WBSO-deskcontroles: goede voorbereiding is halve werk

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleert na afloop van het WBSO-kalenderjaar steekproefsgewijs of u heeft voldaan aan de administratieve verplichtingen. Vanwege de geldende coronamaatregelen voert RVO momenteel online WBSO-deskcontroles uit over 2020 in plaats van de ‘oude’ fysieke controles. Uw project- en urenadministratie moeten daarbij tiptop in orde zijn, want u krijgt maar één kans voor de beoordeling.

WBSO-deskcontroles: zorg voor optimale aansluiting uren- en projectadministratie

Bij de WBSO horen nu eenmaal controles achteraf en ook dit jaar voert RVO deze uit. Door de coronamaatregelen voert RVO over het kalenderjaar 2020 nog steeds deskcontroles uit. Dit lijkt makkelijker en sneller, maar de praktijk leert anders. Bij een bedrijfsbezoek kunt u direct een toelichting geven op uw administratie, maar bij een deskcontrole is dit in principe niet mogelijk. U moet de gevraagde documenten opsturen of uploaden via een beveiligde link. Het controleren van de urenadministratie en, indien van toepassing, de administratie van de kosten en uitgaven is relatief eenvoudig, zonder mondelinge toelichting. Maar voor de projectadministratie van de WBSO-projecten is vaak een toelichting nodig. Het is dan niet altijd helder welke informatie u precies moet laten zien. Daarom is het cruciaal dat uw uren- en projectadministratie perfect op elkaar aansluiten en maar voor één uitleg vatbaar zijn.

WBSO-deskcontrole tot succes maken met pre-audit

Om er zeker van te zijn dat u een aangekondigde WBSO-controle glansrijk doorstaat, is er de pre-audit. Bij een pre-audit toetsen de WBSO-experts van PNO uw WBSO-administratie op minimaal alle punten die RVO ook toetst. Op deze manier bereiden we u degelijk voor op de RVO-controle. Dit kunnen we ook al doen voordat RVO überhaupt een WBSO-controle aankondigt. Zo speelt u tijdig nog beter in op de eisen die RVO stelt aan een goede WBSO-administratie. Iets wat u in de toekomst – zeker wanneer u een grootbedrijf bent met veel R&D-medewerkers – mogelijk meer WBSO-voordeel oplevert. Meer over de WBSO-pre-audit ziet u in deze video:

Accepteer marketing cookies om de YouTube video te kunnen zien

Neem altijd contact op met PNO

Zoals gezegd is een goede voorbereiding van een WBSO-deskcontrole het halve werk! De expertise van de WBSO-experts van PNO en de ervaring die zij in het afgelopen jaar hebben opgedaan, zorgt ervoor dat ze u gericht kunnen ondersteunen bij een deskcontrole door RVO. Wanneer u in de steekproef voor een WBSO-deskcontrole valt, benadert RVO u rechtstreeks. Dit gaat niet via PNO! Ons advies: neem direct contact op met uw PNO-consultant. Samen bereiden we deze controle goed en efficiënt voor en maken deze tot een succes.

Hebt u andere vragen over de deskcontroles of de WBSO in het algemeen, neem dan ook contact op met uw PNO-adviseur. Of bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.
    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement