Eurostars-programma start nieuwe subsidieronde

 
We moesten er even op wachten, maar: het vernieuwde Eurostars-meerjarenprogramma is gestart met een allereerste subsidieronde. Tot 4 november kunnen bedrijven deze subsidie aanvragen voor R&D-projecten vanuit een internationaal consortium.

Over het Eurostars-programma

Eurostars is de naam van een Europees subsidieprogramma voor R&D-samenwerking. Het programma loopt al sinds 2014. Dit jaar start Eurostars-3, de derde editie van het programma, dat betrekking heeft op het tijdvak 2021-2027. Het programma werkt met vaste aanvraagrondes (twee per jaar). De eerste ronde staat open voor aanvragen van 2 september tot 4 november 2021.

R&D-samenwerking in 37 Eurostars-landen

Het Europese Eurostars-programma wordt soms wel aangemerkt als ‘grote broer’ van de Nederlandse MIT-regeling voor R&D-projecten. Want ook de MIT-subsidie is bedoeld voor R&D-samenwerkingsprojecten met veel nadruk op het mkb. Maar bij Eurostars ligt de lat nog een tandje hoger: het gaat daarbij om internationale samenwerking. De samenwerkingspartners kunnen gezocht worden in 37 Eurostars-landen. Dit zijn België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, IJsland, Korea (rep.), Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

Voor welke projecten is Eurostars interessant?

Eurostars biedt interessante kansen voor bedrijven die werken aan innovatieve R&D-projecten met internationale partners. Wat het programma extra interessant maakt: het staat open voor in principe alle sectoren en technologiethema’s (behalve militaire toepassingen). De subsidie kan worden aangevraagd voor R&D-samenwerkingsprojecten. Het gaat daarbij met name om R&D-projecten die relatief dicht bij de markt staan (beoogde marktintroductie binnen 2 jaar).

Partijen die kunnen optreden als mogelijke samenwerkingspartner zijn bijvoorbeeld mkb’s, grote bedrijven, universiteiten, onderzoeksorganisaties en andere organisaties. Overigens mogen óók partijen van buiten de Eurostars-landen zich aansluiten bij een consortium, maar zij ontvangen geen Eurostars-subsidie en moeten hun kosten dus zelf financieren.

Belangrijkste subsidievoorwaarden

Bij het aanvragen van een Eurostars-subsidie gelden verschillende voorwaarden. Zo moet een goed R&D-samenwerkingsproject in elk geval voldoen aan de volgende punten:

 • Het project duurt maximaal 36 maanden en wordt uitgevoerd door minstens twee samenwerkende partijen uit verschillende Eurostars-landen (zie hierboven).
 • Het consortium wordt geleid door een mkb-onderneming uit een Eurostars-land, en minstens één partner is gevestigd in een EU-land (of een met Horizon Europe geassocieerd land).
 • Minstens 50% van de kosten wordt betaald door mkb-partnerbedrijven uit een Eurostars-land. Verder mag geen van de partners (of landen) verantwoordelijk zijn voor méér dan 70% van de begroting.

Gesteunde projecten en subsidiebedragen

De afgelopen jaren zijn ruim 1.000 samenwerkingsprojecten ondersteund met een Eurostars-subsidie. Volgens een eerdere evaluatie is ons land daarbij altijd goed vertegenwoordigd: Nederlandse partijen zijn blijkbaar erg in trek als samenwerkingspartner bij internationale projecten!

De hoogte van een Eurostars-subsidie? Die wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, zoals de projectkosten, het type R&D-project en de landen waar de projectpartners zijn gevestigd (per land gelden aparte regels). De steunregels voor het startjaar van Eurostars-3 zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Ter indicatie: in het vorige tijdvak ging het om een subsidiebijdrage tussen de 25% en 50%, die kon oplopen tot 500.000 euro voor de Nederlandse projectpartners.

Alleen voor de beste projecten (PNO helpt!)

Alleen de beste projecten ontvangen Eurostars-subsidie. Dit komt erop neer dat projecten goed moeten scoren op de volgende drie aspecten:

 • Kwaliteit en doeltreffendheid van de uitvoering (de kwaliteit van het consortium, de toegevoegde waarde van de samenwerking, een heldere projectplanning en efficiënte kostenstructuur).
 • Impact op markt/commercialisering (de omvang van de beoogde markt, risico’s en concurrentievoordelen, sterke commercialiseringsplannen, enzovoorts).
 • Uitmuntendheid van innovatie en R&D (de mate van innovatie, nieuw toegepaste kennis, het niveau van de technische uitdagingen, technische haalbaarheid en risico’s).

Uiteraard kan PNO helpen bij het voorbereiden en opstellen van een aanvraag met optimale slaagkansen. De huidige Eurostars-ronde staat nog open voor aanvragen tot 4 november 2021 (14:00 CET). Indieners ontvangen de uitslag over hun subsidieaanvraag vóór medio februari 2022. Daarna worden de verdere subsidieovereenkomsten opgesteld met de betrokken nationale instanties.

Meer weten?

Werkt uw bedrijf of onderzoeksorganisatie aan R&D-projecten met internationale partners? Dan kan een subsidieaanvraag binnen het vernieuwde Eurostars-programma beslist een aantrekkelijke optie zijn. Onze experts vertellen graag meer over de mogelijkheden. Leg ons uw plannen voor: bel 088-8381381 of gebruik het onderstaande formulier.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement