Doe WBSO-mededeling uiterlijk 31 maart

 

Heeft u in 2020 met succes WBSO aangevraagd? In dat geval moet u uiterlijk 31 maart ‘mededeling doen’ en dat is volgende week al! Hiermee sluit u de jaarlijkse WBSO-cyclus af waarbij u de werkelijke realisatie van uren, kosten en uitgaven aan subsidieverstrekker RVO doorgeeft. Een optimale mededeling levert u al gauw tienduizenden euro’s extra voordeel op. Vooral bij kosten en uitgaven kan de impact groot zijn. Neem voor de meest actuele informatie over het optimaliseren van uw mededeling contact op met uw PNO-adviseur.

WBSO-mededeling over 2020: geen wijzigingen

‘WBSO-mededeling doen’ houdt in dat bedrijven die in 2020 met goed gevolg WBSO hebben aangevraagd, hun exacte speur- en ontwikkelingsuren en de eventuele R&D-kosten en -uitgaven moeten opgeven aan subsidieverstrekker RVO. Ten opzichte van vorig jaar zijn er met betrekking tot de mededelingen geen wijzigingen. Dat wil zeggen dat bedrijven één jaartotaal aan S&O-uren moeten opgeven. Dit geldt ook voor zowel kosten als uitgaven.

Mededeling goed voorbereiden

Het is raadzaam dat u de mededeling goed voorbereidt, want u bepaalt zelf welke uren per aanvraagperiode in aanmerking komen voor de WBSO. Vervolgens geeft u het jaartotaal door aan RVO. Het is sinds 2019 geen automatisme meer dat u alle gerealiseerde uren op de toegekende WBSO-projecten kunt melden. Dit heeft te maken met het feit dat het meldingsformulier eventuele overrealisatie niet langer automatisch aftopt vanwege de mogelijkheid van het zogenaamde ‘schuiven’. Om problemen bij een RVO-controle te voorkomen, is het verstandig om de mededeling goed voor te bereiden. Bij twijfel kunnen klanten hun PNO-adviseur raadplegen.

Schuiven met uren mag!

Voor een maximaal rendement van de WBSO, raden we partijen aan die meerdere WBSO-aanvragen en -projecten hebben ingediend, dat ze afwegen of ‘schuiven met uren’ zinvol is. Dit houdt in dat uren van project A mogen schuiven naar project B wanneer ze daar meer tijd aan besteed hebben. Ook het schuiven van uren tussen verschillende aanvraagperiodes is mogelijk, net als het schuiven met kosten en uitgaven. Hoe precies het schuiven met uren werkt, leggen we uit in de animatie:

“Accepteer

Zelfs voor ervaren WBSO-consultants is het schuiven met uren een weerbarstige praktijk. Om een maximaal rendement te realiseren op uw aanvraag, heeft PNO een tool ontwikkeld die voor u uitrekent welke ‘schuifacties’ zorgen voor een optimaal resultaat. Ook bedrijven die zelf WBSO hebben aangevraagd, kunnen gebruikmaken van deze tool. Neem hiervoor contact op.

Onderliggende stukken belangrijk voor verantwoording

Om er zeker van te zijn dat u optimaal WBSO-voordeel geniet, is het belang van mededeling doen essentieel. Het maximale WBSO-voordeel dat bedrijven krijgen, is afhankelijk van een zorgvuldige opgave van uren en kosten. Dat gaat gepaard met een zorgvuldige administratie. Zorg ervoor dat u uren en kosten verantwoordt aan de hand van onderliggende stukken. De WBSO-projectadministratie kan naast de urenadministratie bestaan uit de volgende (digitale) documenten:

 • (klad-) aantekeningen
 • labjournaal
 • schetsen
 • berekeningen
 • opdrachten/offertes
 • tekeningen
 • correspondentie
 • beschrijving en vastlegging van testen en testresultaten
 • foto’s/ video’s van prototypes en testen
 • voortgangsrapportages
 • vergaderstukken en
 • een eindrapportage.

In het geval van (out of pocket) kosten moet u bijvoorbeeld denken aan facturen en betalingsbewijzen. Wanneer u minder uren en kosten opvoert dan die op de beschikking vermeld stonden, betekent dat een lagere WBSO-opbrengst.

Doe de mededeling op tijd

Het is belangrijk dat u de mededeling tijdig, in ieder geval uiterlijk 31 maart, indient. Doet u dit niet, dan kan RVO een boete opleggen. Wij adviseren u daarom om de mededeling zo snel mogelijk in te dienen. Uiteraard verzorgt PNO voor zijn relaties de WBSO-mededeling. Neem gerust contact op met onze WBSO-experts en wij vertellen u graag hoe wij u kunnen helpen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement