Welke klimaatplannen bevat de Rijksbegroting 2019?

We wisten dat we er nog niet teveel van mochten verwachten, en toch viel het een beetje tegen. De begrotingsplannen voor 2019 bevatten nog weinig details over nieuwe maatregelen op het gebied van milieu en klimaat. Dat die er gaan komen staat vast – denk aan het Klimaatakkoord – maar wie hoopte dat de regering alvast een tipje van de sluier zou oplichten kwam bedrogen uit. Rutte III laat zich niet in de kaart kijken, en houdt, ondanks een nieuw begrotingsoverschot, de hand nog even stevig op de knip.

MIA en Vamil

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Belangrijke stimuleringsmaatregelen op het gebied van milieu worden de komende jaren voortgezet, in ieder geval tot het jaar 2024. Dat geldt in ieder geval voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), die goed passen goed bij het duurzaamheidsbeleid.

EIA

Ook een andere oude bekende, de populaire Energie-investeringsaftrek (EIA), blijft nog minimaal vijf jaar actief. Wel gaat in 2019 het aftrekpercentage omlaag naar 45% (is nu nog: 54,5%). Opvallend: ondanks die verlaging blijft het totale EIA-budget gelijk (in 2019 weer: 147 miljoen euro). Dit hangt samen met een voorgenomen ‘verbreding’ van de EIA-regeling. Dat klinkt veelbelovend, maar verdere details zijn nog niet bekend. We weten alleen dat de beoogde verbreding verband houdt met het Klimaatakkoord. Het lijkt dus te gaan om meer dan alleen de reguliere jaarlijkse ‘update’ van de EIA-investeringslijst.

SDE+

Een onmisbare maatregel bij het versnellen van de energietransitie is de regeling Stimulering Duurzame Energie (beter bekend als de SDE+). Deze regeling gaat in oktober 2018 weer open voor nieuwe aanvragen. Trouwe lezers van de PNO Subsidieflits wisten dat natuurlijk al.

Inmiddels is ook bekend dat het kabinet werkt aan een ‘verbreding’ van de SDE+ regeling in 2019, die het in de toekomst mogelijk zal maken om deze subsidie aan te vragen voor andere CO2-reducerende technieken (in 2018 alleen: wind, zon, biomassa, geothermie en water). Het is nog even wachten op nadere details over de beoogde verbreding en de nieuwe subsidiecategorieën: deze zullen nog dit jaar bekend worden gemaakt via een Kamerbrief over de SDE+ 2019, zo beloofde Minister Wiebes.

Klimaatakkoord

De Rijksbegroting bevat weinig nieuws over de voorstellen voor het Klimaatakkoord, die  zomer 2018 werden gepresenteerd. Het is dus nog even afwachten welke nieuwe beleidsinstrumenten en concrete maatregelen er gaan komen om de Nederlandse CO2-uitstoot terug te dringen. De begroting zegt ook niets over de kosten en wie die gaan betalen. Alle voorstellen worden op dit moment nog volop doorgerekend. Als dat is gedaan, gaan de plannen, voorzien van commentaar van het kabinet, naar de Tweede Kamer. Eind 2018 moet het Klimaatakkoord klaar zijn voor ondertekening door alle partijen, zo is nog steeds de bedoeling.

Fiscale Vergroening en meer

De Rijksbegroting bevat verschillende andere aanzetten voor nieuw beleid op het gebied van milieu en klimaat. Een kleine greep uit wat we kunnen verwachten:

  • een verdere vergroening van het belastingstelsel
  • verlaging van de Energiebelasting op elektriciteit (het tarief van de eerste schijf gaat omlaag met 0,72 cent)
  • verhoging van de Energiebelasting op aardgas (het tarief van de eerste schijf wordt verhoogd met 3 cent per m3)
  • een flinke verhoging van de Afvalstoffenbelasting met ingang van 2019 (van €13,21 naar €31,39 per ton)
  • een nieuwe exportheffing om afvalverwerking in het buitenland beter te reguleren
  • een Klimaatwet, die moet zorgen voor (onder meer) een 100% CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050
  • aanscherping van het topsectorenbeleid, dat meer wordt toegespitst op (onder meer) energietransitie, duurzaamheid en bepaalde ‘sleuteltechnologieën’
  • versoepeling van mededingingsregels ten behoeve van duurzaamheidsinitiatieven van samenwerkende bedrijven.

Concluderend

Het zal duidelijk zijn dat de thema’s Milieu, Energie en Klimaat de komende tijd nog volop in het nieuws zullen zijn. Met het uitkristalliseren van de beleidsplannen en gedane voorstellen zal steeds duidelijker worden waar de grote uitdagingen liggen. Soms zal het daarbij gaan om verplichtingen, waarop bedrijven tijdig moeten anticiperen. Maar daarnaast ontstaan er ook nieuwe kansen: voor innovaties, slimme investeringen, nieuwe producten. En voor subsidies en andere stimuleringsregelingen.

PNO blijft u optimaal op de hoogte houden van alle nieuwe kansen en mogelijkheden! Wilt u al sparren met een van onze energie-experts over een projectidee, neem dan nu al – vrijblijvend – contact met ons op.