Subsidieregeling voor duurzame energie nog eenmaal open

 

De energiesubsidie SDE+ gaat dit jaar nog één keer kort open. En dat is naar alle waarschijnlijkheid ook de allerlaatste kans om subsidie aan te vragen voor zonnestroomprojecten (het meest populaire onderdeel van de subsidieregeling). Lees meer over de finale ronde.

Hoe zit het met deze laatste SDE+ subsidieronde?

SDE+ is de korte naam van de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’. De regeling zou eigenlijk al in 2019 aflopen, maar eind 2019 kon PNO al berichten dat er toch nog een allerlaatste ‘extra’ openstellingsronde zou komen. Inmiddels zijn de verdere details van die laatste ronde bekend. De subsidieronde staat open voor aanvragen van 17 maart tot en met 2 april 2020. Het budget bedraagt 2 miljard euro. Verder is de ronde qua opzet, techniek en categorieën identiek aan de SDE+ najaarsronde uit 2019. De komende ronde biedt dus een welkome nieuwe kans op subsidie voor projecten die eerder nog te pril waren voor een aanvraag (bijvoorbeeld door vertraging rondom de vergunning, of door onvoldoende capaciteit op het energienet).

SDE+ vooral populair voor zonnestroom

De SDE+ subsidie is vooral populair voor zonnestroomprojecten: ruim 90% van alle aanvragen hebben betrekking op zonne-energie. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van gewone grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie. Dat gebeurt voor een periode van 15 jaar. Dit is interessant voor onder meer gebouwgebonden systemen (zonnepanelen op daken of aan gevels), grondgebonden systemen (zonneweiden/zonneparken) en zelfs drijvende PV-systemen. Maar de SDE+ biedt óók subsidiekansen voor andere vormen van duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld windenergie, geothermie, waterkracht en zonnethermie.

Belangrijkste subsidievoorwaarden

De belangrijkste eisen die de SDE+ stelt aan een zonnestroomproject:

 • het moet gaan om een PV-installatie met een piekvermogen van minimaal 15 kWp (ongeveer 55 zonnepanelen, afhankelijk van het type)
 • een grootverbruikersaansluiting (met een doorlaatwaarde van méér dan 3×80 A);
 • een positieve ‘transportindicatie’ van de netbeheerder
 • indien noodzakelijk: een bouw- of omgevingsvergunning voor de hele looptijd van het project (15 jaar).

In sommige gevallen gelden bijkomende eisen, zoals een verplichte haalbaarheidsstudie bij projecten met een vermogen boven 500 kWp.

Aanvraagronde met drie fasen

Ook de laatste aanvraagronde van de SDE+ werkt weer met een ‘gefaseerde’ openstelling in drie opeenvolgende fases (waarbij in elke fase het maximale subsidiebedrag waarvoor een aanvraag mag worden ingediend steeds wordt verhoogd):

 • Fase 1 loopt van 17 maart 2020 (9.00 uur) tot 23 maart (17.00 uur). Deze fase geldt voor projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,070/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,049/kWh (hernieuwbaar gas).
 • Fase 2 loopt van 23 maart (17.00 uur) tot 30 maart (17.00 uur). Deze fase geldt voor projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,080/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,056/kWh (hernieuwbaar gas).
 • Fase 3 loopt van 30 maart (17.00 uur) tot 2 april (17.00 uur).  Deze fase geldt voor projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,130/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,092/kWh (hernieuwbaar gas).  

Is het na dit voorjaar afgelopen met de SDE+? 

Ja, de bovenbedoelde ronde is de laatste subsidieronde van de SDE+ regeling. Er wordt wel druk gewerkt aan een opvolger, de ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie’ (of korter: SDE++). De nieuwe naam lijkt veel op de oude, maar de verschillen zijn groot: zo verschuift de focus van energieproductie naar CO2-reductie, en is het onzeker of (en in welke mate) de nieuwe regeling ook subsidie biedt voor zonnestroomprojecten. Een reden te meer om nieuwe projecten tijdig aan PNO voor te leggen voor een aanvraag binnen de komende SDE+ ronde! Uiteraard houden wij u ook op de hoogte van de ontwikkelingen en kansen rondom de nieuwe SDE++ subsidie.

Meer weten over het aanvragen van de SDE+ ?

PNO beschikt over een uitgebreid energieteam, met diverse specialisten die zich hebben toegelegd op de SDE+. Zij kunnen u uitstekend van dienst zijn bij het aanvragen van deze subsidie. Ook kunnen zij uw subsidieaanvraag controleren en optimaliseren, of advies geven over de beste aanvraagstrategie. Heeft u belangstelling voor de komende SDE+ ronde? Leg ons uw plannen dan zo snel mogelijk voor, want de aanvraagronde is kort en de belangstelling is groot. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement