Topsectoren maken nieuwe innovatiethema’s bekend

Vooruitlopend op de nieuwe MIT-subsidierondes informeert PNO u over de nieuwe innovatiethema’s uit de innovatieagenda’s van de topsectoren. In deel 2 van dit drieluik schenken we aandacht aan de topsectoren Life Sciences & Health (LSH), Agri & Food, en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U).

Innovatieagenda’s

Belangrijk bij de MIT-regeling zijn de zogeheten innovatieagenda’s van de topsectoren. Deze geven per sector een uitgebreid overzicht van nieuwe innovaties waar de komende jaren grote behoefte aan zal zijn. De nieuwe innovatieagenda’s zijn dan ook een geweldige inspiratiebron voor bedrijven die willen werken aan de ontwikkeling van nieuwe (en kansrijke) innovaties!

Topsector Life Sciences & Health (LSH)

De topsector LSH is de komende jaren op zoek naar verschillende innovaties en slimme oplossingen. Het gaat daarbij om de ontwikkeling en (vooral) implementatie van nieuwe technologische oplossingen binnen de volgende tien thematische ‘roadmaps’:

 • Molecular diagnostics: om (kandidaat) biomarkers te ontwikkelen tot gevalideerde moleculaire testen voor klinisch gebruik
 • Imaging & image-guided therapies: imaging-toepassingen voor vroegere, accuratere en minder invasieve diagnose, prognose, monitoring en behandeling
 • Homecare & self-management: ontwikkelen, beoordelen en implementeren van technologieën, infrastructuur en diensten die de mogelijkheid van het individu bevorderen om langer onafhankelijk te leven en functioneren en zijn eigen gezondheid, zorg en dagelijks functioneren te managen
 • Regenerative medicine: curatieve therapieën voor ziekten veroorzaakt door weefselbeschadiging en daaropvolgende orgaan-dysfunctie, door reparatie of regeneratie van het originele weefsel, of de vervanging daarvan door een synthetisch of natuurlijk substituut
 • Pharmacotherapy: nieuwe, veilige en kosteneffectieve gepersonaliseerde medicatie om een stoornis of ziekte te genezen of progressie ervan te voorkomen
 • One health: vaccinaties, geoptimaliseerde antimicrobieel gebruik en vroege waarschuwingssystemen om de gezondheidsstatus van mensen en dieren te verbeteren door know-how en infrastructuur in de humane en veterinaire/agriculturele domeinen te combineren
 • Specialised nutrition, health & disease: gespecialiseerde voeding voor interventie als onderdeel van een geïntegreerde gezondheidszorgoplossing in termen van voorkomen, genezen en zorgen voor chronische, acute of zeldzame ziekten
 • Health technology assessment, individual functioning & quality of life: methoden en kennis waarbij de impact van gezondheidsinnovaties op het individuele functioneren en kwaliteit van leven, kostenrealisatie en productiviteit wordt beoordeeld
 • Enabling technologies & infrastructure: vooruitstrevende moleculaire life science technologieën (zoals next generation sequencing, proteomics en bio-informatica)
 • Global health, emerging diseases in emerging markets: ontwikkelen en implementeren van oplossingen voor ziekten geassocieerd met armoede / ontwikkelingslanden

Topsector Agri & Food

De Topsector Agri & Food (Agrifood) roept mkb’s op om nieuwe innovaties te ontwikkelen op het gebied van landbouw en voeding. Het gaat daarbij om innovaties binnen de volgende vijf kernthema’s:

 • Consument & Maatschappij: gepersonaliseerde voedingsadviezen (nutrition & health), ketenverbeteringen (duurzaam/veilig/gezond) en consument- gestuurde ketens, consumenteninformatie over voedselproducten
 • Klimaatneutraal: duurzamere en schonere productiesystemen, water en bodem, biodiversiteit, dierenwelzijn en gezondheid (onder andere antibiotica-resistentie, zoönosen)
 • Gezonde & veilige producten en productieprocessen: ontwikkeling van veilige producten voor een gezond eetpatroon (zoals nieuwe vleesvervangers); duurzame voedselverwerking (minder verspilling, naoogstverwerking, milde conserverings- of verpakkingsmethoden); voedselveiligheid & gezondheid (micro-organismen/ziekteverwekkers, antibiotica/zoönosen, effectmetingen rondom voedselgezondheid of -allergie)
 • Circulaire systemen: resource-efficiency en het sluiten van kringlopen; ontwikkeling van groene grondstoffen; valorisatie van eiwitten, koolhydraten, oliën en vetten; het gebruik van reststromen (mestverwerking, bioraffinage)
 • Slimme technologie: dit is een crossover-thema met de topsectoren HTSM en T&U. Het gaat hierbij om technische innovaties voor slimmere en preciezere productie en verwerking (bijvoorbeeld door inzet van sensoren, robots en drones, ICT/big data, blockchains, internet-of-things, innovatieve (nano-)materialen) en andere technologie die bijdraagt aan grondstofbesparing, efficiënt, klimaatneutraal en circulair produceren, en aan gezonder en veiliger voedsel.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De Topsector T&U is op zoek naar nieuw te ontwikkelen innovaties op het gebied van tuinbouw en voeding en een groene omgeving. De komende tijd zal de nadruk liggen op innovaties binnen de volgende thema’s:

 • Duurzame Plantaardige Productie: resistent uitgangsmateriaal; gewasbeschermingsmiddelen (duurzamer en minder) en resource-efficiency; plantweerbaarheid en robuuste teeltsystemen
 • Energie & Water: het energie- en waterefficiënter maken van de glastuinbouw (via gesloten kringlopen, betere irrigatie- en bemestingsmethoden, emissiearme teelt en zuivering van reststromen)
 • Consument, Markt & Maatschappij: nieuwe producten uit de tuinbouwketen, sierteelt en stadsgroen, gezonde voedingsproducten (groente/fruit), plantaardige grondstoffen voor farmacie/cosmetica, voedingsingrediënten en agrochemie; ketenverbeteringen (efficiënter, schoner en veiliger, inclusief verpakking en transport) en vermindering van voedselverspilling
 • High Tech & Digitale Transformatie: innovaties op het gebied van  Greenhouse technology (digitalisering, klimatisering en robotisering); precisietuinbouw (slimme monitor- en sensorsystemen, datagedreven teelt); en de digitale transformatie van de tuinbouw (informatiemanagement, fenotypering, smart ketens).

Over de MIT

MIT staat voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Bedrijven in het mkb kunnen MIT-subsidie aanvragen voor haalbaarheidsprojecten (25.000 euro), kennisvouchers (3.750 euro) en voor R&D-samenwerkingsprojecten (350.000 euro). In april start de eerstvolgende MIT-aanvraagronde en in de zomer start er weer een nieuwe R&D-aanvraagronde.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de bovenstaande innovatiethema’s, of over de bijbehorende subsidiemogelijkheden? Neem gerust contact met ons op. Ook organiseert PNO binnenkort een aantal MIT-bijeenkomsten op verschillende dagen en plaatsen. Wilt u hiervan op de hoogte worden gesteld? Laat dan uw gegevens achter. Wij nemen dan contact met u op. Volgende week volgt het laatste deel van dit drieluik met een artikel over de nieuwe innovatiethema’s voor de topsector Energie, Chemie/Biobased en de Creatieve Industrie.