Nieuwe subsidielijsten EIA en MIA gepubliceerd

 

Nederlandse bedrijven blijven investeren in energiebesparing en milieu. Ook dit jaar zijn daarvoor weer verschillende subsidies, zoals de populaire Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA/Vamil). Dit artikel gaat in op de wijzigingen en de nieuwe subsidielijsten voor 2020.

De EIA en MIA zijn laagdrempelige fiscale subsidies

Toegegeven, er zijn veel subsidieregelingen op het gebied van energie en klimaat. Maar de beste kansen voor veel bedrijven liggen zonder meer bij de EIA- en de MIA/Vamil-subsidie. Het mooie van deze regelingen is dat het gaat om ‘investeringssubsidies’. Dat maakt de subsidie laagdrempelig om aan te vragen. Zo hoeft de subsidieaanvrager zelf geen technologie te ontwikkelen. Ook het ‘samenwerken’ met andere partijen is hier geen subsidievoorwaarde. Om deze subsidies te kunnen aanvragen is het voldoende dat sprake is van een (bedrijfsmatige) investering die voorkomt op een officiële ‘subsidielijst’. Deze lijsten zijn vrij uitgebreid, ze bevatten alle subsidiabele investeringen (‘bedrijfsmiddelen’), maar ook de technische details waaraan ze moeten voldoen om subsidie te kunnen krijgen.

Nieuwe subsidielijsten voor 2020

De hierboven bedoelde ‘subsidielijsten’ worden elk jaar geactualiseerd. De lijsten voor 2020 zijn recent bekend gemaakt. Het gaat om de Energielijst (EIA-subsidie) en de Millieulijst (MIA/Vamil). De nieuwe lijsten bevatten diverse wijzigingen ten opzichte van 2019. Zo zijn er nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd en technische eisen aangescherpt. Het gaat te ver om in te gaan op alle wijzigingen. Toch willen we er enkele belangrijke en opvallende wijzigingen uitlichten:

 • CO2-reductie. De nieuwe EIA-lijst is niet alleen gericht op energiebesparing, maar ook op bredere investeringen die bijdragen aan de ‘energietransitie’. Zo kunnen bedrijven in 2020 ook subsidie aanvragen voor investeringen die zorgen voor CO2-reductie bij bestaande processen. Daarvoor is wel een ‘emissiereductieplan’ nodig.
 • Planfase. De EIA blijft in 2020 interessant voor een Energieadvies over mogelijke verbeteringen van de energie-efficiëntie bij bestaande bedrijfsgebouwen/-processen. Dat geldt verder ook voor het (laten) opstellen van een EPA-maatwerkadviesrapport, of van een CO2-emissiereductieplan (voor bestaande bedrijfsprocessen).
 • Warmte- en koudenetten. Met ingang van 2020 kunnen bedrijven EIA-subsidie aanvragen voor de aanleg van infrastructuur voor warmte- en koudenetten. Het gaat daarbij om investeringen in het leidingnetwerk tussen de bron en de eindgebruiker. Dit is interessant voor bedrijven die werken aan het ‘aardgasvrij’ maken van de gebouwde omgeving. Belangrijke voorwaarde: er moet sprake zijn van een aanzienlijk deel hernieuwbare warmte, koude of restwarmte.
 • Recycling. Voor circulaire projecten biedt de milieulijst in 2020 extra mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor investeringen in apparatuur voor het vervaardigen (of demonteren) van producten/materialen die geschikt zijn voor hergebruik of recycling. Ook gelden versoepelde eisen voor het verwerken van (chemisch) gerecyclede kunststoffen, en voor productie van biobased-materialen door de landbouwsector.
 • Circulair Bouwen. Ook voor investeringen rondom ‘circulair bouwen’ blijft de milieulijst interessant. Zo zijn er in 2020 nieuwe mogelijkheden voor onder meer circulaire woningen, circulaire gevels en modulaire wandsystemen. Het oude onderscheid tussen verwarmde en onverwarmde gebouwen vervalt (voor bedrijfshallen met een industriefunctie gelden aanvullende voorwaarden).
 • Elektrisch rijden. De MIA blijft in 2020 van kracht voor investeringen in elektrische voertuigen, zoals het aanschaffen van elektrische taxi’s, bestelbussen, vrachtschepen, vrachtwagens, bussen, busjes voor doelgroepenvervoer, en elektrische personenauto’s. Wel worden enkele subsidiepercentages iets lager dan voorheen.

Hoogte van de subsidie en het subsidiebudget

De EIA en de MIA/Vamil worden aangeduid als ‘fiscale’ subsidies. De subsidie wordt namelijk fiscaal verrekend. Wel moet er net zoals bij elke subsidie eerst een (tijdige) subsidieaanvraag worden ingediend. Hoeveel bedraagt het ‘subsidievoordeel’? Bij de EIA mag de ondernemer tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst (het nettovoordeel is dan doorgaans 11%). Bij de MIA gaat het om een (extra) investeringsaftrek tot 36% van het investeringsbedrag. Verder mag de ondernemer via de Vamil 75% van de investeringskosten afschrijven op een zelf te kiezen moment (dit biedt vaak aantrekkelijke liquiditeits- en rentevoordelen). In 2020 zijn weer forse budgetten gereserveerd voor deze subsidies: 147 miljoen euro voor de EIA, en 149 miljoen voor de MIA/Vamil.

Meer weten?

Staat uw bedrijf voor grote investeringen op het gebied van energie of milieu? De subsidie-experts van PNO vertellen graag meer over de subsidieregeling(en) met de beste slaagkansen en subsidierendementen voor uw plannen. Wacht bij voorkeur niet tot het laatste moment: wij starten onze advisering graag al in een vroege fase (als de beoogde plannen/opdrachten concreet genoeg, maar nog niet definitief zijn). Neem contact op via 088-838 13 81 of onderstaand formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement