MIT-regeling 2021 naar verwachting begin maart gepubliceerd

De contouren van de nieuwe MIT-regeling worden langzaam maar zeker zichtbaar. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de twaalf provincies streven naar publicatie van de verschillende landelijke en regionale MIT-regelingen eind februari of begin maart 2021. Openstelling van de regelingen voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers is nu voorzien voor de tweede helft van april.  De regeling voor R&D-samenwerkingsprojecten staat vermoedelijk open van begin juni tot en met week 36 (6 – 10 september).

Wat is nieuw in 2021?

We berichtten u al eerder dat de MIT-regeling vanaf 2021 moet aansluiten bij het nieuwe landelijke Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid in combinatie met de sleuteltechnologieënaanpak. Veel provincies hebben ook hun economisch beleid opnieuw bepaald en nieuwe Regionale Innovatie Strategieën voor Slimme Specialisatie (RIS3) opgesteld. Ook voor het regionale beleid geldt dat missies en sleuteltechnologieën leidend zijn. Deze harmonisatie van beleid maakt het mogelijk dat overheid en provincies één gezamenlijk  beleidskader voor de nieuwe MIT-regeling met elkaar kunnen afspreken. Voor mkb’s die een MIT-aanvraag willen indienen, is het belangrijk dat ze kennis nemen van de Kennis- en Innovatieagenda’s 2018-2021 met daarin vastgelegd de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën.

Wat zijn de ervaringen met het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid?

Het nieuwe Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB) heeft 25 missies op vier maatschappelijke thema’s:

 • Energietransitie en duurzaamheid
 • Landbouw, water en voedsel
 • Gezondheid en Zorg
 • Veiligheid

Het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht heeft eind december een analyse uitgevoerd van twee van de innovatiemissies: de CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050 en een duurzame circulaire economie in 2050 met halvering van de grondstoffen in 2030. De eerste ervaringen met het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid zijn overwegend positief. Verbeterpunten hebben onder meer betrekking op:

 • het versterken van de inrichting van de missies door langdurig steun te geven aan grote projecten die gericht worden op concrete praktijktoepassingen
 • nauwere samenwerking aangaan met organisaties die de toepassing van resultaten stimuleren.

Betrokken partijen gebruiken de resultaten van de analyse voor versterking van de MTIB-aanpak.

Meer weten over MIT?

Heeft u nu al MIT-projectplannen of -ideeën? Leg ze voor aan de specialisten van PNO. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement