Onvoldoende netwerkcapaciteit en stikstofproblematiek leidt tot extra ronde SDE+ subsidie

 

Vlak voor het weekend kondigde minister Wiebes aan dat er een extra subsidieronde SDE+ voor hernieuwbare energie komt in het voorjaar van 2020. Dit is het gevolg van het niet kunnen doorgaan van een aantal SDE+ projecten vanwege een negatieve transportindicatie van de netbeheerder en/of het niet kunnen verkrijgen van een vergunning als gevolg van de stikstofproblematiek. Hierdoor wordt het beschikbare budget van de huidige SDE+ najaarsronde, welke op 14 november sluit, niet volledig benut.

Extra kansen voor zon

In de eerste plaats levert de extra openstelling meer tijd op voor bovenstaande projecten om alsnog aan de vereisten te voldoen, bijvoorbeeld op een andere locatie. Maar ook voor projecten waarvoor nog geen aanvraag is ingediend is er dus gelegenheid alsnog SDE+ subsidie aan te vragen. Vooral voor op zonneënergie gerichte projecten kan dit interessant zijn, omdat de opvolger van SDE+ (de SDE++) naar alle waarschijnlijkheid gefocused zal zijn op andere energie-opwekkingsmethoden dan zon. Overigens geeft Wiebes in zijn kamerbrief aan dat het kabinet terughoudend zal zijn bij het afgeven van beschikkingen voor biomassaprojecten.

Niet in mindering op SDE++ budget

De extra openstellingsronde wordt dus geheel gefinancierd uit het niet-benutte budget van de openstellingsronden in het voor- en najaar van 2019. Zo verwacht het kabinet de additionele hernieuwbare opwekking en CO₂-reductie te kunnen realiseren.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u voor uw SDE+ project

  • een negatieve transportindicatie ontvangen en/of
  • moeite om de juiste vergunning te krijgen als gevolg van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) en/of
  • onvoldoende tijd (gehad) om SDE+ subsidie aan te vragen tijdens de 2019 rondes?

Dan biedt deze openstelling dus een extra kans om alsnog SDE+ subsidie te verkrijgen. Onze SDE-experts zijn beschikbaar om u te helpen optimaal te profiteren van deze extra SDE+ kans. Neem contact op met uw vaste SDE+ adviseur of bel ons op 088-8381381.