Nationaal Groeifonds steunt geneesmiddelenproject PharmaNL

Innovatieve geneesmiddelen sneller én duurzamer van lab naar patiënt, daar staat het PharmaNL-project voor. Dankzij de steun van het Nationaal Groeifonds komt dit doel nu een stap dichterbij. Een bedrag van bijna 80 miljoen euro is inmiddels definitief toegekend – het PharmaNL-consortium kan aan de slag!

Nationaal Groeifonds: 6,3 miljard voor 28 projecten

Een investering van 5 miljard euro en een reservering van nog eens 1,3 miljard euro voor in totaal 28 projecten. Zo luidde in april de uitslag van de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds.

In het rapport van de onafhankelijke adviescommissie lezen we dat het geld van de tweede ronde is toegekend aan mooie, zeer ambitieuze projecten. In het oog springt bijvoorbeeld het project Einstein Telescope: de ontwikkeling van een grootschalig ondergronds laboratorium om zwaartekrachtgolven te meten. Of neem het project NXTGEN HIGHTECH, gericht op de ontwikkeling van een nieuwe generatie hightech apparatuur voor toepassingsdomeinen als lasersatellietcommunicatie, plasmatechnologie en de productie van composieten. Beide projecten vallen onder het thema ‘hightech en materialen’.

Maar ook projecten op gebieden als energie, duurzaamheid, mobiliteit, onderwijs, zorg en gezondheid mogen rekenen op een bijdrage uit het fonds. Tot dat laatstgenoemde gebied behoort het project PharmaNL, waar PNO zelf aan meewerkte: het versnellen en verduurzamen van de ontdekking, ontwikkeling en productie van innovatieve geneesmiddelen in Nederland.

Bijna 80 miljoen voor PharmaNL

PharmaNL is opgezet als open-call platform, bedoeld om partijen uit de gehele Nederlandse farmaceutische waardeketen met elkaar te verbinden. ‘Kartrekkers’ zijn drie regionale farmaceutische hubs in Groningen, Leiden en Oss. Op dit moment nemen al enkele tientallen academische instellingen, medische centra en bedrijven deel aan het project. Achtergrond is dat er momenteel nog belangrijke knelpunten zijn in het traject om een geneesmiddel van lab naar patiënt te krijgen – knelpunten die helaas (sterk) vertragend werken. Bovendien bestaat er op geneesmiddelengebied nog een grote afhankelijkheid van landen buiten de EU, met name Aziatische landen. Die afhankelijkheid brengt risico’s met zich mee en is daarom ongewenst.

PNO heeft binnen PharmaNL een coördinerende, faciliterende én schrijvende rol vervuld. Belangrijk element daarin was het optimaal positioneren van het project en het aangesloten houden van alle relevante stakeholders. Inmiddels is de subsidieaanvraag bij het Nationaal Groeifonds succesvol gebleken: een bedrag van 78,8 miljoen euro is nu definitief aan het project toegekend. De commissie adviseert om dit geld in te zetten voor twee belangrijke aspecten van PharmaNL: gedeelde R&D-infrastructuur en human capital, oftewel gekwalificeerd personeel. Aan de definitieve toekenning van het bedrag waren overigens wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moesten álle grote farmaceutische hubs in Nederland bij het project worden betrokken en moest er vooral worden ingezet op faciliteiten waarmee Nederland al vooroploopt. Uiteraard was het geen probleem om hieraan te voldoen – het betekende alleen maar een extra waardetoevoeging aan het project.

Het PharmaNL-consortium en PNO zijn uiteraard erg blij met de uitslag. Een toekomst waarin we in Nederland zelf de regie hebben over onze farmaceutische vernieuwingen en zelf de geneesmiddelen kunnen produceren die we nodig hebben, komt hiermee een stap dichterbij.

Meedoen aan de nieuwe ronde: iets voor u?

Met een budget van 20 miljard euro voor de periode 2021-2025 is het Nationaal Groeifonds een toonaangevend investeringsfonds dat mooie kansen biedt. Doel is het bevorderen van structurele en duurzame economische groei in Nederland.

Intussen zijn de voorbereidingen voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds van start gegaan. Projectvoorstellen voor deze ronde kunnen vanaf 1 januari 2023 worden ingediend, met als voorlopige deadline 3 februari 2023. Het moet dan wel gaan om grootschalige investeringsprojecten en programma’s die bijdragen aan een duurzame economische groei. De terreinen waar het fonds zich vanaf de derde ronde op richt, zijn: (1) kennisontwikkeling en (2) onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Als geïnteresseerd ondernemer vraagt u zich misschien af: is dat wel iets voor mij? Ons antwoord luidt: jazeker wel! Met een juiste positionering van het project, een breed en krachtig projectconsortium en een kwalitatief hoogwaardige subsidieaanvraag zult u hoge ogen gooien. Zeker als de consultants van PNO u daarbij helpen.

Wij vertellen u graag over de ervaringen die wij inmiddels hebben opgedaan met het Nationaal Groeifonds, over de kansen die het fonds u biedt en over dé manier om te komen tot een hoogwaardig, onderscheidend projectvoorstel. Bel ons via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement