Nieuwe ontwikkelingen in WBSO-ICT

Onlangs kondigde het kabinet met het Belastingplan 2021 een verhoging van de WBSO aan. Zowel de percentages voor de eerste schijf als het budget gaan in 2021 omhoog. Maar mogelijk zit er daarna, voor 2022, meer in het vat en dat heeft alles te maken met WBSO voor ICT.

WBSO-evaluatie leidt mogelijk tot definitie-aanpassing

De laatste WBSO-evaluatie, waarvan vorig jaar het rapport is gepubliceerd, lijkt de aanleiding te zijn voor een mogelijke aanpassing van de definitie van softwareontwikkeling binnen de WBSO. Wat is er namelijk aan de hand? De huidige definitie van programmatuurontwikkeling bevat volgens de evaluatie drie grote tekortkomingen:

  1. De nadruk ligt teveel op het programmeren zelf en te weinig op de stappen die hieraan vooraf gaan. In feite geven veel ondervraagden aan dat het programmeren het sluitstuk is van het oplossen van een S&O-vraag, niet de kern ervan. Het traject dat voorafgaat aan het daadwerkelijke programmeren is in de praktijk veel belangrijker voor het oplossen van de technische knelpunten die ontwikkelaars tegenkomen dan het schrijven van de programmatuur zelf.
  2. Binnen de huidige definitie kwalificeren embedded software of besturingssoftware voor (productie)machines vaak niet voor subsidie. Deze softwarevormen zijn echter aan veel innovatie onderhevig en vormen bovendien de basis van veel innovaties in de Nederlandse productiebedrijven.
  3. De definitie van programmatuur binnen de WBSO strookt niet meer met de manier waarop softwareontwikkeling tegenwoordig plaatsvindt. Waar de WBSO uitgaat van een lineair ontwikkelproces, vindt softwareontwikkeling vrijwel altijd iteratief (‘agile’) plaats. Veel ondervraagden geven aan dat dit verschil het heel moeilijk maakt om de werkzaamheden in een project volledig te definiëren en toch voldoende diepgang in de technische problematiek weer te geven. Deze zijn ten tijde van het opstellen van de aanvraag vaak nog niet volledig inzichtelijk.

Huidige ICT-definitie te beperkt?

Naar aanleiding van de evaluatie is een expertgroep gevraagd om naar de ICT (WBSO-term is programmatuur) binnen de WBSO te kijken. In de onlangs door de Rijksoverheid gepubliceerde ‘Notitie over programmatuur in de WBSO’, opgesteld door Prof.dr.ir. Jan Friso Groote (Professor Mathematics & Computer Science aan de TU Eindhoven) en Prof.dr. Mariëlle Stoelinga (Professor in IT Risk Management aan de Universiteit van Twente en de Radbouduniversiteit) wordt de conclusie als volgt samengevat: “Wij zijn van mening dat, gezien bovengenoemde argumentatie, de activiteiten te strikt zijn, en daardoor innovatie belemmeren”.

De publicatie van deze notitie is voor ons aanleiding te geloven dat een verruiming van het begrip ‘programmeren’ er daadwerkelijk aan zit te komen. Wie al wat langer bekend is met de WBSO voor ICT weet dat dit al jaren een heet hangijzer is. Een belangrijk signaal dat er goed nieuws zit aan te komen dus, dat wij uiteraard voor u op de voet volgen.

Meer weten?

Heeft u ICT-projecten op de planning? Dan is het sowieso goed om te kijken of deze onder de WBSO vallen. Neem contact op met een van onze WBSO-ICT-experts. Zij kijken graag even met u mee. U kunt hen bereiken via 088-8381381 of via onderstaand formulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement