Provinciale mkb-subsidies spelen in op actuele thema’s

Bedrijfsontwikkeling in Friesland, internationalisering in Drenthe, goed werkgeverschap in Gelderland, innovatie in Noord-Brabant … Onze provincies zijn actief en zetten voor hun eigen mkb’s slimme subsidieregelingen op. Met een scala aan thema’s, typerend voor de actualiteit ter plaatse. Een kijkje nemen in enkele van onze provinciale keukens? Wij nemen u graag mee!

Fryslân: investeren in actuele mkb-thema’s

De provincie Fryslân stelt voor 2023 een budget van 1,3 miljoen euro beschikbaar voor de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023. Via deze regeling wil het provinciebestuur Friese mkb’s stimuleren om activiteiten te ontplooien op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie, en/of HR-strategie. Actuele ondernemersthema’s krijgen daarbij een impuls – denk aan de inzetbaarheid van werknemers en medewerkers, het inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt of het digitaliseren van de onderneming.

Bij deze regeling gaat het om subsidie in de vorm van vouchers. Daarmee kan de ondernemer een externe deskundige inhuren, bijvoorbeeld voor het opstellen van een procesoptimalisatie- of financieringsplan, een HR-beleidsplan of het verzorgen van een strategische opleiding voor de ondernemer zelf. De waarde van een voucher kan oplopen tot 5.000 euro. De aanvraagronde voor 2023 gaat van start op 6 februari. Ons advies: wees er snel bij! Uitvoerder SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) verdeelt namelijk de subsidie op volgorde van binnenkomst en verstrekt maximaal twee vouchers per aanvrager.

Drenthe: internationalisering stimuleren

De provincie Drenthe heeft de Subsidieregeling internationaal ondernemen Drenthe 2.0 gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe regeling is het verbeteren van de kennis van Drentse mkb-ondernemers over internationale handel. Dit moet de export vanuit Drenthe stimuleren. Subsidie aanvragen is mogelijk voor internationale marktverkennings- en marktontwikkelingsactiviteiten en handelsmissies.

Concreet gaat het om de volgende activiteiten:

 • Internationale marktverkenningsactiviteiten: haalbaarheidsonderzoek, marktonderzoek,
  exportplan of een combinatie van deze activiteiten. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 5.000 euro.
 • Internationale marktontwikkelingsactiviteiten: kennisvergroting export, vertaling export, ontwikkelen van bestaande producten of diensten tot exporteerbare producten dan wel het geschikt maken van het eigen distributieproces voor de export of een zakenpartnerscan. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 5.000 euro.
 • Handelsmissies: deelname aan een (digitale) handelsmissie of internationale beurs met een eigen of een gezamenlijke beursstand. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 3.000 euro.

De aanvraagronde gaat van start op 1 februari. Maar wacht niet af met indienen want de provincie Drenthe verdeelt het beschikbare budget van 100.000 euro op basis van first come, first serve!

Gelderland: goed werkgeverschap

De provincie Gelderland investeert in goed werkgeverschap omdat dat van groot belang is in de huidige krappe arbeidsmarkt. Daarom heeft ze de subsidieregeling Goed Werkgeverschap in het leven geroepen voor Gelderse mkb-werkgevers. Subsidie is mogelijk voor de volgende activiteiten: ontwikkelen, verbeteren en implementeren van maatregelen die inclusie bevorderen, van een leercultuur of van een strategische personeelsplanning; stimuleren van digitale vaardigheden van werknemers en het maximaliseren van arbeidsparticipatie.

De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro voor (minimaal twee van de) genoemde maatregelen. De openstelling van deze provinciale regeling loopt van 9 januari tot en met 31 december 2023. Voor meer informatie leest u het artikel dat we eind vorig jaar hierover schreven.

Noord-Brabant: aanmoedigen van (ver)nieuwe(nde) economische activiteiten

De provincie Noord-Brabant stimuleert via de ‘Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022’ projecten die nieuwe of vernieuwende economische activiteiten bevorderen. De regeling bestaat uit vier onderdelen: datamaturiteit mkb, innovatie bestaande mkb-ondernemingen, innovatieve startups en oplossen arbeidsmarktinfarct.

Afhankelijk van de soort activiteit loopt de subsidie op tot maximaal 45.000 euro. De regeling gaat op 1 februari 2023 opnieuw open voor innovatieve Brabantse mkb’s en startups. Dit biedt mooie kansen, vooral omdat de regio Zuidoost-Brabant nu óók mag meedoen. Meer informatie vindt u het in het artikel dat we recent hierover publiceerden.

Meer weten over kansen in úw provincie?

Heeft u ideeën voor een innovatie of een activiteit met meerwaarde in uw eigen provincie, en bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden? De consultants van onze regionale teams helpen u graag verder. Zij kunnen u alles vertellen over de verschillende regelingen – of het nu gaat om een provinciale, nationale of Europese subsidies (met specifieke regionale thema’s) zoals EFRO of JTF. Ook kunnen zij u helpen met het vinden van samenwerkingspartners en natuurlijk met het verzorgen van een kansrijke subsidieaanvraag. Belangstelling? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement