Tip: bied uw energie- of milieu product met subsidie aan

Bent u een aanbieder van energiebesparende of milieuvriendelijke producten? Dan kunt u uw producten aanmelden voor de ‘subsidielijsten’ van de EIA en de MIA Vamil regeling. Staat uw product op deze lijsten, dan kunnen klanten subsidie krijgen voor het aanschaffen van uw producten. En dat kan u heel wat omzet opleveren!

Nederlandse bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor bepaalde investeringen op het gebied van energie en milieu. Het gaat dan om bedrijfsmiddelen die staan genoemd op de energielijst (EIA subsidie) en de milieulijst (MIA Vamil). Deze lijsten worden jaarlijks aangepast. Op dit moment zijn de nieuwe lijsten voor 2019 in voorbereiding. Tot september 2018 kunnen aanbieders hun producten nog aanmelden voor plaatsing op deze ‘subsidielijsten’.

EIA- en MIA Vamil-lijsten, hoe werkt het?

Om een product te laten plaatsen op de EIA of MIA Vamil investeringslijst moet u een aanvraag indienen. Die aanmelding is zeer interessant voor partijen die energiebesparende- of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op de markt zetten. Zoals ontwikkelaars, fabrikanten/producenten, leveranciers en installateurs. Als verkoper ontvangt u zelf dus geen subsidie (die is voor uw klanten) maar het aanbieden van producten met subsidie betekent natuurlijke mooie kansen op een flinke omzetverhoging!

Belangrijkste criteria EIA- en MIA-subsidielijsten

Bij het laten plaatsen van uw product op de EIA- of MIA- investeringslijst zijn de volgende criteria van belang:

  • Het moet gaan om een nieuwe of verbeterde techniek (of product).
  • De techniek is aantoonbaar milieuvriendelijk of energiebesparend.
  • De techniek is marktrijp, maar nog niet gangbaar of verplicht.
  • De toepassing mag niet beperkt zijn tot één bedrijf.
  • De techniek moet door meerdere leveranciers/fabrikanten op de markt kunnen worden gebracht.

Positieve lijsten

In aanvulling op de bovenstaande mogelijkheid kunnen aanbieders hun producten ook laten plaatsen op een zogenaamde ‘positieve lijst’ voor de EIA of MIA. Deze zijn bedoeld als praktisch hulpmiddel voor afnemers: ze bevatten merken en types van machines en andere bedrijfsmiddelen die voldoen aan de eisen van de officiële milieulijst. Dit schept helderheid over de subsidie. Ook deze lijsten worden regelmatig geactualiseerd.

Wat kan PNO met EIA en MIA Vamil voor u doen?

Wilt u uw product aanmelden voor plaatsing op de lijst met subsidiabele voorzieningen voor de EIA- of MIA-regeling? PNO verzorgt dit graag voor u. Meld uw product nu aan om binnen twee werkdagen teruggebeld te worden.