Subsidieregeling opstellen? Zo maakt u beleid effectief

Om gewenste ontwikkelingen in een gemeente te stimuleren, zetten veel gemeenten subsidies in. Dit instrument is een effectief middel om bepaald beleid te stimuleren. Maar daarvoor moet het wel aan bepaalde eisen voldoen. Hoe zorgt u ervoor dat uw stimuleringsbeleid effectief wordt?

Doelen en uitwerking vooraf scherp vaststellen

Of het nu gaat om de vorming van een samenwerkingsverband dat een beleidsspeerpunt wil gaan realiseren of om het bepalen van de juiste uitgangspunten om die vervolgens om te zetten in een subsidieregeling: een scherpe vaststelling van doelen en uitwerking vooraf is van belang om dit succesvol te realiseren. Daarbij is het belangrijk om verder te kijken dan het nu. De vraag is immers niet alleen wat uw gemeente wil stimuleren, maar ook of dat beleid effectief is: nu en over vijf jaar. Daarbij moet u verder kijken dan de vraag of een subsidieregeling past in het Uniform Subsidiekader. Denk bijvoorbeeld aan marktonderzoek om te weten wie de stakeholders zijn die het beleid kunnen effectueren, maar ook hoe het beoogde beleid het beste past binnen de bestaande subsidiekaders.

Wat zijn voorbereidende werkzaamheden voor opstellen van subsidieregeling?

Bij het voorbereiden van stimuleringsbeleid houden gemeenten bij voorkeur alle opties open: wordt het een subsidieregeling, een eenmalige (ad-hoc-)subsidie, aansluiten bij een bestaand samenwerkingsverband of een combinatie ervan?

Voor het opstellen van een subsidieregeling kunt u denken aan de volgende voorbereidende werkzaamheden:

 • Onderzoek naar de effectiviteit van beoogd beleid bij de stakeholders (marktverkenning)
 • Houdbaarheid van de beoogde subsidieregeling in relatie tot de bestaande (regionale) subsidiemaatregelen
 • Inhoudelijke afstemming met alle betrokken partijen en afdelingen
 • Staatssteunonderzoek
 • Formuleren van (concept)regelingen en bijbehorende beslisdocumenten zoals gemeenteraads- of collegevoordrachten
 • Opstellen van de benodigde formats zoals webteksten en aanvraagformulieren.

Voorbereiden van een ad-hoc-regeling: vermijd juridische problemen

In sommige gevallen is het een optie om een beoogd resultaat te realiseren in samenwerking met een marktpartij, universiteit of een samenwerkingsverband van entiteiten. In dat geval is het wenselijk om een dergelijk initiatief een steuntje in de rug te geven door het geven van een (eenmalige) subsidie. Dit is vaak een lastig proces en gaat vaak gepaard met juridische problemen. Bij een grondige voorbereiding van zo’n ad-hoc-regeling horen dan ook in ieder geval de volgende werkzaamheden:

 • Identificeren van de stakeholders
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van een dergelijk initiatief
 • Formuleren van een plan van aanpak (denk hierbij ook aan de keuze voor een rechtsvorm)
 • Beoordelen en adviseren over businesscase
 • Staatssteunonderzoek voor het bepalen van de grondslag waarop subsidie kan worden verleend
 • Formuleren van (concept)beslisdocumenten

Uw stimuleringsbeleid effectiever maken?

Herkent u als gemeente de waarde van effectief stimuleringsbeleid, maar ook het belang van een zorgvuldige voorbereiding? Dan kan het voor u waardevol zijn om eens kennis te maken met een van de juristen van PNO Consultants. Onder meer steunend op een ruime ervaring van meer dan 400 consultants bieden zij naast de juridische ondersteuning ook inhoudelijke expertise op specifieke vakgebieden zoals zorg, milieu en energie en logistiek. U kunt een beroep op ons doen voor het formuleren van uw subsidieregelingen, de uitvoering daarvan (het beoordelen van de aanvragen) en het opstellen van een sanctiebeleid. Daarbij adapteren wij uiteraard de bij uw gemeente bestaande vormen en processen en zorgen wij ervoor dat de subsidieregeling past binnen de bestaande kaders.

Maak vrijblijvend kennis met onze subsidiejurist

Neem contact op met een van onze subsidiejuristen voor een vrijblijvende kennismaking. Het kan u op het spoor zetten van nog effectiever stimuleringsbeleid.