WBSO-controles zijn in aantocht: gewoon weer op locatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleert na afloop van het WBSO-kalenderjaar steekproefsgewijs of u heeft voldaan aan de administratieve verplichtingen. Uw project- en urenadministratie moeten daarbij tiptop in orde zijn, want u krijgt maar één kans voor de beoordeling.

WBSO-controles: zorg voor optimale aansluiting uren- en projectadministratie

Bij de WBSO horen nu eenmaal controles achteraf en ook dit jaar voert RVO deze uit. Naar verwachting begint de dienst hier deze maand mee. Vanwege de opgeheven coronamaatregelen voert RVO zeer waarschijnlijk weer fysieke WBSO-controles uit over 2021 in plaats van deskcontroles. Het grote voordeel hiervan is dat u bij een bedrijfsbezoek direct toelichting kunt geven op uw administratie. En zeker als het gaat om de projectadministratie is dat erg handig. Het is namelijk niet altijd helder welke informatie u precies moet laten zien en de RVO-adviseur kan zelf een interpretatie aan een administratie geven. Een toelichting kan dan veel onduidelijkheid voorkomen. Hoe dan ook is het cruciaal dat uw uren- en projectadministratie perfect op elkaar aansluiten en maar voor één uitleg vatbaar zijn. Heeft u ook kosten en uitgaven geclaimd, dan moet uw kosten en uitgaven-administratie ook op orde zijn.

WBSO-controle tot succes maken met pre-audit

Om er zeker van te zijn dat u een aangekondigde WBSO-controle glansrijk doorstaat, is er de pre-audit. Bij een pre-audit toetsen de WBSO-experts van PNO uw WBSO-administratie op minimaal alle punten die RVO ook toetst. Op deze manier bereiden we u degelijk voor op de RVO-controle. Dit kunnen we ook al doen voordat RVO überhaupt een WBSO-controle aankondigt. Zo speelt u tijdig nog beter in op de eisen die RVO stelt aan een goede WBSO-administratie. Iets wat u in de toekomst – zeker wanneer u een grootbedrijf bent met veel R&D-medewerkers – mogelijk meer WBSO-voordeel oplevert. Meer over de WBSO-pre-audit ziet u in deze video:

Accepteer marketing cookies om de YouTube video te kunnen zien

Neem altijd contact op met PNO

Zoals gezegd is een goede voorbereiding van een WBSO-controle het halve werk! De expertise van de WBSO-experts van PNO zorgt ervoor dat ze u gericht kunnen ondersteunen bij een controle door RVO. Wanneer u in de steekproef voor een WBSO-controle valt, benadert RVO u rechtstreeks. Dit gaat niet via PNO! Ons advies: neem direct contact op met uw PNO-consultant. Samen bereiden we deze controle goed en efficiënt voor en maken deze tot een succes. Ook voor andere vragen over de controles of de WBSO in het algemeen, neemt u contact op met uw PNO-consultant. Of bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement