Nieuwe subsidielijsten EIA en MIA 2023 bekend

Het subsidiejaar 2023 start met goed nieuws voor ondernemers die investeren in het duurzamer maken van hun bedrijf. Zo zijn de ‘subsidielijsten’ van de EIA en MIA/Vamil geactualiseerd voor het nieuwe jaar. Ook zijn de bijbehorende subsidiebudgetten flink verhoogd.

Waarom zijn de EIA en MIA populaire subsidies?

Vaak worden ze gezien als de twee belangrijkste subsidieregelingen voor ondernemers die investeren in duurzaamheid, energie en milieu: de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Het gaat hier om aantrekkelijke, laagdrempelige subsidies die interessant zijn voor een brede doelgroep. Zo hoeft de subsidieaanvrager zelf geen technologie te ontwikkelen. Ook het ‘samenwerken’ met andere partijen is hier niet verplicht. Belangrijk zijn wel de volgende criteria:

 • De investering moet bedrijfsmatig worden gedaan (door een onderneming die valt onder de inkomsten- of vennootschapsbelasting).
 • De investering moet tijdig worden aangemeld (binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting).
 • De investering moet voorkomen op een officiële lijst met subsidiabele voorzieningen (beter bekend als de Energielijst van de EIA, en de Milieulijst van de MIA/Vamil).

Beide subsidielijsten worden elk jaar geactualiseerd: er worden nieuwe investeringen (‘bedrijfsmiddelen’) toegevoegd of verwijderd, en soms krijgen ze een verruimde of aangescherpte omschrijving. De nieuwe lijsten voor 2023 zijn inmiddels gepubliceerd. Wat is er veranderd?

Wijzigingen in de Energielijst 2023 (EIA)

Ook de lijst met subsidiabele EIA-investeringen is geactualiseerd: belangstellenden vinden hier de gloednieuwe Energielijst 2023 als PDF-download. Hieronder noemen we kort een paar belangrijke aanpassingen:

 • Isolatie: nieuw op de subsidielijst is de categorie wandisolatie bij bestaande constructies.
 • Warmtepompen: nieuw zijn lucht-waterwarmtepompen met een vermogen van 70 kW of meer.
 • Transport: nieuw is elektrische koeling op koel/vries-wegtransport.
 • Overtollige warmteopslag: nu ook voor hoge-temperatuurtoepassingen bij de industrie.
 • Technische voorzieningen voor CO2-emissiereductie bij bestaande inrichtingen: het maximumbedrag wordt verhoogd.

Verder hanteert de EIA met ingang van 2023 aangescherpte eisen voor investeringen in bijvoorbeeld PV-zonnepanelen (voor elektriciteitsopwekking) die niet zijn aangesloten op het net, voor investeringen in koelinstallaties, HR-motoren, en in accu’s voor de opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Sommige investeringen komen in 2023 niet meer in aanmerking voor EIA-subsidie, zoals: ledverlichting, klimaatregeling, energiezuinige koeling van serverruimten, energiezuinige afzuigsystemen, direct gestookt stralingspaneel, warmtewisselaar voor vrije koeling, adiabatische bevochtigingsapparatuur, CO2-afvang voor permanente opslag (CCS) en warmtenetten.

Wijzigingen in de Milieulijst 2023 (MIA/Vamil)

De jaarlijkse milieulijst bevat ongeveer 300 bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (en de daarmee samenhangende Vamil-regeling). De nieuwe Milieulijst 2023 is hier te downloaden als PDF-download.

We noemen kort enkele opvallende wijzigingen:

 • Lokale stroomvoorziening: verplaatsbare accu’s en biogasaggregaten zijn nieuw op de lijst.
 • Duurzaam bouwen: nieuwe eisen voor de hoeveelheid hernieuwbare, hergebruikte, demontabele en herbruikbare materialen in verband met de milieuprestatie van bouwwerken. Nieuw opgenomen, duurzame bouwmaterialen zijn bijvoorbeeld: wanden, vloeren en deuren met terugnamegarantie en houten isolatieplaten op basis van reststromen.
 • Industrie en circulaire economie: vervangen van grondstoffen met een relatief hoge impact op het milieu door grondstoffen met een relatief lage impact.
 • NOx-emissiereducerende techniek: hiervoor wordt het maximale investeringsbedrag verhoogd naar 2 miljoen euro (was: 500.000 euro).
 • Transport: nieuw zijn waterstof aangedreven mobiele werktuigen, dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtractoren, elektrische of waterstof aangedreven truckmixers, elektrisch aangedreven werktuigendragers, en scheepvaart-verbrandingsmotoren op waterstof of methanol.
 • Landbouw: ruimere mogelijkheden voor investeringen in de bestrijding van ziekten/plagen in de kas, en investeringen in productieapparatuur voor vis- en zuivelvervangers. Criteria voor melkvee, pluimvee en varkens worden aangescherpt. Megastallen komen niet meer in aanmerking.

Subsidievoordeel, percentages en budgetten

De EIA en MIA/Vamil-regeling worden wel aangeduid als fiscale subsidies. Het gaat namelijk om een subsidievoordeel dat fiscaal wordt verrekend. Zo mag de ondernemer bij de EIA 45,5% van de energie-investeringen aftrekken van de belastbare fiscale winst. Daardoor betaalt de ondernemer minder Inkomsten- of Vennootschapsbelasting. Dit leidt tot een voordeel van gemiddeld 11% van de investeringskosten.

Bij de MIA bestaat het voordeel uit een aftrek van 27%, 36% of 45% over de fiscale winst – het percentage hangt af van het type milieu-investering. En via de Vamil mag de ondernemer 75% van de investeringskosten afschrijven op een zelf te kiezen moment (dit biedt vaak aantrekkelijke liquiditeits- en rentevoordelen). Het totale belastingvoordeel met de MIA/Vamil kan zo oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Tot besluit noemen we graag nog een ander plezierig voordeel van de EIA en MIA/Vamil: subsidieaanvragers hoeven niet bang te zijn voor snelle uitputting van het budget. Voor de MIA/Vamil is in 2023 een subsidiebudget beschikbaar van in totaal 217 miljoen euro (was: 169 miljoen in 2022). En voor EIA-subsidies is dat zelfs 249 miljoen euro (100 miljoen meer dan in 2022). Houd ondanks deze forse budgetten wel goed rekening met de indieningstermijn van 3 maanden: die wordt door de subsidieverstrekker strikt gehanteerd.

Belangstelling?

Staat uw bedrijf voor grote investeringen op het gebied van energie, duurzaamheid of milieu? De subsidie-experts van PNO vertellen graag meer over de subsidieregeling(en) met de beste slaagkansen en subsidie-rendementen. Neem contact op via 088-838 13 81 of onderstaand formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement