Nationaal Groeifonds werkt aan vierde subsidieronde

De nieuwe subsidieronde van het Nationaal Groeifonds (NGF) staat in de startblokken. Partijen die serieus kans willen maken op deze ‘miljoenen-subsidies’ hebben niet de luxe om te wachten op de formele start van de aanvraagronde. In dit artikel kunt u lezen waarom. Gaat u op tijd van start?

Over het Groeifonds

PNO schreef al vaker over het Nationaal Groeifonds (NGF), en met een goede reden: het gaat om een in 2020 gelanceerd subsidiefonds met een spectaculair budget (20 miljard euro voor 2020-2025). Na de eerste aanvraagrondes volgden de berichten over de gehonoreerde projecten. En ook die waren behoorlijk spectaculair! Dat kwam door de grote subsidiebedragen (minimaal 30 miljoen euro per project) maar vooral door de kwaliteit van de projecten, en de forse impact van deze projecten voor Nederland! Want dát was uiteindelijk het doel van het Groeifonds: een extra investeringsimpuls geven aan samenwerkingsprojecten die het ‘duurzaam verdienvermogen’ van ons land verbeteren.

Om wat voor projecten gaat het hier? Dat laat zich het beste illustreren met een kleine greep uit de projecten die al steun ontvingen van het Groeifonds:

 • Charging Energy Hubs: een project gericht op een flexibele decentrale laadinfrastructuur voor de logistieke sector (via een samenwerking tussen circa 30 bedrijven en kennisinstellingen).
 • PharmaNL: een open samenwerking rondom Nederlandse medicijn-innovaties en productietechnologieën (inclusief R&D-infrastructuur en farmaceutische opleidingen).
 • NL2120: een speciaal kennis- en onderzoeksprogramma voor ‘nature-based solutions’ (rondom uitdagingen op het gebied van natuur, klimaat, biodiversiteit en productievermogen).

Al deze projecten werden mede gerealiseerd door PNO (en daar zijn we trots op)! Ze vielen binnen de thema’s Energie & Duurzame Ontwikkeling, Gezondheid & Zorg en Landbouw & Leefomgeving. Andere NGF-thema’s zijn: Onderwijs & Leven Lang Ontwikkelen, Digitalisering & Veiligheid, Mobiliteit en Sleuteltechnologie & Valorisatie. Meer projecten vindt u in het officiële thema-overzicht.

Nieuwe Groeifonds-rondes, nieuwe subsidiekansen!

Het Groeifonds werkt momenteel hard aan de voorbereidingen van een nieuwe (vierde) aanvraagronde. Recent zijn al veel details bekendgemaakt (en meer details volgen op 1 november). Zo komen er een paar belangrijke veranderingen in de aanvraagprocedure: het aanvragen van deze subsidie kan voortaan alléén nog maar na een verplichte ‘vooraanmelding’ (zie ook hieronder).

Verder worden de subsidieaanvragen voortaan niet meer beoordeeld volgens het eerdere tenderprincipe, maar op volgorde van binnenkomst. Projecten zullen dus niet meer op kwaliteit met elkaar concurreren, hoewel kwaliteit wel een belangrijk basiscriterium blijft. De wijziging is bedoeld om meer ruimte te creëren voor (kleine) aanvullingen/verbeteringen van hoogwaardige, maar nog niet 100% volledige projectvoorstellen.

Tijdschema met aanvraagfasen, routes en deadlines

De vierde aanvraagronde van het Nationaal Groeifonds verloopt volgens drie fasen:

 • Fase 1: deze fase bestaat uit het invullen van een Quickscan (niet verplicht, wel aanbevolen). Dit komt erop neer dat belangstellenden een korte omschrijving kunnen aanleveren van een beoogd project (met concrete activiteiten, partners, doelen, effecten en begroting). Deze fase is al begonnen en loopt van 12 oktober 2023 tot uiterlijk eind 2024. Serieuze, passende plannen worden nader besproken.
 • Fase 2: de verplichte Vooraanmelding. Deze fase start op 1 februari 2024 en staat dan open tot eind september 2024. Bij deze stap moet de aanvrager een voorlopig projectvoorstel aanleveren, en krijgt daarop vervolgens feedback en aanbevelingen. Het opvolgen daarvan is overigens vrijblijvend (de verplichting betreft alleen het doen van de vooraanmelding). Zonder vooraanmelding kunt u niet meedoen aan fase 3!
 • Fase 3: het indienen van de officiële subsidieaanvraag. Dit kan vanaf 1 juni 2024. De ronde sluit zodra het subsidiebudget is uitgeput, en uiterlijk op 31 december 2024 (voor de ‘subsidieroute’ via RVO), of uiterlijk 14 februari 2025 (bij de ‘departementale route’ voor projecten vanuit een ministerie).

Groeifonds 2024: tips voor aanvragers

Als PNO zijn we zeer benieuwd naar interessante nieuwe plannen die goed aansluiten op de subsidiedoelstellingen van het Groeifonds. Het gaat hier om een behoorlijk hoogdrempelige subsidieregeling, die alleen kansen biedt voor de allerbeste projecten. Er moet in elk geval sprake zijn van een project met:

 • forse en aantoonbare impact voor Nederland (structurele, duurzame economische groei)
 • een grootschalige projectomvang (minstens 30 miljoen euro, maar meestal aanzienlijk méér)
 • sterke samenwerkingspartners (publiek-privaat, bedrijven, ketens en onderzoeksinstellingen)
 • investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D), innovatie en kennisontwikkeling/overdracht
 • een hoogwaardig projectplan (inclusief onderbouwing van impact, effecten en slaagkansen).

In de praktijk maken alleen de beste samenwerkingsprojecten kans op deze subsidie. Denk daarbij aan consortia die getuigen van marktleiderschap en praktische uitvoeringskracht, met samenwerkingspartners uit het bedrijfsleven (vaak uit de totale productieketen) en onderzoeksinstellingen, die hun gezamenlijke expertise inzetten voor specifieke innovatiethema’s. Elke partij moet beschikken over een stevig track record en een eigen inbreng hebben binnen het totale project (financiële middelen, kennis, faciliteiten, netwerken, enzovoorts).

Wat kan PNO voor u betekenen?

Als PNO zijn we uitstekend bekend met het Nationaal Groeifonds en andere grote subsidiefondsen. Belangstellenden die zich oriënteren op een aanvraagtraject zijn wij graag van dienst. Wij zoeken sterke partijen met plannen voor impactvolle samenwerkingsprojecten. Werkt u aan innovaties binnen de eigen productieketen, of gericht op slimme ‘cross-overs’ rondom actuele uitdagingen? Meld ons uw ideeën of plannen. Wij laten dan snel weten welke (subsidie-)kansen wij zien. Uiteraard kunnen wij helpen bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, projectplan of subsidieaanvraag. Onze expertise strekt zich uit over alle sectoren en technologievelden. Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement