Nederlands mkb blijft scoren met Eurostars

 

Nederlandse bedrijven kunnen niet alleen gebruik maken van nationale, maar ook van Europese subsidieprogramma’s. Maar: hoe goed scoren Nederlandse projecten, en wie zijn de aanvragers? Recent werd dit onderzocht voor het EU-subsidieprogramma Eurostars.

Nederland moet internationaal bijblijven

Nederlandse bedrijven moeten concurrerend blijven op de wereldmarkt. Belangrijk daarbij is niet alleen onderzoek en innovatie, maar ook het opdoen van hoogwaardige ‘state-of-the-art’ kennis. Daarom werken veel innovatieve bedrijven samen met andere ondernemers of kennisinstellingen, óók over de landsgrenzen. Deze internationale samenwerking is essentieel voor Nederland: voor ons innovatieve vermogen, onze concurrentiekracht, en voor het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven. Ook de subsidie-instrumenten die samenwerking stimuleren, moeten doeltreffend en doelmatig zijn. De recente evaluatie onderzocht dit voor wat betreft de Nederlandse deelname aan het Europese Eurostars-programma (en Eureka Clusters en JTI’s).

Eurostars, waar ging dat over?

Eurostars is een Europees subsidieprogramma voor R&D-projecten die worden uitgevoerd door mkb’s in Europees verband. De subsidie biedt kansen voor alle technologiegebieden, met de nadruk op innovaties ‘dicht bij de markt’. Sinds 2014 zijn al bijna 1.000 innovatieprojecten gesteund met een Eurostars-subsidie. Het Eurostars-programma werkt met officiële aanvraagrondes. De huidige ronde staat nog open tot 3 september 2020. Daarna start een nieuwe aanvraagronde die waarschijnlijk sluit in de loop van februari 2021.

Welke bedrijven ‘scoren’ met Eurostars?

De evaluatie maakt duidelijk dat Eurostars subsidie heeft verstrekt aan 294 projecten met een Nederlandse deelname in de periode 2013-2018. Het totale aantal aanvragen lag hoger: ongeveer een derde van alle aanvragen werd toegekend. Bij de afgewezen aanvragen was vaak sprake van een projectplan dat onvoldoende punten opleverde voor de vereiste ondergrens. Voorkom dit met de hulp van een ervaren subsidiepartner als PNO! Ongeveer een derde van alle aanvragers werd bijgestaan door een subsidieadviseur of intermediair. Veel bedrijven die Eurostars-subsidie aanvragen, maken ook gebruik van de WBSO-regeling (met minimaal 200 R&D-uren per fte). Ook het mkb is goed vertegenwoordigd: bijna 3 van de 4 bedrijven die meedoen aan Eurostars behoren tot het mkb. Opvallend: Nederlandse deelnemers aan Eurostars zijn vaak relatief jonge bedrijven (53% jonger dan 10 jaar, en 27% zelfs jonger dan 5 jaar).

Evaluatie met positieve uitkomsten

De uitkomsten van de evaluatie zijn positief. Eurostars wordt gezien als een (relatief) laagdrempelig subsidieprogramma, dat goed aansluit op de wensen van innovatieve mkb’s. Eurostars blijkt voor hen een goede impuls te zijn om over de grens samen te werken met andere bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen. Een sterk punt bij Eurostars is de brede opzet van het programma: die opzet is veel minder ’thematisch’ dan bij veel andere subsidieregelingen en -programma’s.

Hoe gaat het verder?

De positieve evaluatie betekent dat de Nederlandse overheid de eigen inzet op de geëvalueerde EU-programma’s zal voortzetten. Bekend is inmiddels dat Eurostars onderdeel wordt van ‘Horizon Europe’, het nieuwe Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor het tijdvak 2021-2027. Hoe die Nederlandse inzet er dan uit gaat zien? Eind 2020 verwacht het kabinet meer duidelijkheid te hebben over de definitieve vorm van de bijbehorende instrumenten. Daarna wordt bepaald hoe de Nederlandse inzet daarbij verder vorm kan krijgen.

Meer weten?

Werkt uw bedrijf aan technische innovaties en zijn er plannen voor samenwerking? PNO biedt ondersteuning bij het aanvragen van subsidies als Eurostars, MIT, EIC Accelerator, JTI, een Eureka Cluster of FTI. Of bij het vinden van andere subsidies die optimaal aansluiten op uw plannen. Neem contact met ons op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement