Kabinet wil opschaling groen gas en waterstof

 

Groen gas en waterstof zijn onmisbaar voor de Nederlandse energievoorziening van de toekomst. Maar het is essentieel dat de productie ervan flink wordt opgeschaald, zo constateert het kabinet. Dat is de centrale boodschap van liefst drie recente Kamerbrieven. Hierin schetst Minister Wiebes hoe het kabinet denkt over het stimuleren van deze duurzame energievormen. PNO zet de aanpak op een rij.

Gas essentieel voor het energiesysteem

De energietransitie zal de komende jaren zorgen voor grote veranderingen binnen ons energiesysteem. Gas speelt daarbij een cruciale en onvervangbare rol. In alle sectoren, en ook nog na 2050. Wel zal er steeds meer vraag komen naar CO2-vrije gassen als alternatief voor aardgas, zoals groen gas en duurzame waterstof. De komende decennia zal de inzet van aardgas nog zeker nodig blijven, zo stelt Wiebes in een van de drie brieven die hij recent stuurde aan de Tweede Kamer. Want duurzame alternatieven voor aardgas zijn er wel, maar het aanbod ervan is nog veel te beperkt. Het is daarom van essentieel belang dat ons land gaat investeren in het opschalen van de productie van groen gas en waterstof.

Routekaart voor Groen Gas

Groen gas is goed bruikbaar als schoon alternatief voor aardgas. Het wordt verkregen uit bijvoorbeeld vergisting of vergassing van biomassa. Omdat het wenselijk is om de productiefaciliteiten op te schalen, komt het kabinet met een ‘Routekaart Groen Gas’. Daarin belooft Minister Wiebes onder meer dat hij zal kijken naar verdere optimalisering van de SDE-subsidie, en dat hij nadenkt over de mogelijke inzet van andere, nieuwe instrumenten. Hoe concreet is dat allemaal?

 • Wat betreft de SDE: de klassieke SDE+ regeling subsidieert nu al de onrendabele top van investeringen in (onder meer) groen gas-productiefaciliteiten. Dat geldt ook voor de nieuwe, bredere SDE++ regeling. Maar Wiebes wil kijken of er nog verdere verruimingen mogelijk zijn rondom specifieke groen gas-categorieën. Bijvoorbeeld door biogas in biogasketels en -WKK te blijven stimuleren via de SDE++. Of door de SDE++ ook in te zetten voor andere vormen van CO2-vrij gas. Bijvoorbeeld voor de productie van bio-LNG voor vervoer in 2021. Of voor syngas voor de chemische industrie, of het ‘vastleggen’ van CO2 in bouwmaterialen.
 • Verder wil Wiebes (ook buiten de SDE) nog kijken naar de wenselijkheid van een aparte subsidieregeling voor groen gas of CO2-vrije gassen. Wiebes denkt in dit kader aan een subsidie voor vergassingsinstallaties die op termijn een kostendalingspotentie hebben, maar die niet tot commerciële opschaling kunnen komen (bijvoorbeeld omdat de huidige kostprijs niet concurrerend genoeg is voor de SDE). Of die regeling er komt, is op dit moment nog niet te zeggen. Daarnaast wil Wiebes ook nadenken over een ‘vraaggestuurd instrument’, dat de vraag naar groengas moet stimuleren. Bijvoorbeeld via een bijmengverplichting voor groen gas of een verlaging van de energiebelasting op groen gas.

Kabinetsvisie Duurzame Waterstof

Waterstof kan zich ontwikkelen tot een volwaardige netwerksector zoals elektriciteit en aardgas. Het op gang brengen van een duurzame waterstofketen is een grote uitdaging. Het Kabinet wil daarbij de regie nemen, en kiest daarbij voor een financieel instrumentarium dat een combinatie is van bestaande en nieuwe instrumenten:

 • Toegepast onderzoek en ontwikkeling van waterstofproductie worden op dit moment al gestimuleerd via de MOOI-subsidietenders. Daarnaast is er via de DEI+ regeling subsidie aan te vragen voor innovatieve waterstof-pilots in een industriële omgeving. Geheel nieuw is de aangekondigde uitbreiding van de DEI+ (per 2021), die het mogelijk maakt om subsidie aan te vragen voor waterstof-pilots in de overgang tussen de demo- en de uitrolfase (bedoeld als ’tijdelijke exploitatiesteun’). Het budget voor die uitbreiding bedraagt circa 35 miljoen euro per jaar.
 • Specifiek bedoeld voor de verdere uitrol van CO2-vrije waterstofproductie is de SDE++ subsidie. Die gaat eind september 2020 van start, en bevat voor het eerst de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor productie van ‘groene waterstof’ (elektrolyse). Dat is een relatief dure optie, maar bedrijven kunnen door gunstige omstandigheden en/of in combinatie met andere subsidies in aanmerking komen voor SDE++ tot het maximale subsidiebedrag van 300 euro per ton. Voor de productie van blauwe waterstof (uit aardgas) kan de afvang en opslag van CO2 meedingen in de SDE++ via de categorie CCS (Carbon Capture Storage).
 • Verder wil het kabinet nog vóór de zomer kijken naar een mogelijke koppeling van waterstofproductie met ‘wind op zee’ (via geïntegreerde tenders). Ook wordt nog nagedacht over het introduceren van een bijmengverplichting voor het bijmengen van groene waterstof in het aardgasnet (fysiek of via certificaten).
 • Tevens is sprake van een groot aantal nieuwe initiatieven die niet primair draaien om subsidieverstrekking, maar waar toch een stimulerende werking van uitgaat: diverse waterstof-pilots, het nul-emissiebeleid voor transport, convenanten, Garanties van Oorsprong et cetera. En al deze initiatieven en projecten zijn nog maar de ‘opmaat’ van het nationaal Waterstofprogramma, dat na 2021 officieel van start moet gaan.

Wat kan PNO voor u doen?

Bent u betrokken bij onderzoek of innovaties op het gebied van waterstof of groene gassen? Oriënteert u zich op investeringen binnen een proeftuin of een pilotproject? Of bent u op zoek naar partners die uw initiatief kunnen versterken? De experts vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Of het nu gaat om innovaties in de transportsector, de industrie of de gebouwde omgeving: PNO heeft in elk veld gedreven consultants met waardevolle sectorale en actuele subsidiekennis.

Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement