Vernieuwde SSEB-subsidie start in maart

In 2022 ging de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) van start. De regeling biedt interessante subsidiekansen voor bouwbedrijven die investeren in de aanschaf van mobiele emissieloze werktuigen, maar ook voor technologie-ontwikkelaars die werken aan relevante innovaties. Dit artikel gaat in op de nieuwe SSEB-aanvraagronde die start begin maart 2024.

Doel en doelgroep van de SSEB-regeling

Veel bouwvoertuigen en mobiele werktuigen werken op diesel en zorgen daarmee voor veel uitstoot van stikstof. De SSEB-regeling wil daar verandering in brengen, onder meer via een aanschafsubsidie voor bedrijven die willen investeren in de aanschaf van uitstootvrij bouwmaterieel, die staan vermeld op jaarlijkse ‘lijst van bouwmachines SSEB‘. Hierop staan bijvoorbeeld betonmachines, bulldozers, graafmachines, kranen, aggregaten en zeegaande vaartuigen. Naast deze aanschafsubsidie biedt de SSEB ook ‘retrofitsubsidies’ (voor bouwbedrijven die eigen materieel willen ombouwen) en ‘innovatiesubsidies‘ (voor Nederlandse technologie-ontwikkelende bedrijven of consortia).

SSEB-subsidie: waarvoor en hoeveel?

Via de SSEB-regeling kunnen drie soorten subsidies worden aangevraagd. Kortgezegd gaat het om:

  • de SSEB-aanschafsubsidie. Deze vergoedt in 2024 doorgaans 25 tot 30% van de meerkosten ten opzichte van een machine met verbrandingsmotor. Aanschaf is hier: koop of financial lease. De subsidie kan oplopen tot maximaal 300.000 euro per bouwmachine.
  • de SSEB-retrofitsubsidie. Bestemd voor bedrijven die hun eigen (bestaande of recent aangeschafte) bouwmaterieel ombouwen naar emissiearm of emissieloos. De subsidie bedraagt maximaal 300.000 euro per ombouw, hermotorisering of elektrische installatie. De subsidie bedraagt nooit meer dan 1 miljoen euro per onderneming/groep per kalenderjaar voor SSEB-aanschaf en -retrofit samen.
  • de SSEB-innovatiesubsidie. Interessant voor bedrijven die zelf nieuwe technologie ontwikkelen gericht op emissieloze bouwmachines en laadinfrastructuur. Bij technologieontwikkeling en tests/demonstraties vergoedt de subsidie 25% van de kosten en maximaal 1 miljoen euro per project. Voor voorbereidende haalbaarheidsstudies is dat 50% en maximaal 50.000 euro.

Budget, looptijd en aanvraagrondes

De SSEB-subsidieronde van 2024 start op 5 maart en loopt tot en met uiterlijk 31 oktober 2024. Let op: het indienen van subsidieaanvragen kan slechts zolang het budget reikt! In 2024 is 36 miljoen euro beschikbaar voor de aanschafsubsidies, 10 miljoen euro voor retrofit, en tenslotte 10 miljoen euro voor de innovatiesubsidies (waarvan 1 miljoen voor haalbaarheidsstudies). Ook in 2025 komt er weer een SSEB-ronde: van 4 maart tot en met uiterlijk 31 oktober 2025. Daarna volgt de laatste ronde: van 3 maart tot en met uiterlijk 30 oktober 2026.

SSEB aanvragen? Start op tijd!

Is uw bedrijf actief in de bouwsector en wilt u investeren in emissieloze bouwmachines en -werktuigen? Of werkt uw technologiebedrijf aan nieuwe innovaties voor schoner bouwmaterieel? Onze experts vertellen graag meer over de SSEB-kansen en voorwaarden. Wacht niet te lang (het budget kan al binnen enkele dagen zijn uitgeput). Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement