Makkelijker WBSO aanvragen en verrekenen in 2022

Lopende zaken afhandelen en controversiële kwesties uit de weg gaan. Het demissionaire kabinet heeft zijn status plichtsgetrouw opgevat. Opvallende besluiten en ambitieuze vergezichten bleven daarmee uit op Prinsjesdag bij de presentatie van de begrotingsplannen. Voor het innovatieve bedrijfsleven wordt het aanvragen en verrekenen van de WBSO in 2022 wel makkelijker. We zetten de belangrijkste plannen op het gebied van innovatie voor u op een rij.

WBSO: makkelijker aanvragen en verrekenen in 2022

Het demissionaire kabinet stelt voor de WBSO een aantal wijzigingen voor. Zoals de WBSO-aanvragers van PNO inmiddels al van ons hebben vernomen, kunt u in 2022 eenvoudiger en met meer flexibiliteit WBSO aanvragen. Bovendien kunt u het voordeel sneller verrekenen:

 • Met ingang van 2022 heeft elke aanvraag een einddatum van 31 december. Het maximaal aantal in te dienen aanvragen blijft vier en de minimale aanvraagperiode blijft drie maanden. Het is nu wel mogelijk om naast de aanvraag met startmaand januari een nieuwe aanvraag met bijvoorbeeld startmaand maart in te dienen. Op deze manier kunt u flexibeler inspelen op ontwikkelingen binnen uw bedrijf.
 • De nieuw voorgestelde verrekensystematiek houdt in dat bedrijven voortaan na afgifte van de S&O-verklaring zelf kunnen bepalen in welk tijdvak zij hun WBSO-voordeel willen verrekenen. Hierdoor kan het aantal verrekenmomenten en daarmee samenhangende administratieve lasten verminderen.
 • In de mededeling kunt u alleen nog kosten en uitgaven opvoeren die u in de aanvraag heeft opgenomen én die RVO heeft toegekend.

Percentages WBSO 2022

Vanwege Corona heeft het kabinet voor het lopende jaar het WBSO-voordeel tijdelijk verhoogd. Het kabinet beëindigt deze crisismaatregel per 2022 omdat de hoeveelheid uitgevoerde S&O-werkzaamheden, ondanks de crisis, op peil lijkt te blijven. De percentages voor 2022 zijn gelijk aan die van 2020:

 • Tarief eerste schijf: 32%
 • Tarief eerste schijf starters: 40%
 • Grens eerste schijf: € 350.000 euro aan R&D-(loon)kosten
 • Tarief tweede schijf: 16%

Wat dit concreet voor u betekent, berekent u in de WBSO-rekentool. Het totaal beschikbare WBSO-budget in 2022 is 1.336 miljoen euro.

Programmatuurontwikkeling

Vorig jaar dacht het kabinet na over een mogelijke aanpassing van de voorwaarden voor programmatuurontwikkeling binnen de WBSO. Gesprekken met het bedrijfsleven hierover lopen nog. Het volgende kabinet moet hierover een beslissing nemen.

Innovatiebox

Het tarief van de innovatiebox blijft volgend jaar 9% net als in 2021. Bij het normale vennootschapsbelastingtarief van 25% levert dit een belastingvoordeel van 64% op over de innovatieve winsten. De voordelen van de innovatiebox blijven dus nog steeds aanzienlijk. De innovatiebox is bestemd voor bedrijven uit elke sector en van iedere omvang. Alle ondernemingen die gebruik willen maken van de innovatiebox hebben in ieder geval een WBSO-beschikking nodig. Bij grotere bedrijven is er naast de WBSO ook een tweede toegangsticket nodig. Benieuwd of u ook in aanmerking komt? Doe de Innovatiebox-quickscan.

300 miljoen voor micro-elektronica en cloudinfrastructuur

Onder druk van de Europese Commissie – bij twee eerdere rondes deed Nederland niet mee – stelt het kabinet 300 miljoen euro beschikbaar voor deelname van Nederland aan twee Important Projects of Common European Interest (IPCEI’s) op het gebied van micro-elektronica en cloudinfrastructuur. Het gaat hier om grootschalige Europese samenwerkingen tussen bedrijven en kennisinstellingen rondom een innovatieve technologie, productieketen of infrastructuur die strategisch belangrijk is voor de EU.

Deep Tech Fund in voorbereiding

Het kabinet werkt aan het oprichten van het Deep Tech Fund. Dit is een fonds dat investeringen in bedrijven met innovatieve complexe technologie mogelijk maakt. Het fonds krijgt de vorm van een co-investeringsfonds en gaat opereren als separaat fonds onder de paraplu van Invest-NL. Het fonds wordt 250 miljoen euro groot met een bijdrage van 175 miljoen euro door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de rest door Invest-NL.

Subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren

Het kabinet zet de in 2021 gelanceerde Subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren door. Deze subsidie jaagt de R&D-investeringen in de Nederlandse automotive, luchtvaart en maritieme industrie aan, die als gevolg van de coronacrisis, omlaag zijn gegaan. Het stelt hiervoor jaarlijks 38 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 2025 gaat dit budget omlaag.

MIT-subsidie en Eurostars

De uitgaven voor de MIT-subsidie (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) lopen de komende jaren op van 26 miljoen euro in 2022 tot ruim 41 miljoen euro in 2026. De MIT blijft hiermee een belangrijke steun in de rug voor het innovatieve mkb. Voor Eurostars, het Europese zusje van de MIT, voor high-tech mkb’s die werken aan grensoverschrijdende R&D-projecten, geeft het kabinet in 2022 ruim 19 miljoen euro uit. De jaren erna nemen de budgetten iets af. De eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag is 4 november.

Ontwikkelingen volgen

De uitdagingen voor het (nieuwe) kabinet zijn dusdanig groot dat innovatie hard nodig blijft, en de overheid daarin zonder twijfel haar verantwoordelijkheid moet nemen. Over stimuleringsmaatregelen verwachten we dus nog volop nieuws voor en in 2022. Nieuws dat wij op de voet blijven volgen en, voorzien van duiding en advies, in de Subsidieflits met u delen. Direct contact opnemen kan natuurlijk altijd. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement