MOOI-subsidie voor klimaatinnovaties gestart

 

Het is zover: de MOOI-subsidieregeling gaat van start! De nieuwe regeling biedt interessante subsidiekansen voor partijen die gezamenlijk werken aan integrale innovatieve energieoplossingen. Vorige week werd de definitieve subsidieregeling gepubliceerd, met de laatste details.

Waarover gaat de MOOI-subsidie?

MOOI is de korte benaming voor de subsidieregeling ‘Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie’. De MOOI-subsidie krijgt een subsidiebudget van liefst 65 miljoen euro, bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe klimaat- en energie-innovaties, gericht op de gebouwde omgeving (27 miljoen), de industrie (17 miljoen), hernieuwbare energie op land (10,9 miljoen) en op zee (10,1 miljoen).

Missiegerichte innovaties met integrale aanpak

De MOOI-regeling is bedoeld voor innovatieprojecten met een ‘missiegerichte integrale aanpak’. Dit geeft al aan dat de lat hoog ligt. De regeling is op zoek naar hoogwaardige innovaties met een flinke projectomvang (minimaal 2 miljoen euro aan projectkosten, bij een projectduur van maximaal vier jaar). Verder ligt bij de MOOI veel nadruk op ‘integrale oplossingen’, dus op projecten met een multidisciplinaire aanpak. Dit biedt vooral kansen voor sterke consortia en meerjarige samenwerkingen tussen innovatieve partijen. De MOOI-subsidie kan alléén worden aangevraagd voor samenwerkingsprojecten. Een samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal drie deelnemende ondernemingen. Vaak zal ook een onderzoeksorganisatie of kennisinstelling meedoen (maar dat is niet verplicht). Tenslotte moet de innovatie ook goed aansluiten bij één van de vier ‘missies’ die het kabinet heeft aangewezen. Dit zijn:

 • Hernieuwbare elektriciteit op land
 • Gebouwde omgeving
 • Industrie en
 • Windenergie op zee.

Meer over deze missies en de bijbehorende ‘energiethema’s’ is te lezen in een eerder artikel.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Een MOOI-subsidie kan oplopen tot 4 miljoen euro per project, of zelfs tot 7 miljoen bij een project rondom Gebouwde Omgeving. De subsidie bestaat uit een bijdrage aan de directe projectkosten. Het gaat daarbij om de volgende subsidiepercentages:

 • 25% voor de kosten van experimentele ontwikkeling
 • 50% voor de kosten van industrieel onderzoek
 • 50% voor de kosten van overige projectactiviteiten.

Hierop zijn soms nog verhogingen mogelijk in het geval van R&D door mkb’s (10 tot 20% extra) en door niet-commerciële onderzoeksorganisaties (tot 80%). Verder van belang: de subsidie voor de categorie ‘overige projectactiviteiten’ bedraagt maximaal 350.000 euro (en ten hoogste 5% van de totale projectkosten).

Hoe gaat het aanvragen van een MOOI-subsidie?

De MOOI-subsidie werkt met een tweestaps-procedure. De eerste stap is het indienen van een ‘vooraanmelding’: dit kan tot uiterlijk 20 april 2020. Het is raadzaam om dit te laten verlopen via PNO: zonder goede vooraanmelding kan er geen subsidieaanvraag worden ingediend! Het tijdvak voor het indienen van de definitieve subsidieaanvragen loopt van 1 juli tot en met 8 september 2020. Alle aanvragen worden gerangschikt op basis van een puntensysteem. Daarbij wordt gelet op onder meer: de nieuwheid van de beoogde innovatie, de slaagkansen en impact, de samenstelling van het samenwerkingsverband, en de kwaliteit van het onderliggende projectplan.

Wat kan PNO voor u doen?

Werkt uw bedrijf als koploper aan grote innovaties op het gebied van milieu en klimaat? En staat u open voor een integrale aanpak en samenwerking met anderen? Dan vertellen we graag meer over de mogelijkheden binnen de MOOI-subsidie. PNO beschikt met haar EGEN Team over uitgebreide kennis en expertise van de energie, milieu-en mobiliteitssector en heeft veel ervaring met de financieringsmogelijkheden in deze sectoren. Meer weten over de MOOI? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via het onderstaande formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement