Kosten en uitgaven in de WBSO

Kosten en uitgaven ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk kunnen eveneens onder de WBSO worden gebracht. Voorheen was dit geregeld in de RDA, de Research en Developmentaftrek. Rondom de definitie van kosten en uitgaven bestaat nog wel eens onduidelijkheid.

Verwarring over kosten en uitgaven

Bij kosten van bijvoorbeeld machines wordt in het bedrijfsleven terecht als eerste gedacht aan investeringen in bedrijfsmiddelen die duurzaam voor een onderneming worden ingezet. Deze bedrijfsmiddelen worden meestal geactiveerd op de balans. Verwarrend is dat binnen de WBSO zulke investeringen in bedrijfsmiddelen echter worden aangeduid met de term uitgaven. De wetgever heeft een belangrijk onderscheid aangebracht tussen uitgaven en kosten binnen de WBSO.

In meer toegankelijke termen kunnen kosten wordt aangeduid als ‘out of pocket uitgaven’ en uitgaven zijn dan ‘investeringen’. Een andere uitleg is dat kosten éénmalig worden verbruikt (bijvoorbeeld materialen voor een testopstelling, grondstoffen om te testen) en uitgaven zijn bedrijfsmiddelen die ingezet worden voor de WBSO-projecten. Kosten moeten voor 100% dienstbaar zijn aan het speur- en ontwikkelingswerk, maar uitgaven mogen naar rato worden toegerekend.

Een voorbeeld

Stel, u heeft een nieuw aangeschafte machine direct bij ingebruikname voor 50% van de tijd ingezet voor het WBSO-project en voor de andere 50% voor reguliere productie en andere, niet WBSO-gerelateerde, activiteiten. Dan kan dus 50% van deze uitgave worden meegenomen in de WBSO-aanvraag. Achteraf moet door middel van bijvoorbeeld een machinetijdsregistratie de werkelijke inzet van de machine voor de WBSO worden vastgesteld. Het resultaat hiervan moet worden doorgegeven in de realisatiemelding. Bij een eventuele controle moet de werkelijke inzet ook kunnen worden aangetoond.

Meer weten over kosten en uitgaven?

Onze WBSO-experts hebben dagelijks te maken met kosten en uitgaven in het kader van de WBSO. Eén van hen geeft u in een korte film uitleg over kosten en uitgaven.