemie, procesindustrie en energie. Heeft uw bedrijf plannen voor nieuwe investeringen en innovaties, en bent u daarvoor op zoek naar subsidies zoals de VEKI? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement