Is uw industriële klimaatinnovatie haalbaar?

 

Bij een pilot- of demonstratieproject moet men niet over één nacht ijs gaan. Zelfs vóór de start is al veel onderzoek nodig. Daarom is ook in 2021 weer subsidie beschikbaar voor partijen die onderzoek willen doen naar de haalbaarheid van een beoogd pilot- of demoproject. Speciaal voor industriebedrijven die werken aan energie- en klimaatinnovaties.

Subsidieprogramma Topsector Energiestudies Industrie

Het subsidieprogramma ‘Topsector Energiestudies Industrie’ faciliteert studies ter voorbereiding op een mogelijk pilot- of demonstratieproject. Kort gezegd moet het gaan om een innovatie die bijdraagt aan het klimaatakkoord. De studie onderzoekt de kansen en de haalbaarheid van het beoogde project en de innovatie.  

Voor wie is het programma interessant?

Het subsidieprogramma is gericht op Nederlandse industriebedrijven, vooral in de energie-intensieve en chemische industrie. Zowel mkb’s als grote bedrijven kunnen de subsidie aanvragen. Het programma is met name interessant voor industriebedrijven die werken aan concrete innovaties op het gebied van energie en klimaat (die in een latere fase kunnen leiden tot een pilot- of demonstratieproject). Zoals gezegd is de subsidie bedoeld voor het uitvoeren van een voorbereidende studie. En dus niet voor het daadwerkelijk uitvoeren van een pilot of demoproject (zie daarvoor de DEI+).

Over de in aanmerking komende ‘studies’

Wat zijn nu precies de studies waarvoor deze subsidie kan worden aangevraagd? De regeling zelf spreekt van ‘energiestudies’, maar ook dat is een breed verzamelbegrip. Het gaat daarbij om studies in de vorm van:

 • een haalbaarheidsstudie (ter voorbereiding van een pilot-project). Een pilotproject is een proefproject waarbij innovatieve CO2-reducerende maatregelen in een praktijkomgeving zullen worden getest, waarbij sprake is van R&D-werk met experimentele ontwikkeling. De haalbaarheidsstudie bestaat uit voorbereidend onderzoek naar het potentieel van de beoogde pilot.
 • een milieustudie (ter voorbereiding op investeringen in een demonstratieproject). Bij een demonstratieproject gaat het niet om R&D-werkzaamheden, maar om voorgenomen investeringen in het kader van een praktijktoepassing. De studie onderzoekt de beoogde milieu-investeringen en geeft inzicht in de beste investeringsopties.
 • een vergelijkbare studie. Deze categorie kan worden gezien als een kleine verruiming ten behoeve van milieustudies die voorheen buiten de regeling vielen. Zoals studies naar geavanceerde biobrandstoffen, CCU of projecten waarbij het milieuvoordeel niet wordt gerealiseerd door de investerende partij.

Subsidiebedragen, budget en aanvraagtijdvak

De subsidie vergoedt doorgaans 50% van de kosten van de studie (soms meer) en kan oplopen tot 500.000 euro per project. Voor CCUS-projecten is de maximaal te verkrijgen subsidie zelfs 2 miljoen euro. Het geld wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen (en zolang het budget reikt). De aanvraagronde is open voor aanvragen van 18 januari 2021 tot en met 7 september 2021. Het beschikbare budget is 8 miljoen euro.

Thematische programmalijnen

Om de subsidie te kunnen aanvragen, is het belangrijk dat de voorgenomen studie goed past binnen de vijf officiële programmalijnen van de subsidieregeling Topsector Energiestudies Industrie. Hieronder staan ze kort benoemd, aangevuld met een aantal aansprekende onderwerpen waarvoor de subsidie kan worden aangevraagd.

 1. Sluiting van industriële ketens. Bij deze programmalijn kan subsidie worden aangevraagd voor de studies naar onderwerpen als:
 • circulaire kunststoffen
 • circulaire non-ferro metalen
 • biobased grondstoffen voor producten en transportbrandstoffen
 • recycling, hergebruik en inzet van biogrondstoffen
 • hergebruik van afval-, materiaal- en productstromen en restgassen. 
 1. Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem. Hieronder vallen studies in het kader van ontwerp/herinrichting, procesoptimalisering naar onder meer:
 • maximering van proces-efficiency
 • warmte-hergebruik, -opwaardering en -opslag
 • diepe en ultradiepe geothermie voor industrie
 • toepassing klimaatneutrale brandstoffen
 • systeemconcepten voor warmte en koude. 
 1. Maximaal geëlektrificeerde en radicaal vernieuwde processen. Tot dit thema behoren onderwerpen als:
 • elektrische waterstofproductie
 • elektrisch aangedreven productieprocessen en apparaten
 • brandstoffen/moleculen op basis van elektrochemische conversie
 • procesvernieuwing via decentrale productieprocessen en digitalisering
 • radicale procesvernieuwingen en disruptieve innovaties. 
 1. CCUS (afvang, transport, hergebruik en permanente opslag van CO2).
  Van alle thema’s is CCUS het meest specifiek. Er wordt hier nadrukkelijk ingezet op grootschalige toepassingen bij de energie-intensieve en chemische industrie (inclusief waterstofproductie, afvalverbrandingsinstallaties en glastuinbouw). Daarbij gaat het uitsluitend om studies naar de haalbaarheid van:
 • grootschalige CCUS-pilotprojecten in de industrie (inclusief AVI’s)
 • grootschalige pilotprojecten voor hergebruik van CO2 (CCU) met aantoonbare netto CO2-emissiereductie
 • gebruik van bestaande of nieuw aan te leggen infrastructuur voor CCUS. 
 1. Overige CO2-reducerende maatregelen. Dit is een ‘restcategorie’ voor studies naar andere CO2-besparende maatregelen in de industrie, die niet goed passen binnen de eerste vier programmalijnen. Belangstellenden wordt geadviseerd om tijdig contact op te nemen met EGEN voor een nader advies over de beste insteek.

Wat kan EGEN voor u doen?

Is uw bedrijf actief binnen de industrie en heeft u goede ideeën of plannen voor nieuwe innovaties op de hierboven genoemde gebieden? Dan kijken wij graag samen met u naar de subsidiemogelijkheden voor de Topsector Energiestudies Industrie. Of een van de andere subsidieregelingen binnen het TSE-programma. Onze energie-experts kennen de beste subsidiemogelijkheden voor elke project- of innovatiefase! Bel ons op 088-838 13 81 of stuur een bericht via het onderstaande formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement