Nieuwe subsidieronde OPZuid

Het OPZuid-programma zal op 3 december 2018 opnieuw worden opengesteld voor subsidieaanvragen binnen het onderdeel ‘Versterking van het innovatiesysteem’. Dit onder voorbehoud van goedkeuring en publicatie van de wijzigingsregeling.

OPZuid gaat over de ontwikkeling van de regio Zuid-Nederland

Het OPZuid-programma is gericht op de ontwikkeling van de regio Zuid-Nederland (de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland). De nieuwe aanvraagronde heeft betrekking op het programmaonderdeel 1B1: ‘Versterking van het innovatiesysteem’. Het gaat daarbij om het bevorderen van open innovaties, via bijvoorbeeld living labs, proeftuinen, proefopstellingen, of gedeelde R&D-infrastructuur of faciliteiten.

Bijzondere thema’s en kenmerken

De nieuwe subsidieronde richt zich op de volgende drie thema’s:

  • de topcluster Biobased-circular economy;
  • de topcluster Logistiek;
  • de topcluster Maintenance.

De exacte subsidiecriteria moeten nog bekend worden gemaakt, maar op basis van eerdere rondes is de verwachting dat een project in ieder geval:

  • wordt uitgevoerd in Zuid-Nederland;
  • bestaat uit een crossover tussen meerdere topclusters;
  • is gericht op het bevorderen van open innovatie of samenwerking (bedrijven, overheden, kennisinstelling).

Budget en subsidiebedragen

De nieuwe aanvraagronde krijgt een subsidiebudget van in totaal 15 miljoen euro (5 miljoen per thema/cluster). De subsidie bestaat uit een bijdrage aan de projectkosten die kan oplopen tot een subsidie van 1 miljoen euro per project.

Indieningstermijnen

Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk vanaf maandag 3 december 2018. De sluitingsdatum verschilt per thema/cluster: tot en met 13 maart 2019 (voor Biobased-circular economy) en tot en met 7 juni 2019 (voor Logistiek en Maintenance). Aanvragen worden beoordeeld volgens het tendersysteem. Dat wil zeggen dat na de deadline gelijktijdig op alle aanvragen wordt beslist, op grond van onderlinge vergelijking.

Wilt u meer weten?

Bent u betrokken bij open innovaties in Zuid-Nederland en wilt u meer weten over deze subsidieregeling? Onze experts van onze kantoren in Zuid-Nederland vertellen u graag meer. Stuur ons uw contactgegevens en zij nemen contact met u op.